Zápraží stojí za pozornost

Zápraží u chalupy nabízí skvělou možnost přirozeného přechodu mezi životem uvnitř a venku. Ochrání vás před sluncem i deštěm a zpravidla nevyžaduje náročné stavební úpravy. Kámen se při jeho úpravách používal velmi často.

V okouzlení módou teras či posezení pod pergolami spousta lidí přehlíží skryté kouzlo zápraží, které k tradičním venkovským domům a chalupám neoddělitelně patří. A jak už to na venkově dříve bývalo, nepatřila tato součást staveb k místům budovaným za účelem pohodlí a odpočinku. Zápraží mělo pro život v domě s hospodářstvím velmi praktický význam. Chcete-li v současné době přemýšlet o jeho obnovení či lepším využití, můžete se lecčím z minulosti inspirovat.

Prosté posezení na lavičce pod střechou je mnohdy lepší, než moderní terasa. foto Shutterstock

Respektujte tradice

Zápraží je obvykle dlážděný či jinak zpevněný chodník nebo pás pozemku o šířce jednoho až dvou metrů podél vstupní boční stěny domu. Důležité je, že bývá shora kryté střechou, která ho tak alespoň částečně chrání před deštěm a slunečním žárem. Jeho dláždění je nebo bývalo často protaženo až k hospodářským budovám. Někdy tvoří i přirozenou zpevněnou komunikační osu mezi brankou zvenčí do dvora a vchodem do objektu.
V některých oblastech se střešní krytí zápraží dokonce podpíralo dřevěnými, zděnými nebo kamennými sloupy, což je velmi dekorativní. A existují i tzv. pavlačová zápraží, která bývala od dvora oddělena zábradlím.

Tradiční pojetí zápraží dávalo možnost vykročit suchou nohou ven i za deště. foto Shutterstock

To vše je dobrý základ k využití prostoru zápraží i dnes, když už není prvotně určeno například k praní, sušení cibulovin nebo kukuřice či odkládání holínek umazaných z chléva. V řadě případů je možné ho o něco rozšířit a někdy lze i prodloužit střechu, která ho kryje. Je však důležité mít stále na paměti, že zvláště u architektonicky cenných stylových chalup musíte při úpravách postupovat citlivě a nenarušit přirozenou harmonii domu.

Zápraží tradičně plnilo i praktický účel pro skladování dřeva. foto Shutterstock

Je-li však zápraží tvořeno jen mírně vyvýšenou plochou, dlážděnou kameny, nabízí se možnost rozšíření vydlážděné plochy a vybudování prostoru, který už se více blíží obytné terase. Někdy se dá na chodník kolem domu navázat i dřevěnou terasou, případně plochu zvětšit i za cenu vybudování schodu mezi zápražím a další částí zpevněného pozemku.

U chalupy se nebojte držet i na zápraží tradičního stylu. foto Shutterstock

 

Pozor na beton

Navázat na původní dlažbu stejným typem materiálu je vždy dobré a v každém případně buďte velmi obezřetní, pokud jde o beton. Například nahrazení kamenné dlažby v pískovém či hliněném loži jakoukoli dlažbou na vybetonovanou plochu může být sice praktické řešení, ale je potřeba nenarušit přirozené drenážní či odvětrávací systémy u základů chalupy a nevytvořit nežádoucí kontakt betonu, například s dřevěnými trámy roubeného domu nebo s hliněnou stěnou na kamenných základech.

Pro příjemné posezení pod přesahem střechy stačí málo. foto Shutterstock

Pokud zápraží obnovujete nebo budujete u stěny, kde žádná souvislá zpevněná plocha nebyla, platí podobná pravidla: jakékoli navázání vybetonované plochy na stávající základy či obvodové stěny domu musí být provedeno včetně hydroizolací a potřebného vyspádování, které zamezí zatékání srážkové vody do základů v případě, že se nebude moci přirozeně vsakovat do půdy.

Opravujete-li zvýšené kamenné zápraží, které bylo vyskládáno z kamenů na sucho, také se pokud možno vyhněte jakémukoli spárování či vyplňování případných dutin betonem. Vždy je možné i s tím nejjednodušším nářadím přizpůsobit velikost i tvar chybějících kamenů, případně celou opěrnou zídku a dlažbu přeskládat. Bude to vypadat dobře a autenticky a vyhnete se neustálému vypadávání a opravování betonu z dodatečně vyplněných spár.

Dřevo a kamenné dekorace jsou pro zápraží dobrou volbou. foto Shutterstock

Chcete-li vyvýšené zápraží skutečně vyzdít na maltu, například pro jeho větší stabilitu a vodotěsnost, udělejte to důkladně. Ideální je postavit ho prostě znovu, protože zídka z kamenů spojovaných maltou, se chová jinak než kameny, které jsou pouze na sucho vyskládané. Vyzděné zápraží může vypadat skvěle a sloužit lépe než to původní, ale je třeba ho přestavět skutečně „z gruntu“ s odpovídajícími základy a už zmíněným bezchybným navázáním na obvodové zdivo domu. Nebo – pokud je to možné – udělejte hydroizolaci a případné dodatečné zateplení domovních základů a oddělte zápraží od domu drenáží po celém obvodu stěny. Ta může být krytá, například kamenivem stejného druhu jako je kámen použitý k vydláždění či stavbě zídky zápraží.

Inspirace pro zahradní chaty ukazuje, jak důležitá je zvolená barva. foto Shutterstock

 

Navážka a voda

Problémy může dělat i zdánlivě jednoduché zvětšení plochy zápraží, pokud je pozemek rovný a vy se rozhodnete rozšířit ho z boku například o další metr. Zvláště v menších venkovských chalupách s uzavřenými dvory totiž na chodník kolem domu často bezprostředně navazoval výběh pro drůbež nebo dokonce hnojiště se suchým záchodem. A zatímco domovní ochoz je za desítky let používání stabilní, další kus pozemku může být pouze navážka nebo i podmáčená zatravněná plocha.

Má-li tedy nová část zpevněné plochy dokonale navázat na tu stávající a vytvořit jednolitý celek bez nebezpečí případného sedání a praskání, je nutné před dlážděním na sucho i před případným betonováním provést obvyklé terénní úpravy typu skrývky zeminy, vytvoření podsypu z kameniny nebo recyklátu, zhutnění podkladu a v případě nutnosti i odvodnění pozemku pomocí drenážního systému.

Pokud směrem od domu pozemek dramaticky klesá a vy chcete i přesto rozšířit plochu zápraží, nezbude, než vytvořit opěrnou zídku na betonovém základu a dorovnat plochu navážkou. To už může být poměrně náročná stavba, takže stojí za zvážení, zda není vhodnější získat zvětšený exteriérový obytný prostor například vybudováním dřevěné terasy na pilotech.

 


Radíme:
• U nově pokládané dlažby zápraží je nutné zajistit bezchybné navázání na obvodové zdivo a zamezit případnému zatékání dešťové vody do základů.
• Pokud je plocha kolem domu vydlážděna například kameny na sucho, které dobře slouží, je vždy lepší je zachovat, doplnit a opravit než tento povrch čímkoli nahrazovat. Terén pod kameny bývá po letech používání dostatečně stabilní a zhutněný.


 

 

text: red, foto Shutterstock

Zápraží stojí za pozornost