Střešní systém ISOTEC

Nové materiály pro stavbu a renovace

ISOTEC představuje kompletní systém tepelného pláště šikmých střech, který je ideální pro novostavby i rekonstrukce a je přitom kompatibilní se všemi druhy krytin a s jejich doplňky.

Střecha a řešení střešního pláště je jeden z klíčových momentů při výstavbě či rekonstrukci každé budovy. Špatně zvolená skladba střešního pláště se v konečném důsledku nikomu nevyplatí, protože jedním z hlavních požadavků je úspora tepelné energie, a tím snížení nákladů na vytápění.

Střešní systém ISOTEC splňuje všechny podmínky kvalitní skladby střešního pláště. V principu jde vlastně o prefabrikát s vysokou variabilností a velice jednoduchou zpracovatelností přímo na stavbě. A co je nejdůležitější – v jedné pracovní operaci nahradí velice pracnou výstavbu střešního pláště v klasickém pojetí. Základní prvek systému ISOTEC tvoří panel z polyuretanové samozhášivé pěny s uzavřenou strukturou pórů.

Vlastnosti panelu

Panel má nulovou nasákavost, a tím konstantní hodnotu tepelného odporu. Hliníková fólie, která tvoří povrch každého panelu, slouží na jeho horním líci jako dokonalá pojistná hydroizolace a zároveň zvyšuje pevnost povrchu panelu proti mechanickému poškození chůzí atp.

Pevnou součástí každého panelu jsou ocelové střešní latě, které mají povrchovou úpravu ALUZINK. Ta zaručuje jejich dostatečnou životnost. Latě jsou také perforované pro snadný odvod zatečené nebo zkondenzované vody až do okapu a současně zajišťují dokonalé větrání vzduchové mezery pod krytinou.

Výhody systému

Oproti klasickému způsobu několika pracovních cyklů nabízí tento systém rychlé řešení: v jediné pracovní operaci je střecha zateplená, vodotěsná a nalaťovaná pro krytinu.

K dalším výhodám patří možnost volby krytiny podle vlastních představ (systém je kompatibilní se všemi pálenými, betonovými i plechovými krytinami včetně jejich doplňků). Půdní obytný prostor se nezmenšuje směrem dovnitř dalšími konstrukcemi. Konstrukce krovu může zůstat zajímavým architektonickým prvkem interiéru.

Způsob montáže

Panely ISOTEC jsou opatřeny podélnými i příčnými zámky. Při montáži se postupuje od římsy směrem ke hřebeni střechy. Panely se kotví ke krovu pozinkovanými hřeby, a to v každé horizontální řadě panelů do každé krokve. Systém se montuje na dokončenou konstrukci krovu bez dalších pomocných či tepelně izolačních součástí nebo prvků a tvoří tedy kompaktní střešní plášť bez tepelných mostů. Po dokončení montáže je střecha již vodotěsná.

Dokončený střešní plášť může počkat na pokládku krytiny i několik měsíců bez jakékoliv újmy na kvalitě a plnění jeho tepelně izolačních funkcí. To umožňuje jednak rozložení financování stavby a také pokračování prací uvnitř v již uzavřené a vytápěné budově, zajištěné proti povětrnostním vlivům.

Výrobcem střešního systému ISOTEC je Brianza Plastica. Panel je dlouhý 3900 mm, široký 342 mm. V tloušťce 60 mm stojí 728 Kč, v 80 mm 865 Kč a v tloušťce 100 mm 970 Kč za 1 m2. Objednávky, konzultace a dotazy na tel.: 220 516 431 nebo info@studioconti.cz. Více na www.studioconti.cz

TEXT: PETR PETŘÍČEK
FOTO: STUDIO CONTI

Střešní systém ISOTEC