Stavební lepidla

Lepení polystyrenu při zateplování je jedním z častých způsobů použití stavebních lepidel

Pod pojmem lepidlo si můžeme představit tradiční hmoty v tubách či plechovkách sloužící k lepení různých materiálů. Stavební lepidla jsou však i jemné spojovací malty s přísadami.

Význam stavebních lepidel pro současné stavební práce včetně svépomocných je obrovský: celou řadu postupů tyto hmoty usnadňují a urychlují. Některé materiály je přímo vyžadují a například v kombinaci s laminovanou armovací tkaninou (perlinkou) lepidla zcela změnila způsoby nanášení vnitřních i vnějších omítek na některé typy zdiva nebo alespoň rozšířila možnosti, jak tyto omítky aplikovat i na obtížně soudržné povrchy a snadno tak docílit dokonalých rovin. Pokud tedy se stavebními lepidly dosud pracovat neumíte, rozhodně se vyplatí objevit a vyzkoušet jejich rozmanité možnosti.

Důležitá perlinka

Míchací nástavec na vrtačku je nejjednodušším nástrojem k dosažení dokonale hladké struktury

Stavební lepidlo je ve skutečnosti trochu zavádějící název: ve skutečnosti jde o jemnou maltu obohacenou pojivy. Vytvrdnutí této hmoty a vytvoření pevného spoje sice vyžaduje chemickou reakci podobně jako u standardních lepidel, ale vysoký podíl cementu, nutnost přidání vody a podobné způsoby nanášení umožňují tyto stavební materiály srovnávat s klasickými maltami mnohem snadněji než například se syntetickými lepidly. Klasické malty se od stavebních lepidel liší především zrnitostí písku a mnohdy jednodušším složením, v němž převažuje cement či vápno, ale vždy jde o směs pojiv, které ztvrdnou především díky reakci s přidanou vodou. Lze je proto použít všude tam, kde se dříve běžně používaly jemné malty, tedy pro lepení obkladů, dlažby, cihel či tvárnic, ale i pro opravu nerovností stěn či natahování v ploše. U současných lepidel je jemnost jejich struktury vykoupena značnou tekutostí, což se řeší volbou optimálního poměru směsi a vody a při používání lepidla pro úpravu povrchu svislých stavebních konstrukcích pak už zmíněným armováním perlinkou. Tak lze pomocí lepidla vytvořit dokonale hladký poklad zejména pro aplikaci fasádních stěrek a omítek.

Je třeba vědět i to, zda potřebujeme vytvořit pevný, či pružný (flexibilní) spoj. Druhý typ spoje je důležitý při předpokládané dilataci materiálů zejména pod vlivem změn teplot či vlhkosti a podle toho je potřeba vybrat příslušnou lepicí hmotu.

Pro orientaci

V exteriérech i v některých místnostech je potřeba flexibilní lepidlo, které bez potíží odolá opakovanému promrzání

Lepidlo je potřeba správně nakoupit, což se dělá zejména podle plánovaného účelu použití. Můžete si nechat poradit od prodavačů, ale v orientaci pomůže i normované značení. Státní norma upravuje například popis lepidel pro obkladové prvky, která stavebníci používají nejčastěji. V souladu s normou by měli označovat jednotlivé produkty i výrobci.
Výrobce stavebních hmot Weber například používá základní dělení podle druhu použitého plniva. Proto se písmenem C značí cementové lepidlo. To je směs hydraulických pojiv, kameniva a organických přísad, která se bezprostředně před použitím mísí s vodou nebo kapalnou složkou.

Obecně usnadní orientaci ve stavebních lepidlech i znalost čísla příslušné státní normy. Chcete-li si být jistí, pak ČSN EN 12004-1 značí lepidla pro obkladové prvky a podle označení ČSN EN 12004-2 poznáte lepidla pro keramické obkladové prvky. Tyto materiály se mohou lišit od běžných lepidel na perlinku či pro spojování tvárnic, takže při obkládání či dláždění sáhněte právě po nich.

Český cech obkladačů radí svým členům i zákazníkům věnovat pozornost číselnému značení na obalech (1 – standardní lepidlo, 2 – zlepšené lepidlo, které splňuje požadavky na doplňkové vlastnosti, F – rychle tvrdnoucí lepidlo, T – lepidlo se sníženým skluzem).
Doba zpracovatelnosti: nejdelší časový interval, během kterého se může lepidlo po namíchání používat. Uvádí se (nejčastěji u lepidel na obklady) rovněž pojem otevřená doba či otevřenost lepidla, což je nejdelší časový interval po nanesení (natažení) lepidla, ve kterém mohou být obkladové prvky usazeny a splňují přitom požadavek na tahovou přídržnost.

Dobré rady

  • Stavební lepidla jsou citlivá na vlhkost. Skladujete-li otevřený pytel, pečlivě ho uzavřete do dalšího igelitového pytle nebo plastového kontejneru.
  • U všech typů lepení je nutné namíchat směs tak, aby byla zcela zbavená hrudek, ty by lepicí schopnost hmoty narušovaly. Použijte elektrické míchadlo nebo nástavec na vrtačku.
  • U cementových lepidel je nezbytné dodržet pokyn výrobce k intervalu mezi prvním a druhým mícháním lepidla. Je to z toho důvodu, aby veškeré složky obsažené v lepidle měly možnost vyzrání.

Text: Richard Guryča
Foto: Archiv firem a Shutterstock

Stavební lepidla