Když teče střechou

Oprava škod po zatékání bývá nákladná

Tráva, mech, ucpané okapy, popraskané tašky či střešní krytina poškozená větrem nebo proděravělá kusem cihly z komína. To jsou jen některé z mnoha možných příčin zatékání.

Teče-li střechou, je to samozřejmě nepříjemné. Voda poškozuje krov, stropy i omítky a pokud zatéká delší dobu, náklady na opravu se prodraží právě o malby či tesařské práce. Existuje řada způsobů, jak zatékání předejít a případně jak jeho příčiny co nejrychleji napravit. Pravidelná kontrola a prevence je důležitá zvláště u víkendových domů a všech staveb, které nejsou pravidelně obývány. Následky dlouhodobého zatékání mohou být co do rozsahu oprav velmi nákladné.

Pokud střecha dosluhuje a potíže začínají propukat na více místech najednou, připadá v úvahu její renovace, to znamená buď částečnou, nebo úplnou výměnu krytiny, případně výměnu krovů. Méně nákladné je přeskládání krytiny, zahrnující výměnu poškozených kusů a případnou výměnu části konstrukce krovů. Pokud už se práce v takovém rozsahu dají do pohybu, je dobré pečlivě zkontrolovat veškeré oplechování a okapy a buď přistoupit ke kompletní výměně, nebo k dílčím opravám.

Je třeba čistit okapy

Častou a přitom nejsnáze odstranitelnou příčinou zatékání, které se obvykle projeví na vnějších zdech staveb, jsou zanesené a nevyčištěné okapy. Může je ucpávat listí, mechy či nečistota ze střech a není nic jednoduššího, než je pravidelně čistit. Příčinou mokrých fleků na zdi může být samozřejmě i zkorodovaný okap. Takové nebezpečí hrozí zvláště v zanesených místech, odkud nemá voda kam odtéci, případně v ohybech a spojích okapových rour. V takovém případě je obvykle nutné poškozený díl zcela vyměnit a zachovat při tom minimální nutný spád.

Pravidelným čištěním okapů, stejně jako čištěním střechy vysokotlakým čističem, lze předejít mnoha problémům

Banální, leč nepříjemnou příčinou zatékání je i díra ve střeše. Tašky mohou popraskat věkem, mohou je poškodit větve, které občas dopadají na střechu při větru, případně větve, zlomené pod tíhou sněhu. Může se rovněž stát, že se tašky poškodí například při instalaci antény nebo při jiné práci na střeše a v takovém případě někdy způsobí zatékání pouze posunutí či vychýlení střešní tašky. To však nemusíte odhalit hned, projeví se třeba až při silnějším dešti nebo tání sněhu.

Čištění proudem vody

Dojde-li majitel střechy k závěru, že krytinu vytrvale poškozují především mechy, případně nánosy listí a zanesené okapy, je vhodné vyčistit střechu vysokotlakým čističem, takzvanou wapkou. Proud vody pod tlakem zbaví střechu zmíněných rizikových faktorů dokonale a odhalí případná skrytá poškozená místa. Samozřejmě není dobré vystavit střechu proudu vody v případě, že je na některých místech očividně děravá.

Pálené tašky časem stárnou a křehnou

Pálená krytina během let zvětrává a křehne a pak je snadněji náchylná k rozbití. Poškodit ji mohou například odpadávající kusy zvětralých cihel, omítek či betonových částí komínů nebo výše položených štítů. V takovém případě je třeba zároveň s výměnou poškozených tašek předejít dalšímu možnému riziku poničení, tedy přistoupit i k opravě míst, z nichž kusy cihel či omítek odpadávají.
V případě drobných poškození střech z asfaltových hydroizolačních pásů lze rovněž použít bitumenové tmely.

TEXT: RICHARD GURYČA
FOTO: MARTINA LŽIČAŘOVÁ A SHUTTERSTOCK

Když teče střechou