Krásné omítky

Štítová zeď obrácená do veřejného prostoru vždy byla vizitkou majitele stavení. A tak se dodnes můžeme setkat s nádhernými plastickými ozdobami na fasádách zděných domů.

Čas jsou peníze, proto se přikláníme ke zjednodušení a zrychlení stavebních postupů. Současně ale obdivujeme práci minulých dob, kdy se zdá, že času bylo více než dost. Samozřejmě to tak nebylo! Ale všechno se dělalo ručně a precizní řemeslná práce vyžadovala nemalé úsilí. A když se k tomu přidala objednávka, že štít domu má vypadat jako „na zámku“, mohla vzniknout fasáda tak krásná, že se na ni dosud nemůžeme vynadívat.

Jedním z plastických článků křídlového
štítu je voluta, která má tvar spirálového
závitu

Místo dřevěného zděný dům

Kdy se na domech na českém venkově začaly objevovat plastické římsy, okenní a dveřní šambrány, voluty, pilastry, lizény, nejrůznější ornamenty a spousta drobných motivů vytvořených ze štuku? Nejčastěji tato štuková výzdoba vznikala v období selského baroka, tj. zhruba od poloviny 18. století a v průběhu 19. století. Tehdy se totiž na venkově mohutně stavělo a přestavovalo. Důvodů bylo více. Zvýšená stavební činnost souvisela zejména s rozsáhlými požáry v minulosti, při nichž často shořelo velké množství dřevěných domů. Místo nich si usedlíci pořizovali domy z cihel a kamene.

Trojúhelníkový štít jihočeské chalupy s plastickými i malovanými prvky odpovídá duchu
selského baroka

Další příčinou horlivé výstavby nových domů byly hospodářské reformy. Rozkvět venkova se příznivě projevil na rostoucím majetku obyvatel. Jejich bohatství se odrazilo v potřebě reprezentativnějšího obydlí. Nestačilo jen postavit nové bydlení, ale také ho náležitě ozdobit, tak jako to viděli ve městě nebo na vrchnostenském zámku. K dispozici měli místní vesnické řemeslníky – tesaře, kameníky, zedníky. Ti sice mohli leccos okoukat, ale vlastně jen napodobovali opravdové baroko, respektive jeho výzdobu, zcela bez jakéhokoliv vzdělání a dodržování architektonického řádu. Povedlo se jim vytvořit neobyčejně malebný sloh, který se oblast od oblasti lišil podle působnosti zednických mistrů a jejich part.
Na vzhledu vesnic se podepsaly i pozdější doby: období klasicismu a empíru. V lidové architektuře se výrazně zapsala první třetina 20. století, jak dokládá datace ve štítech domů. Kromě uplatnění oblíbených secesních dekorů je pro mladší typy fasádních omítek charakteristická i kombinace hladkého a drsného provedení povrchu.

Jihočeské selské baroko se vyznačuje bohatou štukaturou na průčelí statků

Oku lahodící kombinace

Díky snaze po reprezentaci tak na venkově vznikly domy, které se dosud pyšní fasádami s krásnými výtvarnými prvky, tu méně nápadnými, jinde s přebohatou výzdobou, kterou může ještě umocňovat barevné pojetí.
Kromě štítů obytného stavení a špýcharu se zdobily i zděné brány a branky, které byly součástí výtvarné kompozice celého průčelí usedlosti. Nejsou to jen brány na jihu Čech, ale i ve středních Čechách – na Mladoboleslavsku, Kokořínsku, v Praze a okolí, Českobrodsku, ale i kolem Bělé pod Bezdězem, na Plzeňsku, Chodsku a v dalších lokalitách. Široká škála různých dekorativních prvků v sobě spojuje detaily převzaté ze slohové architektury s prvky ryze lidovými.
A co se nám vlastně tak líbí? Kombinace toho všeho. Příjemné pastelové barvy v jemných odstínech, měkké zaoblení hran a stěn, které vznikly ruční prací a opakovanými nátěry, nepravidelnost i u opakujících se motivů, určitá naivita skloubená s touhou po ztvárnění „vysoké“ architektury a také neuvěřitelně široká škála výzdobných prvků.

Nejen štíty domů a špýcharů, v mnoha regionech Čech a Moravy najdeme i zděné brány
s náročnou štukovou výzdobou

Jak k nim přistupovat dnes?

Při opravách chalup se můžeme inspirovat v našich nejzachovalejších vesnicích, které na stránkách časopisu představujeme v rubrice Venkov. Především pamatujme, že kulturně historická hodnota stavby spočívá v její autentičnosti. Historickou dekorativní fasádu je třeba zachovat ve věrohodné podobě. Zjednodušením nebo likvidací jemných štukových ozdob se tvář domu ochuzuje. Vhodným řešením není ani použití polystyrenových desek a prvků a následný nástřik disperzní omítky. Stavba ztratí svůj ráz. Platí tedy používat vápenné omítky, zpracovávat je ručně, zachovat původní prvky plastické výzdoby a upřednostnit ruční práci.

TEXT: MARTINA LŽIČAŘOVÁ
FOTO: ARCHIV FIREM A SHUTTERSTOCK

Krásné omítky

 

Krásné omítky