Stěrky a směsi na vyrovnání podlah

Nášlapné vrstvy podlah vyžadují dokonale rovný podklad. Snadno ho docílíte za pomoci vyrovnávacích stěrkových směsí. Hodí se zejména pro přípravu povrchu betonových podkladů pod podlahy.

Vyrovnání povrchu podlahové betonové mazaniny se nevyhnete především před pokládáním dlažby, ale vyžadují ho i lamely pro plovoucí podlahy či krytiny z PVC, korek, parkety, koberce nebo linoleum. Vhodné jsou k tomu právě samonivelační stěrky a vyrovnávací hmoty. V některých případech mohou tvořit i finální nášlapnou vrstvu. Stěrky se používají i k zalévání topných kabelů a rohoží elektrického podlahového topení.

Podlahy, u kterých se povrchová vrstva nepokládá například na laťový rošt, vyžadují rovný podklad proto, aby byly nášlapné krytiny pevně a stabilně uložené či přilepené a nic nenarušovalo rovinu jejich povrchu. Stěrkové směsi lze využít například i pro úpravu či vyrovnání dlážděných podlah, které se chystáte překrýt novou povrchovou vrstvou. V takovém případě je nutné odstranit před použitím stěrky všechny uvolněné dlaždice či střepy.

Hotové stěrkové směsi jsou výrobci připraveny především pro potřeby vyrovnávání podkladu před pokládkou podlah, některé však poslouží i na opravy prasklin a vyplňování prohlubní na stěnách i stropech. Materiál ve směsi vyrovnávacích stěrek obvykle tvoří minerální plnivo (písek), vápno, cement a další přísady usnadňující zpracování a zvyšující trvanlivost a soudržnost.

Pokud má stěrka tvořit v podlaze i hydroizolační vrstvu, je třeba zvolit k tomu určené směsi, obvykle dvousložkové, na bázi polymerní vodné disperze, cementového pojiva, křemenného plniva a modifikujících přísad. Smícháním kapalné a sypké složky vznikne plastická, dobře zpracovatelná hydroizolační směs.

Stěrky určené k lepení materiálů včetně podlahovin jsou složeny nejčastěji z bílého cementu, organického pojiva, písku a přísad.

Samonivelační stěrky

Jedinečnou vlastností těchto materiálů je už v názvu zmíněná schopnost samonivelace, tedy dosažení vodorovné roviny. Součástí této schopnosti je u samonivelačních stěrek i tzv. rozlivnost. Při práci se stěrkami tohoto typu je proto velmi důležité předem vědět, jak dlouho si směs po vylití na podlahu tyto vlastnosti zachovává a kdy začne tuhnout. Obvykle se čas k rozlití, zpracování a vyrovnání pohybuje kolem dvaceti minut, pak začínají směsi poměrně rychle tuhnout.

Před stěrkováním podkladu je nutné vzít v úvahu zamýšlenou tloušťku vyrovnávací vrstvy, rozsah opotřebení (praskliny, výtluky), stabilitu a vlastnosti původních podkladových materiálů a také plánované zatížení nové podlahy. Chataři a chalupáři zpravidla neřeší speciální požadavky na únosnost podlahy, ale zajímejte se o tyto údaje v souvislosti s výběrem směsi například u vyrovnávání podlahy v dílně nebo garáži. Pro vyrovnávání podlah vyberte některou z vyrovnávacích směsí na podlahu, nezaměňte je za stěrky na stěny. Existují stěrky cementové nebo polymercementové, anhydritové a disperzní. Jaký je mezi nimi rozdíl? Cementové štěrkové hmoty jsou nejrozšířenější a používají se na běžné podklady, jako je beton, cementový potěr nebo stávající dlažby, například při rekonstrukcích.

Anhydritové stěrky se hodí na stabilní podklady, tedy beton, cementový potěr, anhydritový potěr, původní keramické dlažby, litý asfalt, zbytky starých lepidel nebo litých podlah. Snadno se zpracovávají bez větších objemových změn.

Disperzní stěrky se využívají tam, kde je potřeba vyhladit nestabilní podklad a vytvořit nasákavou vrstvu pro lepidla pod elastické krytiny. Uplatnění najdou i v prašných prostorách a tam, kde je třeba zaručit nepropustnost, tedy například pod keramické obklady do bazénů.

Pro vyrovnávání drsností a nerovností podkladu pod podlahové krytiny v interiérech lze použít třeba stěrku ROVINAL S 07. Zajímavou možností je vyrovnání dřevěných podkladů, například starých prkenných podlah na chalupách. Vhodná je k tomu například disperzní stěrka na dřevo Bralep RTN 5050, kterou je možné vylít na původní podlahy z prken, parket či palubek. Před vylitím se podklad natře penetrací BRALEP PE 580. Aby se stěrka s podkladem dobře spojila, je nutné ho pečlivě připravit. Před vylitím stěrky zbavte podklad prachu, nečistot a veškerých uvolněných částic či úlomků původní krytiny. Pak naneste penetrační nátěr kvůli snížení nasákavosti a zvýšení přilnavosti podkladu.

www.schonox.cz, www.bralep.cz, www.mm-servis.cz

text: Richard Guryča
foto: archiv firem

Stěrky a směsi na vyrovnání podlah

Stěrky a směsi na vyrovnání podlah