Kdy se chataři neobejdou bez advokáta

Pokud je všechno kolem domu v pořádku, nikoho ani nenapadne myslet na to, že by mohl právníka potřebovat. Přesto je dobré mít nějakého v záloze, vědět, jak ho vybírat a kolik jeho služby stojí.

Služby advokáta zřejmě nejčastěji využijete při řešení sousedských sporů nebo při stavebních úpravách svých chat a chalup. Mgr. Štěpán Ciprýn z advokátní kanceláře CIKR radí: „Případy bývají opravdu rozmanité a jejich řešení více či méně náročné. Určitě se vyplatí domluvit si s právníkem alespoň konzultaci, při níž by vám měl vysvětlit, jaké jsou možnosti řešení. Na základě toho se budete moci rozhodnout, zda jeho služby využijete.“

Nachytáni na hruškách?

Klasický je příklad, kdy přijdete na zahradu a na svém pozemku máte popadaná jablka ze stromu souseda. Podle nového občanského zákoníku platí, že plody spadlé ze stromů a keřů na sousední pozemek náleží vlastníkovi tohoto pozemku. Plody ze sousedových stromů tedy můžete z vašeho pozemku bez obav sebrat a v klidu si na nich pochutnat.
„V takové chvíli zajisté nebudete volat svému právníkovi, nicméně co dělat v situaci, kdy zjistíte, že soused bez vašeho svolení odstranil kořeny nebo větve vašich stromů, které přesahují na jeho pozemek? Pokud vás o to soused již dřív požádal a vy jste s tím otáleli, bude váš soused nejspíše v právu. Odstranit kořeny nebo větve však může pouze šetrným způsobem a ve vhodné roční době, a to za podmínky, že mu tyto kořeny či větve působí škodu či jiné obtíže,“ vysvětluje Mgr. Ciprýn a doplňuje: „V podobné a z našich zkušeností poměrně časté situaci, kdy naopak soused vysází stromky blízko vašeho pozemku, máte právo po sousedovi požadovat, aby se sázení zdržel, eventuálně, aby vysázené stromky odstranil. Tento požadavek je třeba opřít o rozumný důvod, například, že vám stíní zahradu. Pro stromy obvykle dorůstající do výšky více než tři metry je pro vysázení přípustná vzdálenost od společné hranice pozemků tři metry, pro ostatní stromy pak 1,5 metru. Toto ustanovení neplatí v případě, tvoří-li stromy tzv. rozhradu, je-li na sousedním pozemku les nebo sad nebo jedná-li se o strom zvlášť chráněný podle jiného právního předpisu.
Pokud není se sousedem domluva, je nejlepší obrátit se na právníka, který vám sepíše výzvu, v níž sousedovi vysvětlí, kdo je v právu a jak by se měla věc vyřešit. Mnohdy je to lepší cesta než se pouštět se sousedem do sporů, neboť v nich většinou není vítězem ani jeden ze zúčastněných.“

Sousedova zvířata na vašem pozemku

Advokát vám může pomoci vyřešit i na první pohled vcelku banální situaci, kdy sousedovy slepice vnikají na váš pozemek. Pomůže vám sepsat návrh a bude za vás komunikovat se stavebním úřadem, který může uložit vlastníkovi pozemku povinnost pozemek oplotit. Aby byl váš návrh úspěšný, musí být toto oplocení skutečně potřebné a nezbytné, přičemž jak si tyto pojmy vyložit a jak návrh odůvodnit soudu vám poradí právě právník.

