Jak vybrat asfaltový pás

Některé asfaltové pásy se hodí pro hydroizolaci střech, jiné jsou vhodné do základů. Vyberte si mezi mnoha typy asfaltových pásů ten, jehož vlastnosti nejlépe odpovídají vašim potřebám.

Aby střecha z asfaltových pásů dlouho vydržela, je nutné ji ošetřit stříbřitým reflexním nátěrem (např. Reflexol)

Zorientovat se v typovém označení a názvosloví asfaltových pásů je na první pohled dost složité. Pro správný výběr však potřebujete znát především základní způsoby rozdělení pásů podle typu použitého asfaltu a také podle nosné vložky. Důležité je rovněž to, zda potřebujete asfaltový pás paropropustný, zda ho chcete na podklad natavit plamenem, nebo přibíjet hřebíky, jestli má přijít do základů, případně na šikmou, nebo na rovnou střechu. Nepodstatné není ani kritérium ceny, která se u různých typů pásů liší až o stovky procent. Zároveň však pečlivě zvažujte, kdy je ještě možné šetřit a kdy už by se vám použití například příliš tenkého a méně trvanlivého pásu nemuselo vyplatit.

Na střechu, nebo do základů

Ne všechny pásy lze upevnit natavením, záleží na tloušťce asfaltové vrstvy

Modifikace asfaltových pásů je úprava asfaltu mísením s různými polymery, kterou se výrobci snaží dosáhnout snížení křehkosti asfaltu v mrazu a jeho stékavosti při vysokých teplotách. Tím se zvyšuje rozmezí jejich použitelnosti. Vybírat si můžete z asfaltových pásů s asfaltem oxidovaným, SBS modifikovaným a APP modifikovaným. Rozdíl mezi jednotlivými typy spočívá především v teplotní odolnosti daného materiálu, podle níž se pak řídí použitelnost pásů.

APP pásy (s povlakovou hmotou z asfaltu modifikovaného plastomery, resp. směsnými polymery) se vyznačují vysokou teplotní stálostí, proto je výrobci doporučují zejména k hydroizolaci střech s vyšším spádem. APP pásy odolávají vysokým teplotám a také povětrnostním vlivům. Doporučují se jako finální vrstvy krytin střech i strmých a svislých ploch (střešní atiky a nástavby). V průmyslové výrobě se používají jako izolace mostů, lávek či pochozích konstrukcí nebo parkovišť.

Pásy vybírejte podle požadavků na odolnost vůči mrazu a horku a také na hydroizolační vlastnosti

SBS modifikovaný pás (s povlakovou hmotou z asfaltu modifikovaného elastomery) zase dobře odolává mrazu, takže se hodí na hydroizolace plochých střech a spodních staveb (základů). SBS pásy se rovněž vyznačují vysokou elasticitou. To je výhodné například při proděravění, kdy se SBS pás „stahuje“ a minimalizuje vzniklý otvor.

Vysokou elasticitu naopak nemají modifikované APP pásy a nelze ji očekávat ani od oxidovaných asfaltových pásů. Jejich výhodou je zpravidla nižší cena, vzhledem k poměrně nízkému rozsahu horních i dolních maxim teplotní odolnosti však oxidované asfaltové pásy vyhoví zejména v méně teplotně namáhaných místech a používají se spíše pro krátkodobou, provizorní, doplňkovou a méně náročnou izolaci. Bývají to často například pískované pásy s vložkou z impregnované hadrové lepenky opatřené oboustranným nánosem oxidovaného asfaltu s minerálním posypem.

Rozdělení podle nosné vložky

Ochrannou vrstvu z gumoasfaltu a reflexní nátěry je možné natírat na asfaltové střechy válečkem

Vlastnosti asfaltového pásu a vhodnost jeho použití v různých situacích ovlivňuje také nosná vložka. Může být nasákavá a nenasákavá, vhodná či nevhodná k natavení nebo naopak k mechanickému připevnění k podkladu pomocí hřebíků.

Pásy obsahující sklorohož (netkanou textilii ze skleněných vláken) jsou vhodné jako jednovrstvá izolace proti zemní vlhkosti. Nedoporučují se tam, kde spodní či povrchová stékající voda působí hydrostatickým tlakem.

Pásy s vložkou z tzv. sklotkaniny poslouží jako izolace proti zemní vlhkosti a proti spodní či povrchové stékající vodě působící hydrostatickým tlakem. Na střechách se používají jako podkladní vrstva nebo mezivrstva u vícevrstvých izolací.

Izolační pásy s nosnou vložkou z kovové (hliníkové) fólie se uplatňují na střechách jako parozábrany, které mohou současně plnit funkci pojistné izolační vrstvy.

Na mnoha chatách a chalupách léta dobře slouží střechy pokryté modifikovanými asfaltovými pásy

Asfaltové hydroizolační pásy s nosnou vložkou ze syntetických vláken (polyesterové rouno) jsou vhodné jako izolace proti zemní vlhkosti a povrchové stékající vodě. Zejména však jsou určeny pro vytváření izolačních vrstev (povlakových krytin) plochých, ale i šikmých střech.

Existují i tzv. spřažené vložky, které využívají mechanických vlastností více materiálů. Nejčastěji se jedná o polyesterové rouno vyztužené a stabilizované vůči plošným změnám skleněnými vlákny (skleněnou mřížkou).

U pásů s nosnou vložkou z papírové či hadrové lepenky je nutné myslet na to, že mají díky nasákavosti omezenou životnost v místě dlouhodobého kontaktu s vodou.

Důležitá je i tloušťka pásu

Pro použití na finální vrstvu střešní krytiny bývají určeny pásy s probarveným minerálním posypem

Tloušťka pásu je důležitá především při rozhodování, zda budete jednotlivé pásy spojovat natavováním plamenem plynového hořáku. Někteří výrobci označují jednotlivé pásy identifikačním kódem vhodnosti k natavení. Nedělají to ale všichni, takže se musíte v případě potřeby spolehnout na informace od prodejce nebo vybírat výrobky, které pásy k natavení jasně odlišují od ostatních.

Pro natavení je důležitá zejména krycí vrstva asfaltu na nosné vložce. Musí být dostatečně silná, aby se při zahřátí plamenem hned neobjevila nosná vložka. Obecně by měla být u pásu k natavení krycí vrstva silnější než jeden milimetr. Pásy typu R s krycí vrstvou do 1 mm a pásy typu A bez krycí vrstvy asfaltu jsou tedy k natavení nevhodné.

text: Richard Guryča
foto: autor , shutterstock , archiv firem

Jak vybrat asfaltový pás

Jak vybrat asfaltový pás