Podlaha snadno a rychle

Sádrovláknité podlahy jsou zajímavým řešením realizace nového podkladu pro podlahové krytiny. Pro malou hmotnost a nízkou výšku jsou vhodné zejména při rekonstrukci podkroví.

Rychlost výstavby, kvalita a trvanlivost podlahy je důležitým momentem při rozhodování, jaký druh stavební technologie zvolíte. Sádrovláknitá podlaha je tvořena z hotových (lepených) prefabrikovaných podlahových dílců o rozměrech 1500 × 500 mm (tloušťky 20 nebo 25 mm). Tuhý smontovaný podlahový dílec je oddělený od podkladní konstrukce mezivrstvou ze suchého podsypu, polystyrenu, dřevovláknité desky (hobry) či minerální izolace. Na rozdíl od podlah betonových, kdy je při realizaci podlahy nutný mokrý proces, podlahy ze sádrovláknitých desek pokládáme za sucha.

Konstrukční desky

Hlavními konstrukčními prvky v těchto typech podlah jsou sádrokartonové nebo sádrovláknité desky (např. Rigidur nebo Knauf Brio). Sádrovláknité desky přinášejí oproti sádrokartonovým řadu výhod. Jsou to vysoce pevné, nosné konstrukční desky, mechanicky velmi odolné. Již při výrobě jsou impregnované a tedy vhodné i do prostor se zvýšenou vzdušnou vlhkostí (např. koupelny, kuchyně), jsou také hygienicky nezávadné a nehořlavé.

Ideální pro rekonstrukce

Suché podlahy se mohou použít při výstavbě ve všech typech staveb, ale ideální jsou hlavně pro rekonstrukce, zejména ve střešních nástavbách a půdních vestavbách bez použití podlahového roštu. Jejich malá hmotnost a nízká výška konstrukce je k tomuto využití přímo předurčuje.

Podlahy se dají pokládat jak na betonový podklad, tak i na dřevěné trámové stropy. Lze s nimi snadno vyrovnat i nerovnosti. Vyhovují náročným požadavkům na zvukovou a tepelnou izolaci a mají vynikající vlastnosti z hlediska požární odolnosti. Díky absenci mokrých procesů při realizaci umožňují sádrovláknité podlahy rychlou, čistou a snadnou práci.

Pokládka podlahy

Dílce podlahy jsou vzájemně sesazeny tak, že po obvodu vzniká polodrážka, potřebná pro spolehlivé spojení sousedních dílců. Tím je práce při pokládce značně usnadněna.

Použitím různých druhů izolačních materiálů, volbou jejich tloušťky, popřípadě pomocí vyrovnávacího podsypu lze splnit širokou škálu stavebně-fyzikálních požadavků kladených na podlahu. Pro podkladní vrstvy suché podlahy se používá pěnový polystyren (EPS), popřípadě extrudovaný polystyren (XPS). Podlaha se pokládá celoplošně na připravený, stabilní, dostatečně únosný a rovný povrch.

Základní pravidla montáže jsou jasně stanovená a umožňují pokládku těchto podlah i méně zkušeným montážníkům. Způsob práce se sádrovláknitými deskami najdete v návodech výrobce. Na sádrovláknitou podlahu je možné pokládat všechny běžné podlahové krytiny.

www.rigips.cz, www.knauf.cz

TEXT: PETR PETŘÍČEK
FOTO: JAROSLAV HEJZLAR A RIGIPS

Podlaha snadno a rychle