Stavební úpravy

Mnohdy lze také narazit na neshody se sousedem nebo nesmyslné požadavky stavebního úřadu při stavebních úpravách chat či stavbách menších staveb na vašich pozemcích. Právník by vám měl vysvětlit, na které stavby či stavební úpravy musíte mít stavební povolení, na které stačí pouhé ohlášení, a jaké nemusíte stavebnímu úřadu vůbec oznamovat. Zároveň vás provede celým procesem stavebního řízení a zajistí potřebné podklady, aby byl váš stavební záměr realizován co nejdříve.
„Máte-li naopak problém s tím, že soused staví v přílišné blízkosti společné hranice pozemků, můžete požadovat, aby se soused tohoto jednání zdržel. Pokud soused dokonce svojí stavbou, v praxi nejčastěji stavbou oplocení, zasáhl na váš pozemek, jedná se o tak zvanou stavbu neoprávněnou, a jako takovou by ji měl soused na vaši výzvu odstranit. Pokud tak neučiní, lze se domáhat odstranění neoprávněné stavby u soudu,“ dodává Štěpán Ciprýn.

Dostatečné spojení s veřejnou komunikací

Takovou situaci lze vyřešit žádostí, aby vám soused za náhradu povolil tak zvané právo nezbytné cesty přes svůj pozemek. Stejně tak může tuto nezbytnou cestu povolit soud, a to v rozsahu, který odpovídá tomu, jak ji vlastník potřebuje užívat, a to s co nejmenšími náklady. „Platí ovšem pravidlo, že soused musí být zřízením nebo užíváním této nezbytné cesty obtěžován co nejméně a rovněž jeho pozemek musí být zasažen co nejméně. Toto se obzvláště zvažuje v případě, kdy se má povolit zřízení cesty nové. Za nezbytnou cestu náleží úplata, případně i odčinění újmy, pokud tato újma není pokryta úplatou. Povolí-li se spoluužívání cizí soukromé cesty, zahrne úplata i zvýšené náklady na její údržbu,“ vysvětluje advokát.

Kolik právní služby stojí

Obecně si s vybraným advokátem můžete sjednat libovolnou smluvní cenu. Bývá pravidlem, že advokátní kanceláře mají stanoveny vlastní sazby za hodinu práce (od jednoho až dvou do několika tisíc korun za hodinu právních služeb). Lze-li předem odhadnout náročnost zadání, častokrát advokáti svolí i k určení odměny pevnou částkou. Odměna dohodou mívá většinou přednost před odměnou mimosmluvní, ta se využívá nejčastěji při určení nákladů na právní zastoupení v soudním řízení a řídí se tzv. advokátním tarifem (vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb.).
„Dále platí, že advokát má mimo nároku na odměnu za svou práci i právo na náhradu hotových výdajů, tedy výdajů účelně vynaložených v souvislosti s poskytováním právních služeb, jejichž vynaložení se předpokládá, například soudní a jiné poplatky, cestovní výdaje, poštovné, telekomunikační poplatky, znalecké posudky a odborná vyjádření. Podle advokátního tarifu má váš právní zástupce nárok i na náhradu za čas promeškaný v souvislosti s poskytnutím právní služby při úkonech prováděných v místě, které není sídlem nebo bydlištěm advokáta, za čas strávený cestou do tohoto místa a zpět. Samozřejmostí je, že každá advokátní kancelář má ceny za své služby nastaveny jinak, proto je zde nepochybně prostor pro individuální dohodu,“ doplňuje ještě advokát Ciprýn.

Jak a kde právního zástupce najít

Vztah mezi advokátem a klientem je vztahem založeným především na důvěře vycházející z určitých vzájemných sympatií.
Dejte na doporučení známých, případně na reference z internetu.
Seznam advokátů vedený Českou advokátní komorou naleznete na jejích webových stránkách. Advokáta zde vyhledáte jak podle jména, příjmení nebo názvu firmy, tak i podle jeho zaměření či jazyka, v němž je schopen právní služby poskytovat.

když se řekne

Rozhrada

Cokoli, co rozděluje dva pozemky. Může jí být plot včetně živého, zeď, mez, potok apod.

Text: Táňa Pikartová
Foto: Shutterstock

Kdy se chataři neobejdou bez advokáta