Nový závěs pro bojlery

Ten, kdo někdy vybíral nový ohřívač vody, ví, že to není jen o velikosti a ceně. Je s ním spojeno spousta dalších aspektů, na které je třeba brát zřetel. A některé se dokonce projeví až při instalaci. Třeba, když menší bojler nahradí větší, který nesedí do původního závěsu. Společnost Družstevní závody Dražice vyvinula nový univerzální závěs pro elektrické bojlery, který zmíněné komplikace vyřeší.

 

 
Tato novinka dokáže pokrýt různé rozteče šroubů pro zavěšení bojlerů do zdi. „Nový závěs je možné použít pro starší řady ohřívačů vody i pro ty nejnovější, ale také pro modely jiných výrobců,“ upřesňuje Karel Pacourek,“ generální ředitel společnosti Družstevní závody Dražice. Užitečný je zejména z hlediska snadné výměny bojleru. Díky němu není nutné zasahovat do stávajícího upevnění, rozvodů vody ani elektřiny. Není potřeba vybourávat staré kotvení a navrtávat novou rozteč. Univerzální závěs lze snadno upravit do požadovaného rozměru a zavěsit na něj nový bojler. Navíc eliminací tepelných mostů mezi nádobou a vnějším pláštěm snižuje tepelné ztráty ohřívače vody,.

 

TEXT: REDAKCE
FOTO: ARCHIV

 

 

 

 

Nový závěs pro bojlery