Skladování nátěrových hmot

Plechovky a další obaly s barvami musíme skladovat tak, aby jejich obsah byl použitelný i po delší době.

Kvalitní nátěrové hmoty nejsou levnou záležitostí. Proto bychom o ně měli pečovat tak, abychom je zužitkovali bezezbytku. Základem je správné skladování. Při nevhodném uchování může dojít k jejich znehodnocení, případně mohou samy napáchat škody.

Barvy ve sprejích musíte chránit před vysokými teplotami a po práci ventilek vyčistěte hnacím plynem

Nízké teploty

Snad všichni se v souvislosti s nátěrovými hmotami bojí teplot pod bodem mrazu. Obavy jsou opodstatněné ale jen v případě barev na vodní bázi, tedy různých vodných disperzí. Nátěrové hmoty na bázi organických rozpouštědel mrazu odolávají.
Barvu v každém případě musíme před aplikací temperovat na správnou aplikační teplotu uvedenou v návodu k použití. Rozpouštědlové barvy jsou při nízkých teplotách velmi husté – nepokoušejte se jejich viskozitu upravit ředěním, negativně byste změnili jejich vlastnosti.

______________________________________________________________________

Další články Speciálu Domácí dílna:

Domácí dílna

Skládací pracovní stolek

Drobné opravy povrchu nábytku

Nábytek do dílny

Proč si připlatit za kvalitní nářadí?

Ochranné pracovní pomůcky

________________________________________________________________________

Nezapomeňte
ani na vyčištění
a správné
skladování
lakýrnických
nástrojů

Vysoké teploty

Teplo funguje jako katalyzátor, urychluje odpařování báze (rozpouštědel, vody), takže při nedokonale uzavřeném obalu dojde k rychlejšímu vyschnutí barvy. Doporučuje se proto skladování do třiceti stupňů Celsia.
Vyloženě nebezpečné jsou vysoké teploty u nátěrových hmot ve spreji. Jde totiž o tlakovou nádobu a teploty nad 50 °C mohou způsobit výbuch. Rozpouštědlové nátěrové hmoty jsou navíc hořlavé, takže musejí být mimo dosah otevřeného ohně.

Společným nepřítelem všech nátěrových
hmot je odpařování báze, proto je po použití
hermeticky uzavřete

Po použití

Nátěrovou hmotu většinou nevypotřebujeme celou. Při skladování použité barvy musíme zajistit co nejtěsnější uzavření obalu, aby nedocházelo k odpařování báze. Proto bychom hrdlo plechovky i víčko měli před uzavřením perfektně očistit. Nezapomeňte také na vyčištění nástrojů (štětců, válečků, stříkací pistole).
U spreje tohle všechno odpadá, je ale nutné zajistit, aby trysku neucpala zaschlá barva. Stačí, když nádobu obrátíte dnem vzhůru a několikrát krátce stlačíte ventil, dokud z trysky neproudí jen samotný hnací plyn.

Kde je nebezpečí?

Většina nátěrových hmot obsahuje nějaké škodlivé látky. Na každém obalu jsou uvedeny informace o jejich obsahu a vlivu na životní prostředí. Obecně více jich mají rozpouštědlové barvy.
Dalo by se tedy říci, že nátěrové hmoty na vodní bázi musíme více chránit, sami sebe ale před nimi tolik chránit nemusíme. Naopak rozpouštědlové barvy nám při skladování leccos odpustí, o to větší pozornost musíme věnovat ochraně vlastního zdraví, především dýchacích cest, očí a pokožky.
V této souvislosti je důležité, aby k nátěrovým hmotám neměly přístup nezpůsobilé osoby nebo domácí zvířata. Ideální je proto jejich uskladnění ve vyšších polohách (na polici, ve skříni) v temperované místnosti.

Text: Tomáš Krásenský
Foto: Shutterstock

Skladování nátěrových hmot

Skladování nátěrových hmot