Jak zachránit narušený dům

trhlina ve zdi

Rychlost vypracování posudku a realizace navržených opatření je zásadní: ušetříte peníze za nápravu narůstajících problémů. Foto: Shutterstock

Řešíte-li problém s narušenou statikou domu, existuje vždy možnost podniknout stavební opatření, která leccos zachrání. Nezapomeňte, že s rizikem nestabilní stavby se pojí i odpovědnost.

Hned na začátku připomeňme důležitý fakt, že za stav domu včetně jeho statiky odpovídá vlastník. Ten případně nese i následky škod, nebo dokonce úrazů, které by v souvislosti se zanedbáním nápravy případného havarijního stavu mohly vzniknout. Je jasné, že pokud vám z nějakého důvodu „padá na hlavu“ milovaná rekreační chalupa, přiměje vás to k podniknutí nutných opatření bez zbytečných odkladů. Ale stejná zodpovědnost nad vámi visí i v případě, že máte například neobývanou nemovitost, kterou se teprve chystáte opravovat a jejíž špatný stav by mohl vést k jakékoli události, z níž vyplynou případné škody.

padající cihly

Padají-li cihly z vaší zdi, nesete za případný úraz kolemjdoucích zodpovědnost. Foto: Shutterstock

Odborný posudek

Jak už víme, je při jakémkoli vážnějším narušení statiky domu nutné začít vypracováním odborného posudku. Jeho součástí je vždy i návrh stavebních či záchranných opatření, v nutných případech i nařízení demolice. I když je za podobný posudek nutné zaplatit, jde každopádně o dobrou investici, jejíž včasnost pomůže předejít závažným potížím a za předpokladu rychle a správně udělaných stavebních zásahů ani nemusí jít o nějakou radikální přestavbu. Ale čas je proti vám, což ostatně platí pro jakékoli nepříjemnosti typu zatékání nebo poškození střechy, nemusí jít nutně rovnou o statickou nestabilitu stavby.

S posudkem už tedy budete vědět, co vás čeká, a můžete se pustit do práce, jež se dá udělat i částečně svépomocí, ale vždy na základě doporučeného odborného postupu. Dá-li se dům do pohybu, není pro improvizování prostor, musíte být důslední.

injektáž zdiva

Rychlost vypracování posudku a realizace navržených opatření je zásadní: ušetříte peníze za nápravu narůstajících problémů. Foto: Shutterstock

Rychlost vypracování posudku a realizace navržených opatření je zásadní: ušetříte peníze za nápravu narůstajících problémů

Co má vliv na statiku domu?

Pokud jde o statiku, zásadní jsou základy domu. Tedy jejich kvalita a správné provedení, což může být problém u letitých, původně „chudě“ stavěných chalup, ať už z jakéhokoli zdiva včetně hliněných cihel, nebo i ze dřeva. Chalupy mohou stát na kamenech nebo na nekvalitním betonu a za desetiletí jejich existence se mohlo změnit podloží, vlhkostní poměry, ale i zátěž, kterou základy nesou.

Neblahý vliv mohou mít výkopy, havárie vody, povodně, tornáda, zásahy do základů, otřesy půdy, v tuzemsku i nepříliš obvyklé seismické otřesy.

praskliny v omítce stropu

Praskliny v omítce stropu nepodceňujte. Foto: Shutterstock

Co můžete dělat?

Technologických kroků pro zachování a podporu stability stavby existuje celá řada. V nutných případech se často přikročí ke stažení stěn objektu předpínacími ocelovými lany. Provádí se sanace a zesílení domovních základů. Pro zpevnění stavby je možné použít kombinaci ocelových vzpěr a ocelových lan, které se do těchto vzpěr ukotví. Propadající se obvodové stěny mohou být podepřeny piloty, které zabrání dalšímu pohybu, nástřik stěn či injektáž betonem může konstrukci domu rovněž zesílit a stabilizovat. Zdánlivě jednoduchým, ale účinným opatřením je injektáž trhlin ve zdivu betonem či tmelem včetně vložení výztužných drátů do takových trhlin. Odborné firmy umějí tato opatření realizovat bez toho, že by pomocné ocelové či nerezové prvky nějak výrazně narušily vzhled stavby. Lana či dráty nakonec zůstávají skryté pod novou omítkou, kterou je v takových případech vždy nutné udělat.

betonování trhlin

I pouhé vylití trhlin v betonových plochách tmelem může zabránit pronikání vody do základů a narušení konstrukce stavby. Foto: Shutterstock

Tato opatření mnohdy nahradí výztužné ocelové věnce, které se u starých chalup v mnoha případech nedělaly a jejichž absence může statiku domu ovlivnit s tím, jak je konstrukce postupně zatěžována novou konstrukcí střechy a podkroví nebo různými dostavbami.

Únik vody z kanalizačního potrubí

Únik vody z kanalizačního potrubí může podemlít základy. Foto: Shutterstock

Víte, že…

Pokud se cítíte ohrožení staticky narušenou stavbou souseda, je nutné se nejprve obrátit na něj a požadovat nápravu. Případně kontaktujte obecní nebo stavební úřad.

Text: Richard Guryča
Foto: Shutterstock

Jak zachránit narušený dům