Venkovní schodiště

Venkovní schodiště může být nejen praktickým řešením přístupu do horních pater či podkroví, ale i zajímavým architektonickým prvkem. Je osvědčené už po staletí.

Jednoduché schody umožní snadný přístup do podkroví chaty

Přístup do horních pater pomocí jednoduchých konstrukcí venkovních schodišť byl už součástí architektury středověkých hradů. A desítky příkladů jeho použití v lidovém stavitelství dokumentují jeho oblíbenost i praktičnost v případě chalup a statků v celé řadě oblastí Čech i Moravy.

Odolné kovové konstrukce s protiskluzovou úpravou jsou praktickým řešením

Kryté či otevřené venkovní schodiště sloužilo k přístupu do horních pater, půd či hospodářských prostor a k jeho volbě přistupovali stavitelné zpravidla proto, že bylo levnější, konstrukčně méně náročné a často umožňovalo oddělený přístup do obytné, hostinské či hospodářské části domu.

Mnozí chalupáři takových schodišť dodnes využívají, i když se někdejší špejchary, sýpky či půdy proměnily v obytné prostory. A často se tímto způsobem vyřešil i požadavek na oddělený vstup v případě, že se o chalupu dělí více rodin či několik generací jedné rodiny. Venkovní schodiště je velmi praktickým architektonickým prvkem a jeho vybudování může efektivně vyřešit i požadavek na rozšíření dispozic domu, který jím dosud vybavený není.

Dřevo nebo kov

V případě úvah o jeho stavbě můžete volit mezi otevřeným a krytým, klasickým nebo točitým (vřetenovým) a také mezi stavbou svépomocí, dodávkou na klíč či pořízením některého výrobku z poměrně široké nabídky firem, které se výrobou takových schodišť zabývají.

Příklad venkovního schodiště, které souzní s exteriérem domu i díky prorůstající zeleni

Kromě tvaru a použitého materiálu, který by měl být v souladu s architekturou domu je třeba vzít v potaz především to, že jde o venkovní stavbu. Musíte počítat s tím, že konstrukce bude vystavena působení povětrnostních podmínek a že nároky na bezpečný pohyb po schodech jsou poněkud vyšší, než je tomu například u podlah pergoly nebo terasy. Je nutné zohlednit i možnost, že se na venkovních schodech budou pohybovat děti nebo starší lidé a že schodnice mohou zmoknout nebo namrznout. A například kvůli větru se to může stát i v případě, že budou schody zastřešené.

Prvky na výměnu

Jednou z výhod montovaných schodišť, dodávaných na klíč je tak možnost po čase některé opotřebené součásti konstrukce vyměnit. Profesionálové se navíc obvykle drží poměrně přísných norem, určujících například parametry konstrukcí pro průmyslové objekty nebo veřejné prostory. Kovové konstrukce proto bývají řešeny tak, aby ani při případném pádu nevystavovaly člověka možnosti zranění o ostré hrany či špičaté prvky a schodnice z kovu bývají vyrobeny z pozinkovaných profilů s protiskluzovou úpravou.

Při vstupu do štítových dveří pod střechou musí být dostatečně velká římsa, opatřená bezpečným zábradlím

Dřevo odborníci za optimální materiál pro stavbu venkovního schodiště nepovažují. Pokud se ho i přesto rozhodnete zvolit, doporučují použití odolnějších dřevin typu dubu, modřínu nebo některého z exotických dřev.

Velmi zajímavým architektonickým prvkem domu se pak může stát i na zakázku vyrobené kované schodiště. Nabízí je některá umělecká kovářství a opatřují je povrchovou úpravou, která zvýší odolnost takových schodišť vůči působení povětrnostních vlivů. Cena je však v tomto případě vyšší.

Konstrukce schodiště může rovněž předpokládat vybudování přístupové rampy, umožňující pohodlný vstup na terasu v patře či do štítových dveří, a také nezbytné ochranné zábradlí podél celé délky schodiště kolem jeho vyústění.

Všechny tyto specifické konstrukční prvky samozřejmě mohou stavbu prodražit, ale pokud ji objednáváte u profesionální firmy na klíč, měli byste být předem informováni o konečné ceně.

Schodiště svépomocí

Většina stavebníků, kteří se pustí do budování stavby schodiště v exteriéru svépomocí, bude pravděpodobně volit dřevěnou variantu. Vyplatí se držet doporučení odborníků ohledně výběru dřeva a celou dřevěnou konstrukci nanejvýš pečlivě ošetřit veškerými prostředky, které ji uchrání před působením povětrnostních podmínek. Tedy především impregnací a vhodným nátěrem.

Exteriérové schodiště může vyřešit i pohodlný přístup z obytných prostor v patře rovnou na zahradu

Při plánování samotné konstrukce je třeba zvolit úhel schodiště, šířku schodnic, vzdálenost mezi nimi a také správnou výšku zábradlí. V odborné literatuře i na internetu je k dispozici řada tabulek a norem, které vám v určení těchto parametrů mohou pomoci. Ale někdy stačí jednoduše okopírovat funkční a osvědčené schody, které už ve vašem domě či u sousedů léta dobře slouží.

Pro případné zastřešení schodů můžete volit různé typy krytiny. Volba by se měla řídit jednak nosností konstrukce, ale také požadavkem na souznění tohoto architektonického prvku se zbytkem domu. Máte-li tedy například na střeše pálené tašky, je vhodné opatřit jimi i zastřešení schodů. Slouží-li schody k pravidelnému přístupu do obytných prostor, opatřete je rovněž osvětlením například nad vchodem, k němuž směřují, nebo přímo v konstrukci zastřešení.

TEXT: RICHARD GURYČA
FOTO: PAVEL VESELÝ, PETR ZHOŘ, PETR ŽIVNÝ

Venkovní schodiště