Promáčený sádrokarton

Voda může promáčet sádrokarton v interiéru vadnými vnitřními rozvody, děravou střechou nebo při přírodních katastrofách. Víte, jak v takových případech postupovat?

V případě hodně poškozených desek se vyplatí vyměnit je za nové

Tým odborníků z Centra technické podpory Rigips doporučuje odstraňovat následky promáčení sádrokartonových desek v několika následujících krocích.

Odčerpání stojaté vody

Před zahájením jakýchkoliv opravných prací odčerpejte stojatou vodu z dutin sádrokartonových stěn a stropů. Dutiny ve stěnách je možné odvodnit naříznutím otvorů na dně každé dutiny, tj. těsně nad podlahou. Pro zjištění přítomnosti vody odstraňte soklovou lištu. Zabodněte šídlo nebo nůž do stěny asi 5 cm nad podlahou (těsně nad lištou). Pokud začne vykapávat voda, vyřízněte dostatečně velký otvor tak, aby voda mohla volně proudit ven.

Měření vlhkosti v konstrukci stěn

U kovových konstrukcí může vodorovný profil UW ve spodní části stěny posloužit pro odvod vody. Profil UW co nejníže k úrovni podlahy provrtejte a vodu vypusťte. Vyboulené, prověšené nebo nasáklé podhledy mohou být nebezpečné a musí být zbaveny vody s velkou opatrností.

Ze stropů a podhledů můžete vodu odstranit proražením otvorů skrz sádrokartonové desky pomocí hrotu na dlouhém držadle. Nástroj lze jednoduše vyrobit připevněním hřebíku nebo jiného špičatého předmětu na konec dlouhé hole. Začněte prorážením otvorů na kraji postiženého stropu, který zbavujete vody, a stůjte mimo postižená místa. Nezačínejte uprostřed vybouleného místa, protože podhled se může bez varování zřítit.

Kdy desky odstranit?

V případě promáčení sádrokartonu při povodni, doporučují odborníci každou desku, která nasákla povodňovou vodou, odstranit a zlikvidovat. Tato voda je totiž často kontaminovaná a může způsobovat nepříjemná onemocnění.

Pokud byla vodou zaplavena jen podlaha, odstraňte spodní část sádrokartonových desek do výšky 120 cm a nahraďte je pruhem nových desek, širokým 120 cm, umístěným vodorovně. Pokud špinavá povodňová voda zatopila sádrokartonovou desku výše než 1m od úrovně podlahy, odstraňte desky z celého povrchu stěny a nahraďte je novými.

Průsak vody stropní sádrokartonovou konstrukcí

Mezi druhy poškození, které mohou vyžadovat odstranění a výměnu, patří i delaminace papíru ze sádrokartonové desky, porušení soudržnosti desky a připevňovacího prostředku a prohnutí či vyboulení desky. Veškeré poškozené sádrokartony odstraňte opatrně teprve až po úplném odvedení stojaté vody. Navíc odstraňte veškeré sádrokartonové desky ze stěn a stropů, které obsahují mokrou vláknitou izolaci, aby bylo možné izolaci vyměnit.

Některé druhy poškození se projeví až po vyschnutí sádrokartonu. Může se to týkat zkorodovaných připevňovacích prostředků nebo viditelného vytváření hniloby a plísně na lícové či skryté rubové straně desky nebo na konstrukci (dřevěné). Přítomnost skryté hniloby nebo plísně může vyžadovat odstranění sádrokartonových desek či dřevěné konstrukce, protože jen tak se úspěšně odstraní organizmy vytvářející plíseň.

Záchrana nepoškozených desek

Vysušte budovu – snižte vlhkost interiéru, abyste vysychání usnadnili. Vlhkost je možné snížit otevřením budovy, když je venkovní vzduch sušší než vzduch uvnitř. Otevřete všechny skříně a skříňky, abyste zajistili dostatečnou cirkulaci vzduchu. Používejte větráky, aby se zvýšil pohyb vzduchu (pro tento účel nepoužívejte centrální klimatizační systém budovy, pokud bylo ventilační potrubí zatopeno vodou).

Některá místa na sádrokartonu se podaří ošetřit pouhým očistěním

Používejte odvlhčovače a vysoušeče uvnitř budovy, aby se odstranila vlhkost ze vzduchu. Pro snížení možnosti vytváření plísně a hniloby je nesmírně důležité dostatečné větrání, cirkulace vzduchu a vysoušení. Odstraňte PVC tapety z mokrých nebo vlhkých sádrokartonových stěn, aby mohl povrch sádrokartonu vyschnout.

Kontrola a opravy

S touto fází nezačínejte, dokud prostor není vysušený. Zkontrolujte vyschlé sádrokartonové desky, zda nenesou stopy poškození, které jste dříve přehlédli. Odstraňte veškeré sádrokartonové desky vykazující poškození, které nelze snadno opravit. Odstraňte a vyměňte připevňovací prostředky či konstrukce vykazující stopy koroze.

Spáry i plochu opravené stěny zatmelte běžným způsobem

Začněte s čištěním tam, kde bylo poškození nejsilnější. Můžete zjistit, že některá místa nebude možné vyčistit a bude je třeba vyměnit, aby se zabránilo průsakům na povrch po vymalování. Zejména věnujte pozornost místům, kde se vyskytuje plíseň. Po vyčištění sádrokartonu opravte veškeré otvory, včetně těch, které byly vytvořeny pro vypouštění vody, pro sušení nebo zbyly po odstranění připevňovacích prostředků. Namontujte nové sádrokartony jako náhradu za odstraněné.

Spáry, hlavičky připevňovacích prostředků či plochu opravené stěny zatmelte běžným způsobem. Stěny i stropy si tak připravíte na nové malování či tapetování.

TEXT: PETR PETŘÍČEK
FOTO: RIGIPS A ARCHIV

Promáčený sádrokarton

Promáčený sádrokarton