Střecha v kondici

Možných závad střechy sice není mnoho, ale každá může způsobit vážné škody, pokud ji přehlédnete nebo neodstraníte včas. Střecha chrání dům jako štít a podle toho je třeba se o ni starat.

Základní význam střechy spočívá v její ochranné funkci. Střecha chrání dům a všechny viditelné i skryté části jeho konstrukce před následky působení povětrnostních podmínek. Tedy zejména před dopadající či zafoukanou dešťovou vodou, sněhem, ledem, větrem, prachem i slunečními paprsky. Aby mohl střešní plášť celý zmíněný systém ochranných funkcí dobře a dlouhodobě plnit, musí být v pořádku.

Porost mechů a lišejníků krytinu ničí, je třeba ho pravidelně odstraňovat

Připomeňme si, že součásti nutnosti „být v pořádku“ je nejen samotná střešní krytina, ale i veškeré její doplňky (hřebenáče, větrací a prosvětlovací prvky, šrouby a hřebíky). Dále pak vnější, viditelné a zvenčí přístupné příslušenství střechy, mezi něž patří zejména klempířské prvky a oplechování, sněhové bariéry a háky, ale i střešní okna včetně konstrukčních prvků, které zajišťují jejich ukotvení do konstrukce střechy a zabraňují zatékání. Za zmínku stojí i kominické lávky či izolační prvky a pomůcky pro utěsnění a izolaci v místech napojení komínových těles na střešní krytinu. Neméně důležitá je i samotná konstrukce krovů včetně izolací, které bývají součástí moderních vícevrstvých střech, ale i tradičního bednění, na něž se pokládají některé typy střešních krytin. To vše je potřeba udržovat a v případě poškození včas opravit, protože jinak vám do stavby začne zatékat a foukat a položky na seznamu škod budou přibývat.

______________________________________________________________________

Další články speciálu Střechy:

Přehled střešních krytin

Pálená střešní taška

Doplňky střech

Plechové střechy

Čím nahradit krytiny s azbestem

Jak čistit střešní krytiny

Pálené a betonové krytiny

Postarejte se o okapy

Střešní okna

________________________________________________________________________

Na první pohled

Znalosti o příčinách poškození střech a postupech jejich oprav se vyplatí nejen v případě, že chalupu či chatu vlastníte, ale i v okamžiku, kdy se nějakou rekreační nemovitost teprve chystáte koupit. Zkušeným okem nebo za pomoci odborníka totiž můžete poměrně snadno odhadnout, zda se případné opravy vůbec vyplatí, nebo bude nutné počítat s nemalou investicí do nové střešní krytiny či výměny krovů.

Pravidelné čištění okapů patří mezi nejjednodušší prevenci, voda pak nezatéká do fasád

Nejčastější závady střech venkovských domů a chalup obvykle souvisejí s oplechováním. Často jde například o chybějící lemovací plechy a dilatační lišty přitlučené ke komínu, ale i další plechy, ať už jde o okapnice, či štítové plechy, úžlabí a další plechové prvky. Koroze, vítr, zrezavělé hřebíky či vruty, ale i uhnívající dřevo, do nějž jsou plechy ukotveny, to vše bývá příčinou nenápadného nebo i na první pohled viditelného zatékání do konstrukce krovů v místech, kde je ochrana plechem jakkoli narušena.

Dalším citlivým bodem je samotná krytina. Rozhodnutí, že už nemá smysl dělat na střešní krytině dílčí opravy a nastal čas pro její kompletní výměnu, záleží na rozsahu a místech poškození a také na tom, o jak cennou krytinu jde. Nelze říct přesně, že hranicí je třeba 20 procent nebo čtvrtina poškozené krytiny, pokud se však stárnutí střechy začíná projevovat rozpadáním tašek, počítejte s tím, že se výměně střešní krytiny nevyhnete.

