Čištění skvrn

Univerzální čisticí přípravek, který by zlikvidoval skvrny všech druhů na různých podkladech, neexistuje. Vždy je však důležité čistit co nejdříve, protože staré skvrny se odstraňují obtížněji.

Olejovou barvu ze skla odstraníme směsí louhu sodného, mazlavého mýdla a čpavku

Čisticí přípravek se vyplatí předem vyzkoušet odstraněním skvrny stejného původu na nepotřebném kousku z podobného materiálu, případně na nefunkční nebo nepohledové části ošetřovaného předmětu, abychom se vyhnuli jeho poškození.

Rozpouštědla volíme i vzhledem k podkladu, na kterém skvrna vznikla. Jestliže k odstranění skvrn na tkaninách použijeme tekutého čisticího přípravku, podložíme znečištěné místo utěrkou nebo složeným sacím papírem. Tak odstraníme spolu s nečistotami i rozpouštědlo.

Skvrny po rzi na mramoru

Mramorové desky nejprve očistíme od mastné špíny organickým rozpouštědlem (benzinem, trichloretylenem). Potom na desku působíme horkým 5% vodným roztokem vinného kamene a 5% vodným roztokem octanu sodného. Můžeme také použít horkého roztoku pyrosiřičitanu sodného. Tvoří se přitom rozpustná sůl, která se dá snadno vymýt. Často jde rezavé místo vyčistit mechanickým třením tkaninou posypanou křídou, hlinkou, prosetým popelem apod.

Skvrny na kůži

Kožené výrobky (řemeny, manžety, pouzdra atd.) znečištěné prachem a mastnotami necháme nejprve změknout ve vlažné vodě. Uvolněné nečistoty seškrábneme ocelovou škrabkou nebo nožem, kůži okartáčujeme po obou stranách a vytřeme kouskem tkaniny. Ještě za vlhka pak do její vnější strany vtíráme impregnační mazivo, např. dobře promíchanou směs přírodního loje (340 g) amírně zahřátého rybího tuku (600 g).

Skvrny po plísni na kůži odstraníme tímto roztokem: 80 ml vody se smíchá s 20 ml zředěného roztoku peroxidu vodíku a 20ml čpavku. Znečištěné místo potřeme a za hodinu důkladně vymyjeme vodou.

Na dřevě po krvi

Naolejovanou dřevěnou podlahu můžeme ošetřit například tekutým mýdlem

Skvrny krve na dřevě se odstraňují potřením 3% roztokem peroxidu vodíku s několika kapkami čpavku (roztok při tom šumí). Skvrny na hladkém dřevě lze smývat i velmi zředěnou kyselinou sírovou.

Na železe, mědi, kamenech

Různé skvrny na železe, mědi a kamenech odstraníme roztokem 10 g uhličitanu amonného ve 100 ml vody. Znečištění důkladně vytřeme tímto roztokem a vymyjeme čistou vodou. *

TEXT: PETR PETŘÍČEK
FOTO: SHUTTERSTOCK

Čištění skvrn