Jak skladovat řezivo

Stavební nebo truhlářské řezivo je jako termínovaný vklad v bance. Když je dobře uloženo, získává na ceně. Někdy je nutné počkat, než dřevo dostane tu správnou kvalitu a hodnotu.

Podle druhu vytěžených dřevin dělíme řezivo na jehličnaté a listnaté, listnaté se pak dále dělí na tvrdé a měkké. Řezivo se dělí rovněž podle tvarů a rozměrů jeho průřezů. U deskového dřeva musí být jeho šířka minimálně dvojnásobkem tloušťky. Do skupiny deskového dřeva zahrnujeme prkna (tloušťka max. 40 mm), fošny (tloušťka 40 mm a více), krajinová prkna (tloušťka max. 25 mm a po celé délce musí mít levou plochu alespoň dotčenou pilou) a krajiny (o tloušťce max. 25 mm).

_______________________________________________________________________

Další články speciálu Stavební dřevo:

Dřevěné konstrukční prvky

Dřevěné stropy

Dřevěné rámové konstrukce

Druhy stavebního řeziva

Kvalita dřeva podle letokruhů

________________________________________________________________________

Hraněné řezivo má v příčném průřezu většinou pravý úhel. Patří sem hranoly (příčný průřez větší jak 100 cm2), hranolky (příčný průřez 25 až 100 cm2), latě (příčný průřez 10 až 25 cm2), lišty (příčný průřez menší než 10 cm2). Dále existuje polohraněné řezivo, které má dvě plochy rovnoběžné a oblé boky. Jsou to trámy (tloušťka 100 mm a více) a polštáře (tloušťka max. 100 mm).

Podle způsobu zpracování pak může být řezivo omítané (boky tvoří s plochou úhel 90 stupňů), neomítané, kapované (jeho čelo tvoří s plochou úhel 90 stupňů) a nekapované.

Pozor na vodu a vlhkost

Z vlastností zmíněných druhů řeziva vyplývají i poměrně jednoduché zásady pro jeho skladování. Jejich uplatnění je nutné brát v úvahu v několika případech. Jednou z možných variant je, že nakoupíte nebo z vlastních zdrojů vytěžíte kulatinu, necháte si ji na pile zpracovat a získané řezivo pak musíte nechat před použitím vyschnout. Pokud zvolíte ideální pozvolné schnutí přirozenou cestou, je potřeba řezivo správně uložit.

Stejná pravidla pro uložení platí, pokud nakoupíte hotové, ale nedostatečně vyschlé řezivo. Pily a další prodejci sice obvykle dodávají řezivo s garantovaným procentem vlhkosti, které umožňuje jeho okamžité použití, ale můžete narazit na výhodnou koupi do zásoby. Orientační doba vyschnutí smrkového řeziva je asi rok.

Nebo jednoduše nakoupíte řezivo s dostatečným časovým předstihem před použitím, takže ho bude nutné na nějakou dobu uskladnit. Výhodný nákup stavebního či truhlářského dřeva do zásoby může být i dobrou investicí, pokud například víte, že se v budoucnu nevyhnete rekonstrukci či dostavbě chaty či chalupy nebo výměně krovů. Ve všech případech je potřeba dát dřevu možnost přirozeného zrání, které mohou provázet tvarové i rozměrové změny.

Kvalitu uloženého řeziva nemohou až tak výrazně ovlivnit povětrnostní faktory, jako je například slunce, mráz či prudké změny teploty. Zásadní vliv na kvalitu však má voda a vlhkost. Proto je nutné ukládat všechny druhy deskového i hraněného řeziva tak, aby nebylo dřevo působení vody vystaveno. První vrstva dřeva se tedy ukládá na kolmé podstavné hranoly tak, aby byla v dostatečné výšce (alespoň 30 cm nad zemí) nad případnou kaluží dešťové vody. Základní vrstva by měla být vodorovná. Jinak by mohl tlak řezivo deformovat.

Pro dosušení i dlouhodobé skladování menšího množství řeziva na chalupě je velmi vhodná například půda nebo suchá stodola. Uložené a sušené dřevo nesmí být vystaveno přímému slunci a musí mít podmínky pro dosoušení proudem vzduchu. Všechny vrstvy se ukládají na proklady (latě, hranolky), nikoli přímo na sebe. Proklady dáváme v minimálně půlmetrových mezerách. Takto uložené dřevo pak tvoří tzv. hráň, kterou při skladování venku ještě důkladně zakryjeme (plachtou, plechem) a zakrytí zatížíme.

text: Richard Guryča

foto: Shutterstock, archiv firem

Jak skladovat řezivo

Jak skladovat řezivo