Každá přeháňka, při níž do domu střechou zatéká, je nepříjemná. S opravou tedy nemá smysl dlouho váhat

Při zatékání neváhejte

Už jsme si řekli, že smyslem udržování a včasných oprav krytiny či doplňkových prvků vnější části střechy je především zabránění průniku dešťové vody do konstrukce krovů a následně i stropů a stěn domu. Příčin zatékání přitom může být celá řada. Krytina časem zvětrá, mohou ji však poškodit i padající větve, úlomky cihel z komína či samotné uvolněné tašky. Střechu poškozuje i prorůstající mech a lišejníky, zatékání kolem komínů pak obvykle způsobují poškozené nebo špatně upevněné plechy. Zdrojem zatékání do střech i obvodového zdiva bývají i zanesené nebo zkorodované okapové žlaby a roury, v břidlicových či vláknocementových krytinách po čase zkorodují hřebíky a šablony pak uvolní vítr. Ten může narušit i falcované plechové krytiny, asfaltové šindele či pásy. Voda někdy prosakuje i kvůli špatně zvolené krytině vzhledem ke sklonu střechy a pronikání vody řeší i řada majitelů zcela nových střech z pálených nebo betonových tašek. Nemalým zdrojem škod bývá často i sníh a led, který zejména v horských a na zimní srážky bohatých oblastech působí spolu s větrem a mrazem nemalé problémy.

Správná montáž a případná včasná výměna ochranných plechů zabrání nenápadně vznikajícím škodám

Větším škodám se v těchto případech můžete alespoň do jisté míry vyhnout nejen pravidelnou sezónní údržbou, ale i volbou vhodné odolné krytiny, montáží sněhových háků či bariér i využitím „chytrého“ střešního příslušenství, mezi něž patří například vyhřívání okapů či střešní topení. Je to opatření poměrně nákladné, ale jednou provždy zabrání především škodám, které na střeše i na domě způsobuje zledovatělý sníh a led v době, kdy se po vydatných sněhových srážkách začnou střídat denní teploty nad nulou s nočními mrazy.

Při zatékání střechou voda poškozuje krov, stropy i omítky, a pokud zatéká delší dobu, náklady na opravu se prodraží právě o malby či tesařské práce. Pravidelná kontrola a prevence je tedy důležitá, zvláště u rekreačních domů a všech staveb, které nejsou pravidelně obývány.

Zvláště u chat asfaltové šindele dobře slouží a snadná je i jejich údržba či výměna poškozených částí

Jestliže střecha dosluhuje a začínají se objevovat potíže, připadá v úvahu částečná nebo kompletní výměna krytiny, případně výměna krovů. Méně nákladné je přeskládání krytiny zahrnující nahrazení poškozených kusů a případnou výměnu části konstrukce krovů. Při pracích takového rozsahu pečlivě zkontrolujte i veškeré oplechování a okapy a buď odstraňte problémy, nebo je rovnou vyměňte také.

Někdy však může zatékání způsobit pouze posunutí či vychýlení střešní tašky. Dojde k němu například při pohybu po střeše a projeví se třeba až při silnějším dešti nebo tání sněhu.

Leckteré závady lze odhalit už na první pohled, ať už při kontrole zvenčí, nebo z půdy. Stále velmi rozšířené skládané krytiny (pálené či betonové tašky) sice mají určité nevýhody, ale mezi jejich klady patří vcelku snadná možnost oprav skládané střechy. Očištění a přeskládaní takové střechy včetně výměny některých poškozených tašek je tedy jednou z možností, jak funkci střechy obnovit a mít zase na nějakou dobu klid. A pokud je střecha prověšená, což se stává zejména při přílišném zatížení nedostatečně silných střešních latí, je celkem snadné tyto latě vyměnit za nové. Lze to dělat i svépomocí a postupně, střešní latě jsou dostupné na pilách, v hobbymarketech či u prodejců střešních krytin. Když už je budete měnit, připlaťte si za materiál, který je už z výroby hloubkově impregnovaný.

