Kvalita dřeva podle letokruhů

Kvalitu stavebního dřeva je ideální prověřit ještě před nákupem a leccos můžete odhalit pouhým pohledem. Poznáte ji například podle hustoty letokruhů, ale neplatí to pro každou dřevinu.

Velikost letokruhů má na kvalitu dřeva významný vliv, ale je třeba vědět, že posuzování jakosti řeziva podle letokruhů se v praxi uplatňuje s ohledem na různé druhy dřevin zcela odlišně.

kulatina

U některých listnatých dřevin nemá hustota letokruhů na kvalitu dřeva významný vliv. Foto: Shutterstock

Posuzování letokruhů

U jehličnatých dřevin se považuje za nejkvalitnější řezivo, které má husté letokruhy (co nejužší mezery mezi nimi). Nositelem pevnosti v těchto dřevinách je zastoupení tzv. letního dřeva, a čím jsou letokruhy užší, tím je zastoupení vyšší a dřevo pevnější a odolnější.

Existují však dřeviny, u nichž platí pro posuzování kvality podle letokruhů pravidlo zcela opačné. Dub, jasan, akát a další kruhovitě pórovité dřeviny se vyznačují tím, že u nich roste podíl letního dřeva (tedy i hustota a pevnost) spolu s rostoucí šířkou letokruhu.

Existuje i skupina roztroušeně pórovitých dřevin (např. buk, platan, lípa, olše), u nichž šířka či hustota letokruhů na kvalitu žádný zásadní vliv nemají.

Je nutné připomenout, že posuzovat dřevo podle letokruhů lze jen v případě, že nakupujete kulatinu, kterou teprve čeká pořez na trámy, latě či desky. Taková situace obvykle nastává při výběru dřeva v lese nebo na pile.

_______________________________________________________________________

Další články speciálu Stavební dřevo:

Dřevěné konstrukční prvky

Dřevěné stropy

Dřevěné rámové konstrukce

Druhy stavebního řeziva

Jak skladovat řezivo

________________________________________________________________________

Vlastnosti řeziva

Připomeňme si, že stavební řezivo se dělí podle svých vlastností, ale i podle způsobu zpracování. Řezivo vzniká rozřezáváním kulatiny na trámy, hranoly, fošny, prkna, latě a lišty. Podle tvaru a rozměrů příčného průřezu a s ohledem na poměr tloušťky řeziva k jeho šířce se řezivo dělí na deskové (prkna a fošny), hraněné (hranoly a hranolky) a polohraněné (polštáře a trámy).

Deskové řezivo je omítané a neomítané do tloušťky 100 mm, jehož šířka je minimálně rovná dvojnásobku tloušťky. Řezivo tenčí než 40 mm se označuje jako prkna, řezivo tloušťky 40 až 100 mm se nazývá fošny.

Jako hranoly se označuje řezivo o tloušťce větší než 100 mm nebo s plochou příčného průřezu větší než 100 cm. Hranolky pak mají tloušťku do 100 mm, s plochou příčného průřezu 25 až 100 cm.

Polohraněné řezivo je dvoustranně řezané řezivo o šířce menší než dvojnásobek tloušťky mající oblé boky po výřezu, z něhož bylo vyrobeno.

dřevěný hranol

Posoudit kvalitu dřeva podle letokruhů lze ještě před pořezem, u hotového řeziva si všímejte i vlhkosti a struktury. Foto: Shutterstock

Listnaté dřevo podle struktury

  • Kruhovitě pórovitá: dub, jasan, akát, jilm, pajasan, morušovník, kaštanovník
  • Polokruhovitě pórovitá: ořešák, třešeň, švestka
  • Roztroušeně pórovitá: buk, platan, habr, olše, lípa, javor, bříza, topol, vrba, hrušeň

Text: Richard Guryča
Foto: Shutterstock

Kvalita dřeva podle letokruhů