Překlady nad okna a dveře

Nosné konstrukce nad okenními a dveřními otvory se nazývají překlady. Můžeme pro ně využít prefabrikované materiály, nebo je stavět tradičními postupy z cihel.

Překlady přenášejí zatížení zdiva a stropů do stěn stavby, případně na pilíře. Stavíme je nad otvory pro dřevěná či plastová okna nebo dveře nebo nejrůznější výklenky. Zatímco u novostaveb se obvykle využívají prefabrikované překlady z betonu či pálené cihlové bloky s výztuží, při rekonstrukci chalupy lze zvolit i tradiční cihlový překlad.

Cihlový překlad je vhodný nad otvory s menší světlostí a do míst, kde je z architektonických důvodů vhodné vyzdít překlad klenutý. Rovný i klenutý cihlový překlad se zdí na bednění, oblouk odpovídajícího rozměru se vyřízne z dřevěných desek a je součástí bednění. Správnému zaklenutí pomůže i přisekání (zúžení) některých cihel v dolní části cihelného oblouku.

Výhodou cihlových překladů v případě jejich kombinace s tradiční cihlovou zdí jsou i stejné tepelně izolační parametry, jaké má okolní zdivo.

Keramické překlady

K jejich výhodám patří to, že s nimi lze snadno pracovat, jsou lehké a dobře tepelně izolují. Najdete je v sortimentu řady výrobců zdicích materiálů a zvláště v kombinaci s tradiční cihlovou zdí jsou zpravidla dobrou volbou.

Například Heluz nabízí ploché keramické překlady nad otvory v příčkách i nosných stěnách, které se usazují do lože z desetimilimetrové vrstvy cementové malty. Výrobce předepisuje délku uložení překladu 125 milimetrů na každé straně. Tyto ploché překlady nejsou samy o sobě nosné, nosnost je třeba podpořit nadezděním či nabetonováním tlakové zóny (vznikne tak tzv. spřažený překlad) a během nadezdění či betonování je podepřít.

V nabídce Heluzu je ovšem i nosný překlad, který je možné zatížit bez podepření už v průběhu zdění. Nosné překlady mají cihelné provedení pohledové strany, při omítání cihlového zdiva tedy není třeba žádná další úprava povrchu. Tepelně-izolační vlastnosti obou typů překladů zkvalitňuje vložený izolant o tloušťce minimálně 90 milimetrů.

Lehké ploché keramické překlady Porotherm z produkce Wienerberger se stávají nosnými rovněž teprve s nadezdívkou. Skládají se z cihelného obalu a železobetonové výztuže. Pro snadnější práci jsou z boku překladů do tvarovek vyraženy šipky s nápisem TOP, určující polohu překladu ve zdivu. Po zabudování překladu do zdiva musí šipky směřovat vzhůru. Kladou se do maltového lože stejně jako překlady Heluz, výrobcem doporučená délka uložení na zdivu je alespoň 120 milimetrů na každé straně. Nadměrnému prohnutí či zlomení překladu při nadezdívání konstrukce je nutné zamezit provizorním podepřením. Maximální vzdálenost mezi oporami nesmí přesáhnout jeden metr.

Pórobetonové překlady

Další možností jsou pórobetonové překlady, například nosný překlad Porfix, který je vyroben z pórobetonu, ocelové výztuže a betonové zálivky. Nosné překlady se na potřebnou šířku vyskládávají z nosných překladů šířky 100 mm a 125 mm.

Například na zeď širokou 375 mm se uloží z vnitřní strany dva nosné překlady šířky 100 mm, pak tepelná izolace šířky 75mm a z vnější strany opět nosný překlad šířky 100mm. Nosnou funkci plní pouze dva nosné překlady z vnitřní strany. Nosný překlad z vnější strany je v tomto případě možné při kompatibilních délkách nahradit samonosným překladem šířky 100mm. Samonosné překlady Porfix (jde o jiný výrobek, než nosné překlady) je možné použít i k přeložení stavebních otvorů v nenosných příčkách.

Železobetonové překlady

Patří mezi osvědčené prefabrikované materiály pro přeložení stavebních otvorů. Jejich vý-hodou je vysoká nosnost bez potřeby dalších úprav, k nevýhodám patří vysoká hmostnost a méně snadná manipulace a tepelně-izolační vlastnosti, odlišné od okolního zdiva. Někteří výrobci (např. Prefa Brno) dodávají kromě standardních plných a dutinových překladů také výrobky s tepelnou izolací, která omezuje tvorbu tepelných mostů.

Železobetonové překlady se usazují do cementové malty a na zdivo v délce alespoň 140 až 200 milimetrů.

Traverzy

Někteří stavebníci sáhnou při rekonstrukci chalupy rovněž k traverzám (typický je I profil, takzvaná „íčka“). Pracuje se s nimi podobně jako s železobetonovými překlady, usazují se do maltového lože a v délce alespoň 120 milimetrů na zeď. Prostor mezi traverzami se vyplní polystyrenem, případně montážní pěnou. Doporučuje se natřít traverzy před usazením do zdi základovou barvou, čímž se zabrání prostupu rzi do omítky.

Překlady nad okna a dveře

Uložit

Uložit

Překlady nad okna a dveře