Kontrolujte i stav komínových plechů a samotného komína. Zvětralé kusy zdiva a omítky krytinu často poškozují

Jarní kontrola

Střechu má smysl pečlivě zkontrolovat zejména po tuhé a na srážky bohaté zimě, protože nápor sněhu, led či padající větve mohou střešní krytinu poškodit. Prověřte, zda pod střechu nezatéká nebo zda z půdy neodhalíte prosvítající místa, která signalizují prasklou či posunutou střešní tašku nebo poškozený hřebenáč. Střechy se střešní krytinou na podbití nebo s izolovaným podkrovím zkontrolujte zvenčí. Odstraňte i větve či zbytky spadaného podzimního listí. Zatékání kolem komína zpravidla odhalíte díky stopám po vodě stékající po stěnách komína na půdě. Uvolněné okrajové tašky, okapnice a další klempířské prvky či děravé nebo ucpané okapové žlaby pak mohou být příčinou vlhkosti na fasádě nebo na štítových zdech.

Při výměně tašek či šablon se po střeše pohybujte obezřetně a omezte zatížení dalších tašek, jak to jenom jde. Nadzvedněte za pomoci dřevěných klínků nebo latěk krytinu v přiléhající horní řadě nad poškozenou taškou a pak tuto tašku opatrně vyndejte. Usnadnit si to lze zasunutím zednické či pokrývačské lžíce pod spodní část tašky. Odstraňte střepy a úlomky a očistěte styčnou spáru. Novou tašku zasuňte tak, aby zapadla ozubem za střešní lať a zároveň sedla přesně mezi původní krytinu.

Střechu z pálených či betonových tašek se někdy vyplatí pouze přeskládat: odhalíte tak vadné kusy i poškozená místa krovu

Některé typy tašek se rovněž přibíjely hřebíky. V těchto případech je nutné respektovat původní technologii pokládky, která u některých tašek vyžaduje kompletní přibití a u jiných pouze upevnění tašek na okrajích a v místech, kde hrozí jejich uvolnění větrem.
Při výměně asfaltových (bitumenových) šindelů postupujte od spodní části střechy nahoru a v každé řadě od stejného kraje. Takto se šindele navzájem vážou a nejsou až tak vidět odlišné barevné odstíny, kterým se při nahrazování původních šablon novými pravděpodobně nevyhnete.

Dobré rady

  • Zanedbaná údržba střechy a následné zatékání obvykle začne poškozovat krovy. U rozsáhlejších škod v konstrukci krovů raději přizvěte odborníka.
  • U krovů je nutné kontrolovat zejména zhlaví, což jsou konce vodorovných vazných trámů, na nichž může i nemusí být položena podlaha půdy.
  • Kontrolujte dřevěné prvky u štítů, kolem komínů a také vlhká a špatně větratelná zákoutí.
  • O tom, zda je dřevo poškozeno vlhkostí, se přesvědčíte poklepem (zdravé dřevo jasně zní) nebo navrtáním.
  • Všechny prvky, které vyměňovaný dílec nese, musí být před výměnou podchyceny a spolehlivě zajištěny.

Pokud je krytina příliš poškozená, vyplatí se vyměnit ji za novou. Třeba s plechovou zachováte tradiční vzhled, ale odlehčíte krovům

Kdy přistoupit k projektu?

Zvážit výchozí podmínky a zvolit vhodné řešení by měl odborník, který na základě stavebního průzkumu zhotoví projekt rekonstrukce střechy. Projekt je nezbytný, pokud se zasahuje do nosné konstrukce krovu či se nově řeší zateplení střechy. Neměl by však chybět ani při výměně krytiny, protože ta nová nebývá zcela identická, je potřeba upravit laťování, nově doplnit hydroizolaci apod. Projekt by měl být podrobný, řešit skladbu pláště i všechna problematická místa

Text: Richard Guryča
Foto: Shutterstock

Střecha v kondici