Zastavte vlhkost v chalupě

Dodatečná opatření proti pronikání vlhkosti a vody do obvodového zdiva je možné udělat několika způsoby. Bývá to náročnější než hydroizolace základů novostavby, ale jde to.

Jakákoli opatření proti vlhkosti, která mnohdy velmi komplikuje plnohodnotné pobývání ve starých domech, většinou nikam nevedou bez hydroizolace základů a obvodového zdiva. U mnoha zděných vesnických stavení je to tradiční bolest: základy se v minulosti neizolovaly, často jsou mělké, tvořené kameny, položené do nedostatečné hloubky a mnohdy i narušené erozí, nestabilním podložím, spodní vodou či naopak suchem a dalšími, celá léta nenápadně působícími vlivy. Proniká-li voda do základů a zdiva, ať už jde o zemní vlhkost, nebo splavenou srážkovou vodu, je obvykle marné větrat, vysoušet stěny nebo plýtvat investicemi do injektáži zdí či dalších opatření. Začněte tím, že základy a spodní část obvodových zdí obložíte vrstvou hydroizolace, která pronikání vody zastaví. K tomu pak zabraňte vodě v možnosti zatékat do základů, ať už opravou okapů, nebo vybudováním drenáží. A pak se, takříkajíc, ukáže.

Musí se kopat

Ač to není zrovna lákavá představa, nevyhnete se alespoň částečnému odhalení základů. I v našem časopise jsme mnohokrát psali, že zejména u starých chalup a na nestabilním podloží, ve svahu atd. je nutné odkopávat základy opatrně a ideálně postupně, tak, že se na jedné části provedou kompletní zamýšlená opatření (odkopání základů, montáž hydroizolační vrstvy, případně drenážního systému), pak se vše zahrne a až poté práce se naváže u další části domu. Může to sice komplikovat třeba právě pokládku drenážních trubek, ale zamezíte tím případnému pohybu nekvalitních či vodou poničených základů a stěn. Každopádně se včas obraťte na odborníky zabývající se statikou staveb, pokud jsou na místě jakékoli obavy z nestability zdí.

Odkopáváte-li výkop kolem základů ručně, je to pracné, ale máte věci pod kontrolou. Pomoci mohou minibagry, jejichž denní pronájem v některých stavebninách či půjčovnách nářadí není nijak závratně drahý a většinou jejich konstrukce umožňuje i projetí standardními vchodovými dveřmi. Rýhu kolem základů lze většinou zvládnout bez těžké techniky a je vhodné naplánovat práce na období, kdy nehrozí přívalové deště nebo mráz.

Co pomůže?

  • Asfaltové pásy
  • Hydroizolační stěrky
  • Nopové fólie
  • Polystyrenové desky
  • Drenážní systémy

______________________________________________________________________

Další články Speciálu Vzlínající vlhkost:

Jak se zbavit vlhkosti

Izolace základů

Pusťte k domu slunce

________________________________________________________________________

Neprodyšná bariéra

Ta je samozřejmě ideálem, ale docílit u mnoha starých staveb dokonalé neprodyšnosti za předpokladu, že „utěsňujete“ kombinace kamene, nekvalitního betonu a smíšeného zdiva, bývá často poměrně zapeklitý problém. Nelze než doporučit, abyste rozsáhlejší práce tohoto typu raději zadali stavební firmě. Ale pokud chcete docílit posílení odolnosti vaší chalupy proti vodě a vlhkosti vlastnoručně, buďte důkladní, systematičtí, trpěliví a nic nepodceňte. Začněte jednoduše tím, že zkontrolujete okapy, přesahy střech a další možné zdroje zatékání dešťové vody do základů nebo jen odstřikování vody na paty obvodového zdiva. To vše může být nenápadným, ale ve skutečnosti dlouhodobě devastujícím zdrojem problémů.

Těsné spoje

Na vytvoření funkční hydroizolační bariéry existuje řada postupů. Vždy je dobré začít důkladným očištěním základů, odstraněním hlíny mezi kameny, vhodné je jejich dodatečné vyspárování a sanace veškerých míst, odkud voda vyplavila spárovací hmotu či nekvalitní beton. U kamenných základů na hlíně se někdy doporučuje použití stavebního lepidla, ale jiné zdroje před tímto řešením varují, aby se ve stěnách neuzavřela vlhkost. Opravujete-li například dům hliněný, kamenný nebo stavbu ze smíšeného zdiva, požádejte o konzultaci majitele podobných nemovitostí v okolí, případně památkáře nebo firmy, které se podobným typem prací zabývají. Užitečné informace i kontakty lze najít například na internetu v zájmových skupinách na sociálních sítích.

bitumenový nátěr

Za určitých okolností může postačit i nanesení hydroizolační stěrky či ochranného nátěru jen k patě obvodových zdí. Foto: Shutterstock

U nerovných povrchů je možné použití hydroizolačních stěrek. Vyšší náklady se vyplatí zejména pro schopnost těchto hmot dobře přilnout na různé povrchy, vyplňovat spáry a nerovnosti a zajistit vytvoření skutečně neprodyšné celistvé vrstvy i tam, kde by to bylo velmi obtížné například při použití i těch kvalitních asfaltových pásů. Ty lze ostatně doplnit jako pojistnou hydroizolaci i na podklad opatřený hydroizolační stěrkou.

