Zásady zdění

Pro úspěšné zdění z klasických pálených cihel je nutné dodržovat několik zásad, prověřených léty praxe zednických mistrů.

 1. Styčné spáry v jednotlivých vrstvách se musí střídat, tzn. nad spárou musí být vždy plná část cihly, která je nad ní.
 2. Převázání je nutné dělat nejméně na čtvrtinu cihly.
 3. Abychom dodrželi při zdění svislost  a zeď nám „nepadala“, pomůžeme si umístěním vodicích hranolků na koncích zdí nebo v rozích Svislost hranolků vyrovnáme olovnicí nebo vodováhou a v průběhu práce ji ještě průběžně kontrolujeme.
 4. Rovnost zdi ve vodorovném směru si zajistíme použitím šňůry, natažené od rohu k rohu. Šňůra se zpravidla napíná mezi dvěma cihlami, volně položenými na plocho na rohy. Kolem těchto cihel se omotá. Může být rovněž natažena také i mezi dvěma vodicími hranolky.
 5. Mezi šňůrou a lícovou stranou zdi zůstává stejnoměrná mezera o šířce 2 až 3 centimetrů. Žádná cihla nesmí zdicí šňůru vychýlit. To umožní postavení rovné zdi.
 6. Cihly ukládáme do vrstvy malty. Vrstvu malty nanášíme zednickou naběračkou a urovnáváme zednickou lžící na stejnoměrnou tloušťku asi jednoho centimetru. Tak si zajistíme  vodorovnost vyzdívky a úspornou spotřebu malty.
 7. Také dáme pozor, abychom vpravili dostatečné množství malty do svislých styčných spár. Před položením malty horní plochu stěny navlhčíme, aby cihly příliš neodsávaly z malty vodu. Maltovat lze delší pruh zdiva, na nějž se poté kladou další cihly, nebo jen část pro několik cihel, ale musíme dát pozor, abychom další vrstvu stihli položit, dokud je malta „živá“.
 8. Maltu, kteřá při zdění přetekla seškrábneme a rovinu zdi začistíme, aby mám nevznikaly nerovnosti, které by nám mohly dělat potíže při omítání.
 9. Každá cihla se po položení výškově i směrově vyrovná a pak lehce přiklepne zednickým kladívkem.
 10. Cihly se dělí poklepem zednického kladívka.
 11. Pokud potřebujeme doplnit kladenou řadu neúplným kusem cihly, abychom zachovali správnou vazbu cihel, vybereme si vhodný úlomek cihly a zednickým kladívkem ho upravíme na správný rozměr. Nebo si přisekneme celou cihlu.
 12. Podle šňůry se zdí i vnitřní líc zdi, i když zkušený zedník dokáže vnitřní líc obvykle vyzdít „od oka.“
 13. Pokud vyzdíváme zeď z cihel nebo tvarovek opatřených perem a drážkou, pokládáme je v řadě vždy na sraz a nenecháváme mezi nimi žádnou svilou styčnou spáru.
 14. Pokud přizdíváme novou příčku ke stávající konstrukci, do stávající zdi vysekáme sekáčem několik „kapes“, do kterých zakotvíme vázací cihly příčky. Nebo použijeme kotevní prvky z ocelových pásků položených do každé druhé ložné spáry nové zdi a přišroubované ke stávající zdi.

Zásady zdění

Zásady zdění