Narušená statika domu

Statiku domu mohou narušit nejrůznější vlivy včetně vlhkosti, pohybu terénu či neodborných stavebních zásahů. Důležité je nepodcenit varovné signály a včas zasáhnout.

Statické poruchy se mohou na domě projevovat různě. Zpravidla je signalizují trhliny v omítce či praskliny ve zdivu, ale i prohnutí pilířů či nosníků, vyboulení příček, prověšené stropy či houpání podlahy pod nohama nebo dokonce nejrůznější nepatřičné a nepravidelně se opakující zvuky. To vše může být projevem narušení nosné konstrukce domu a také výzvou k zjištění příčin problému a jeho řešení dřív, než bude pozdě.

Trhliny ve zdi nemusí nutně znamenat nebezpečí, ale
rozhodně je nepodceňujte. Tato je způsobena narušením
základů v důsledku ujíždějícího svahu

Trhliny, prohyby, boule

Za nosné konstrukce domu se považují jeho základy, svislé konstrukce (stěny, pilíře, sloupy) a vodorovné konstrukce (stropy). Trhliny v původní omítce pak mohou signalizovat narušení základů, a tím i nosného zdiva. Mívají charakteristický vzhled a tvar, podle nichž statik často už na první pohled pozná, kde hledat důvod potíží.
Praskliny či různé, pro laika často dosud neviditelné deformace stavby mohou signalizovat narušení základové půdy a základů, které vzniká například v důsledku rozdílné únosnosti jednotlivých částí podkladu a také nesprávným založením stavby. Často jde o promrzání základů, které nejsou uloženy v dostatečné hloubce, ale problém může být i ve větším zatížení části stavby například kvůli tomu, že se nad ni dodatečně dostavěla nástavba patra.
Narušení stavby může být způsobeno i přístavbou sousedního objektu, který jednostranně zatížil málo pevný podklad, či zvýšením hladiny podzemní vody. Odborná literatura zmiňuje i vliv stálé vlhkosti, povodní, zemětřesení či nadměrného provozu v bezprostřední blízkosti domu. Určitě jste už v médiích zaznamenali čas od času zmiňované stížnosti lidí na přibývající praskliny ve zdech u komunikací s náhlým nárůstem kamionové či jiné těžké dopravy.

Trhliny v rozích oken a pod nimi se objevily vlivem nadměrné
vlhkosti ve zdivu

Doporučuje se bez odkladů přivolat statika v případě, že se v dosud neporušené omítce či zdivu vašeho domu objeví trhliny poté, co v sousedství či blízkém okolí domu proběhly nějaké výkopové práce, demolice nebo jiné stavební práce většího rozsahu. I v případě postupného rozevírání a prodlužování trhlin je nutná okamžitá kontrola konstrukce statikem. Příčinou může být porucha zeminy pod základy, chybně provedená oprava krovu na domě, nevhodný zásah v blízkosti klenby či nově provedená stavba v blízkosti poškozeného domu. To vše by mohlo stavbu vážně ohrozit.
Příčinou trhlin a prasklin ve zdivu samozřejmě nemusí být jen statické narušení základů či jiných nosných konstrukcí. Pevnost zdí může narušit přístavba či odstranění příčky, špatně provázané dozdívky, změny teplotních poměrů v domě, úpravy krovů, vlhkost či jiné vlivy, které zároveň stabilitu stavby neohrozí.
Leccos poznáte i „neodborným“ okem. Pokud například šířka trhlin v omítce není větší než dva milimetry, zůstává stabilní a nijak se nezvětšuje, můžete je zkusit zatmelit či zaštukovat. V řadě případů se objeví znovu, dál se nerozšiřují, ale po čase se vracejí i při opětovných pokusech o opravu. Vlastníci starých domů a chalup tyhle malé záhady dobře znají. Nechcete-li nic podcenit, pozvěte statika, který může na poškozená místa umístit měřicí sádrové terče. Ty ukážou, zda je zdivo v pohybu a zda je narušení jakkoli progresivní. Často se ukáže, že není. A pak nezbude než znovu opravovat nebo se s prasklinou či trhlinou smířit.

Aby se zabránilo devastujícím účinkům zemní vlhkosti,
byla stavba podřezána

Co můžete udělat

Jsou-li však trhliny projevem narušení stability domu, je třeba přistoupit k opatření, které navrhne statik na základě vyhodnocení průzkumu. Může to být zesílení nosných konstrukcí domu zvětšením průřezu konstrukčních prvků (sloupů, pilířů), vyztužením celé konstrukce, podepřením, vzepřením nebo stažením konstrukce. Určitě není dobrým řešením trhliny jakkoli zakrýt, ať už třeba obkladem, tepelnou izolací, sádrokartonem či novou omítkou. To je, jako byste do stěny zazdili časovanou bombu.
Dojde-li na statickou sanaci domu, přichází v úvahu sepnutí objektu předpínacími lany, kotvení ocelových lan do masivních ocelových vzpěr, injektáže trhlin, oprava a zesílení konstrukce stříkanými betony, použití podpůrných mikropilotů, výstužných drátů nebo zesílení základů. Například sepnutí objektu předpínacími lany představuje jednu z nejmodernějších technologií statického zajištění staveb. Lana zůstávají skrytá, protože jsou zabudována do konstrukce budovy a pod omítku. Předepnutím lan lze částečně nahradit i chybějící železobetonové věnce a sanovat poruchy základů.
Zatímco lana lze považovat za extrémně rozsáhlý zásah a poměrně nákladná opatření, injektáže trhlin patří k méně nákladným a snadněji proveditelným řešením. Nelze je použít ve všech případech, ale často postačí, nebo se případně použijí jako doplňkové řešení společně s lany, tradičními šrouby a táhly či stavebními zásahy ke zpevnění základů a nosných konstrukcí.

Text: Richard Guryča
Foto: Vladimír Hájek, Martina Lžičařová, archiv firem a Shutterstock

Narušená statika domu

Narušená statika domu