Znáte cihly?

Chystáte se provést drobné stavební úpravy v domě, nebo jste se dokonce rozhodli, že si své obydlí postavíte sami? Pro dobrou trvanlivou zeď jsou nejdůležitější cihly.

Zeď z klasických pálených cihel vypadá velmi pěkně, i když není omítnutá. Nijak rušivě nepůsobí ani zazděné okno cihlami

Sebelepšími pracovními postupy, použitým spojovacím materiálem nebo nářadím už kvalitu cihel nedoženete. Pálená cihla je starým, ale stále vyhledávaným stavebním materiálem. Široká nabídka cihel pro nosné obvodové i vnitřní zdivo, stejně jako pro nenosné příčky, umožňuje vyzdění celé hrubé stavby domu. Pálená cihla prošla za tisíciletí mnoha změnami. Vždy však pro ni platilo, že jde o výrobek z přírodních surovin, který jen minimálně zatěžuje životní prostředí.

Rozdělení cihel

Cihly lze dělit nejenom podle tvaru a provedení nebo určení, ale i podle váhy, barvy a materiálu. Proto jsou některé děrované, jiné plné. Z jedněch se staví příčky, druhé se hodí například pro jednovrstvé obvodové zdivo, další do vícevrstvých systémů. Vyrábějí se speciální cihly pro nosné stěny, a to pro venkovní i vnitřní, cihly voštinové, betonové i vápenopískové. Lícové můžeme mít jak plné, tak děrované. Stavět lze i z cementotřískových desek, překladů, příčkovek, thermobloků, stropních vložek nebo tvárnic.

Nabídku cihelných výrobků lze v současnosti rozdělit do následujících základních kategorií:

  • Pro zdivo vnější – cihly v tloušťce 365 až 490mm s tepelně izolačními vlastnostmi dle normy.
  • Pro zdivo nosné – cihly v tloušťce 140 až 365 mm, které slouží především jako nosné vnitřní.
  • Pro nenosné zdivo – cihly 65 až 115 mm sloužící pro nenosné příčky staveb.

Rozhodující parametry

V současnosti je cihla produktem automatizovaného výrobního procesu, ve kterém jsou pečlivě sledovány všechny rozhodující parametry. K nim patří:

  • Rozměry cihly, u nichž se sleduje i rovinnost a rovnoběžnost ložných ploch výrobku.
  • Tvar a uspořádání zdicího prvku, směr otvorů v něm a poměrný objem těchto otvorů.
  • Objemová hmotnost a pevnost cihly v tlaku. Tepelně-izolační vlastnosti, zda cihla splňuje hodnoty dané normou.
  • Trvanlivost, mrazuvzdornost a nasákavost cihly s ohledem na její deklarovanou použitelnost.
  • Propustnost vodních par prostřednictvím faktoru difúzního odporu cihelného výrobku a přídržnost cihly deklarovanou hodnotou počáteční pevnosti ve smyku.

Jak se rozhodnout?

Než se pustíte do stavby či rekonstrukce, je důležité si ujasnit, zda potřebujete zdít novou obvodovou nebo vnitřní nosnou zeď, případně jen příčku oddělující světnice. Výběr materiálu také záleží na tom, co od zdi dále očekáváte. Tím myslíme například nosnost nebo tepelněizolační a akustické vlastnosti.

Ve stavbě jsou použity pálené tvárnice i cihly. Tady jistě ještě bude následovat finální úprava nahozením omítky

Pálená cihla je pevná a trvanlivá, má dobrou akumulaci tepla i zvukově izolační vlastnosti. Vzhledem kmalé velikosti cihel je také možné vyzdít z nich i poměrně složité tvary. Je to však úkol pracnější, vyžadující přípravu malty za mokra. Uchytily se také cihly vápenopískové, které jsou oproti cihlám z pálené hlíny ještě pevnější a vynikají velkou únosností, což umožňuje stavět zdi tenčí. Odolávají jak horku, tak i mrazu a často se používají i na komíny a krby. Z hlediska vzhledu zaujmou velkou přesností tvaru s ostrými hranami. Tento materiál se však nepoužívá jen na výrobu cihel běžných rozměrů, ale i na různé tvarovky a zdicí bloky.

Oba druhy cihel se nabízejí i ve štípaných variantách. Štípaná cihla je velmi dekorativní a používá se hlavně na fasády a jiné pohledové zdi, zpravidla ovšem jako součást zdicího systému tvořeného více vrstvami. Ve snaze zlepšit tepelně izolační vlastnosti se objevily cihly duté nebo děrované. Díky vzduchovým komůrkám jsou také lehčí, takže méně zatěžují podklad. Od dutých cihel je už jen krok k tvárnicím. Ty mohou být vyrobeny stejně jako cihly, tedy pálené z hlíny, ale dnes se už mnohem více používají tvárnice z porobetonu. Mění se rovněž způsoby zdění. Zatímco u pálené cihly se pořád používá hlavně malta, tvárnice a podobné zdicí prvky (ať už z jakéhokoliv materiálu) mohou být spojovány speciálním lepidlem, nebo s využitím spoje pero-drážka.

Vícevrstvá zdiva

Zdění první vrstvy zdiva z broušených cihel Heluz na dokonale vodorovné ploše

Zmínili jsme se o vícevrstvých zdivech. Co to znamená? Jde o systémy, kde každá vrstva má svůj účel a dohromady tvoří jeden funkční celek. Například vnitřní zeď může být z omítnutých nosných zdicích bloků, vnější z pohledových cihel a mezi nimi je vrstva izolační. Existuje velké množství kombinací, ale mělo by vždy jít o materiály, které jsou si technologicky blízké a určené ke společnému použití v uceleném systému. Je proto lepší se poradit s odborníky.

TEXT: PETR PETŘÍČEK
FOTO: MARTINA LŽIČAŘOVÁ, ZDENĚK ROLLER, HELUZ, BUILDING SP, WEINERBERGER, KM-BETA

Znáte cihly?

Znáte cihly?