Izolujete-li betonové základy a na ně navazující obvodové zdivo, bývá použití asfaltových pásů dobrým řešením za předpokladu, že je upevníte tak, aby byly dokonale upevněné k podkladu a s dostatečnými přesahy na veškerých spojích. Pásy se musí v místech spojení překrývat (v technických listech najdete od výrobců přesná doporučení ohledně délky překryvu) a je dobré je na podklad lepit a používat takové výrobky, které je možné svařovat plamenem a případně natavit. Nezapomeňte, že je nutné kupovat takové pásy, které tento způsob montáže umožňují.

nahřívání asfaltových pásů

Pro účinnou hydroizolaci se vždy vyplatí použít dražší, ale kvalitnější natavovací asfaltové pásy. Foto: Shutterstock

Pro natavení se používají hořáky připojované na propanbutanovou bombu. Pro menší rozsah prací lze někdy vzít na pomoc i plynový hořák na kartuši, který dobře padne do ruky.

Další vrstvy

Umožní-li to dostatečně rovný podklad, je možné do hydroizolačních vrstev začlenit i polystyrenové desky. Opět se lze setkat s různými doporučeními. Desky se ke zdivu či do betonu obvykle kotví specifickými talířovými hmoždinkami, ale pokud tvoří první vrstvu asfaltový pás (měl by přes horní hranu polystyrenové desky přesahovat), je lepší upevnit polystyren pomocí speciálního lepidla.

nopová fólie

Kombinace asfaltových pásů, polystyrenových desek a nopové fólie je základním složením hydroizolační bariéry, kterou lze k základům a patě obvodového zdiva instalovat i dodatečně. Foto: Shutterstock

Pro posílení bariéry lze využít i speciálních hydroizolačních fólií a jako finální vrstva, kterou se dá docílit určitého stupně odvětrávání vlhkosti od základů, se montuje nopová fólie. Jde o pevný polyetylenový pás s výstupky (nopy), které se „opřou“ o stěnu a vytvoří tak vzduchovou vrstvu. Nopová fólie by měla přesahovat přes hranu základů na patu obvodového zdiva a je nutné ji zakončit zvláštní lištou, aby do vrstvy mezi základy a fólií nezatékala voda.

Nezapomeňte, že nopové fólie budou funkční součástí hydroizolační vrstvy pouze tehdy, když se budou opírat nopy (výstupky) o zeď

zasypání drenážní hadice

V některých případech může být dobrým řešením „viditelné“ zasypání drenážní hadice ve výkopu kamenivem nebo oblázky. Foto: Shutterstock

Drenáž odvede vodu

Není to vždy nutné, ale téměř pokaždé se vyplatí odvést při montáži dodatečné hydroizolace vodu od základů i pomocí drenážního systému. U základů se vykope rýha, do ní se na vrstvu kameniva ukládá perforovaná drenážní hadice v mírném spádu tak, aby odvedla vodu mimo základy domu. Položíte-li hadici na vrstvu geotextilie nebo ji do této tkaniny zabalíte, je nutné použít jako podklad i zásyp vrstvu kameniva takové frakce, tedy hrubosti, aby se perforace trubky neucpala. Oba konce trubky je třeba uzavřít k tomuto účelu vyráběnými prodyšnými koncovkami, které zabrání tomu, aby do trubek pronikali hlodavci.

Dobré rady

  • Dodatečná hydroizolace zpravidla funguje pouze za předpokladu, že správně zkombinujete jednotlivé materiály a upevníte je k základům a patě obvodového zdiva tak, aby skrz ně voda nepronikla. Nestačí tedy pouze nopové fólie nebo nátěr hydroizolační stěrkou.
  • Je mimořádně důležité izolovat spoje. Což nejde dostatečně udělat například u nopových fólií. Používejte tedy asfaltové pásy, které lze svařit plamenem, případně stěrky, které dobře přilnou na nerovný podklad.

Text: Richard Guryča
Foto: Shutterstock

Zastavte vlhkost v chalupě