Předčasný důchod versus předdůchod

Rubrika: Hospodaření

Nejvýraznější změnou v systému důchodového pojištění je zvýšení věkové hranice, zakládající nárok na starobní důchod. Je však možnost jít do důchodu dříve?

Předčasný důchod

Dnes mladý dvacetiletý člověk, jedno jestli muž či žena, bude moci vstoupit do důchodu v 69 letech a osmi měsících. Pro většinu lidí zřejmě naprosto nesmyslná představa. Dokonce by se dalo říci, že s některými povoláními je takto pozdní odchod do důchodu naprosto neslučitelný. Velmi reálně tak hrozí, že v blízké budoucnosti bude pracovní trh plný nezaměstnaných a nezaměstnatelných „skorodůchodců“.

Jestli se této situaci chcete vyhnout a užívat si důchodu o něco dříve, máte tři možnosti. Posouzení, která z možností je výhodnější, již necháme na vás.

Předčasný důchod

Pokud máte řádný nárok na starobní důchod ještě před 63. rokem věku, tedy muži narození nejpozději v roce 1953 a bezdětné ženy narozené před rokem 1956, můžete odejít do předčasného důchodu maximálně o tři roky dříve. Jestliže váš řádný důchod připadá na věk vyšší než 63 let a je vám více než 60 let, můžete vstoupit do důchodu až o pět let dříve.

Největší nevýhodou předčasného odchodu do důchodu je trvalé krácení vypláceného předčasného důchodu, to znamená, že do konce života budete mít trvale sníženou penzi. Je tomu tak ze dvou důvodů. Máte kratší dobu pojištění a jste „penalizováni“ za každých 90 dní předčasného odchodu. Čím dříve do předčasného důchodu odejdete, tím vyšší tedy bude krácení, a tím i nižší budete pobírat důchod.

Předdůchod

Předdůchod je zcela nový institut, který přinesla důchodová reforma. Pojem „předdůchod“ je obecně vžitý pojem, který však ve skutečnosti není v české legislativě nijak definován. Jedná se totiž o speciální způsob vyplácení dávky z doplňkového penzijního spoření, které lze čerpat nejdříve pět let před dosažením řádného důchodového věku.

Předdůchod

Jestliže chcete využít předdůchodu, je třeba mít založeno doplňkové penzijní spoření (nepřesně penzijní připojištění za nových podmínek), spořit na něm minimálně pět let a na účtu doplňkového penzijního spoření mít úspory v takové výši, aby měsíční výplata z naspořených peněz činila alespoň 30 % průměrné mzdy za kalendářní rok předcházející první splátce. Pokud byste chtěli využít předdůchodu v letošním roce, je rozhodující průměrná mzda za rok 2012, která činila 24 408 Kč. Třicet procent je 7323 Kč. Při čerpání peněz po dobu pěti let musíte mít tedy naspořeno v době zahájení čerpání necelých 440 000 Kč.

Výše předdůchodu tedy závisí pouze na vašich úsporách. Avšak v době čerpání předdůchodu jste stále pojištěni, to znamená, že nemusíte platit zdravotní pojištění, které za vás platí stát. Stejně tak nemusíte platit ani důchodové pojištění, protože předdůchod patří mezi tzv. vyloučené doby, které se započítávají do vyměřovacího základu pro vyměření starobního důchodu. Ovšem pozor, předdůchod se nezapočítává do doby pojištění, což znamená, že řádný starobní důchod bude nižší, než kdybyste místo čerpání předdůchodu pracovali. Na druhou stranu bude určitě vyšší, než kdybyste využili předčasného důchodu.

Čerpání předdůchodu má jednu podstatnou nevýhodu. Před řádným důchodem vyčerpáte úspory, které jste mohli využít na období stáří.

Renta

Rentou myslíme pasivní příjem, který vám generuje váš majetek. Tento způsob zajištění na období stáří vám dává nejvíce svobody, ale bude vás také nejvíce stát. V zásadě není žádný důvod, proč byste museli čekat na důchod až do 67 a více let a už vůbec není rozumné spoléhat na stát a jeho libovůli, obzvláště je-li již dnes patrné, že kupní síla státních důchodů bude do budoucna nadále klesat.

Pokud si budete na období stáří pravidelně spořit nebo ještě lépe investovat, bude vaše stáří vypadat úplně jinak, než dnes vidíte u mnoha důchodců. A to, co vám dá nakonec stát ve vašem pokročilém věku, to bude něco navíc, čím si to stáří zpříjemníte.
Nutno podotknout, že vaším největším přítelem je v tomto případě čas. Čím déle budete spořit/investovat, tím méně budete muset vynaložit peněz na naspoření stejné částky.

TEXT: JAROSLAV BARTOŠ
FOTO: SHUTTERSTOCK

Předčasný důchod versus předdůchod