Čím natírat beton

Povrch betonu lze natřít a vylepšit tak jeho vzhled i užitné vlastnosti. K dispozici je řada nátěrů vhodných na podlahy, podezdívky, venkovní plochy i stěny bazénů a jímek.

Beton se natírá z různých důvodů. Je třeba ho chránit proti vodě a dalšímu opotřebení vlivem povětrnostních podmínek, Nebo je nutné snížit prašnost či vylepšit vzhled betonových konstrukcí, případně zařídit, aby se snadněji udržovala vybetonovaná podlaha v dílně nebo v garáži. Nátěrové hmoty se od sebe navzájem liší co do tloušťky nanášené vrstvy, odolnosti proti vodě a chemikáliím, mechanické a povětrnostní odolnosti a v ceně.
Řadu případů lze dobře vyřešit i s levnějšími univerzálními nátěry. Jejich trvanlivost a účinnost posílíte dodržením správného postupu. Je nutné nepodcenit přípravu povrchu, protože beton není zrovna ideálním materiálem z hlediska soudržnosti s nátěrovými hmotami.

Velké betonové plochy lze natírat válečkem

Ani hladký ani prašný

Důležitá je zejména penetrace povrchu betonu vhodným prostředkem a jeho odizolování proti zemní vlhkosti. Pro penetrační a první nátěr se doporučuje použití štětce nebo štětky, aby nátěrová hmota dostatečně pronikla do podkladu. Pro nanášení druhé vrstvy je možné použít i váleček, s nímž jde na větších plochách práce lépe od ruky.
Pokud natíráte relativně novou betonovou konstrukci či plochu, udělejte to až po dostatečném vyzrání betonu, tedy zhruba po čtyřech až šesti měsících. Beton nesmí být sprašný, je nutné ho pečlivě zbavit i různých drobných nečistot. Vše se dělá v zájmu dobré soudržnosti vrstvy nátěru s podkladem. Podceníte-li přípravu povrchu, může se barva loupat a opadávat v celých vrstvách.

Pro první vrstvu se doporučuje štětec

Ze staršího betonu před natíráním odstraňte původní nátěry. Pokud jsou na povrchu trhliny nebo díry, použijte vhodný opravný tmel (např. Betofi x R2).
Zpevnění povrchu betonu penetračním nátěrem je nutné v každém případě. Existují na to speciální i univerzální penetrační prostředky. Roztok po nanesení na povrch sníží prašnost, uzavře a scelí povrch. Penetrace se ředí v různých poměrech doporučených výrobcem podle způsobu použití. Tyto poměry ředění s vodou je nutné dodržet, aby penetrační nátěr nevytvořil na povrchu betonu neprodyšnou vrstvu.
Povrch levnějších disperzních nátěrů nátěrů na beton lze zkvalitnit přelakovaním vhodným bezbarvým lesklým nebo matným lakem (např. Balakryl Polyurex Lesk nebo Mat). Přelakování se doporučuje zejména u podlah, kde se předpokládá pravidelný úklid a vyšší mechanické namáhání. Tato úprava se však nehodí na podlahy do garáží, tam je nutné použít nátěr, který snese vyšší mechanickou i chemickou zátěž bez dalších úprav.

 

Text: Richard Guryča
Foto: Martina Lžičařová, archiv firem a Shutterstock

Čím natírat beton

Čím natírat beton