Potřebujete lešení?

Pro práci ve větších výškách vám většinou postačí žebřík. V některých případech je však nutné a hlavně bezpečnější pořídit si lešení.

Pojízdné modulové hliníkové lešení Favorit stojí 8990 Kč. Při dokupování dalších dílů a doplňků až 60 000 Kč

Na vybranou máte dvě možnosti, buď si lešení koupit, nebo pouze půjčit ve specializované půjčovně. O tom, co pro vás bude výhodnější, rozhoduje především rozsah prací, pro které chcete lešení použít i předpoklad, jak často jej budete potřebovat v budoucnosti.

Rozdělení lešení

Lešení je dočasná stavební konstrukce, u které všeobecná pravidla určují, že by měla být co nejjednodušší, bezpečná a měla by mít dostatečnou nosnost. Lešení můžeme rozdělit na nepohyblivé (z ocelových trubek a dřevěných plošin), pojízdné (modulové, většinou s možností dokupování po jednotlivých dílech) a závěsné lešení (pohyblivé pracovní plošiny). Nejčastějším materiálem, z něhož se vyrábí, je v dnešní době ocel nebo hliník, dále také dřevo.

Detail uchycení vzpěry při zvyšování lešení o další díly

Protože závěsné lešení se používá zejména na výškové stavby a je vhodné spíš pro kaskadéry a nepohyblivé lešení z ocelových trubek je drahé a také vhodnější spíš na vyšší budovy než pro chatu či chalupu, zaměříme se na mobilní modulové lešení. To je pro potřeby svépomocných prací ideální a cenově dostupnější.

Jaké si vybrat?

Pokud se rozhodnete, že lešení koupíte, je třeba si jasně definovat jaké budou vaše dlouhodobé požadavky a nároky na koupené lešení. Na trhu je k dispozici celá řada modelů pojízdného modulového lešení, které jsou vhodné jak pro kutily a stavebníky, tak v určité míře i pro profesionální použití. Tyto sady lešení mají nejčastěji výšku okolo 7 metrů pracovní výšky, což je však pro chalupáře i stavbu rodinného domu dostačující. Všeobecně totiž platí, že díly různých značek lešení se nesmí kombinovat, a dodatečný požadavek na lešení vyšší než 7 metrů vyžaduje opětovnou investici do základních dílů lešení.

Lešení firmy Zarges lze přidáváním jednotlivých dílů zvyšovat až na pracovní výšku 11m

V některých případech je lépe investovat více při prvním pořízení lešení a koupit si raději sestavu, ke které lze časem dokupovat jednotlivé díly až do maximální výšky lešení, obvykle 12 metrů. Je však dobré vědět, že pro většinu mobilních lešení normy určují, že pojízdné lešení je venku povoleno postavit do maximální výšky 9 metrů.

Co je dobré vědět

Než si zakoupíte nebo půjčíte lešení, měli byste se alespoň stručně seznámit s nejpodstatnějšími pojmy a předpisy (mimochodem velmi přísnými), které se vážou na používání lešení:

Lešení se musí montovat a demontovat podle oficiální dokumentace výrobce. Pojízdné lešení musí být postaveno, posunováno a používáno na rovném a dostatečně únosném podloží. Sestavené lešení nesmí mít větší odklon od svislé osy než 1 %. Při posouvání lešení nesmí být na lešení žádné osoby ani materiál.

Pracovat je dovoleno vždy jenom na jedné plošině (ostatní podlážky slouží jako odpočívadla). Jako pojezdová kola se musí používat pouze kola schválená výrobcem, nesmí se používat bantamová kola. Kola by měla být opatřena brzdou. Konstrukční úpravy – vzájemná montáž několika lešení popř. kombinace s jinými stavebními díly není dovolená. Instalování zvedacích zařízení na lešení je nepřípustné.

Fasádní lešení z ocelových trubek a dřevěných plošin

Toto je alespoň základní neúplný výčet mnohem rozsáhlejších přísných bezpečnostních předpisů.

Koupit nebo půjčit?

Uvážíme-li, že ceny pojízdného lešení a jejich sestav se pohybují zhruba od 7000 do 60 000 Kč i více podle jejich výšky a plochy, je zřejmé, že se nejedná o levnou záležitost. Jestli však předpokládáte, že lešení budete používat častěji, nebo se třeba domluvíte s dalšími sousedy chalupáři na společné koupi a půjčování si lešení, může to být pro vás i výhodné. V tom případě můžete volit ze široké nabídky firem např. Hailo, Zarges, Krause, Alfix, Müba, Haki aj.

Levnější variantou pro jednorázové použití lešení je zajít do půjčovny. Cena za pronájem pojízdného lešení např. 4 metry vysokého se pohybuje okolo 350 Kč za den. Půjčovny zajišťují i dovoz a odvoz lešení, včetně jeho montáže a demontáže. Tím se však půjčovné ještě o něco prodražuje. Je-stliže si půjčíte lešení na více než 20 dní, poskytuje většina půjčoven tzv. 10% množstevní slevu. Půjčovny lešení jsou po celé ČR. Mnoho jich najdete na internetu a přehledný seznam půjčoven ve všech krajích i s mapami je na www.pujcovnyleseni.cz, kde si vyberete tu nejbližší ve vašem okolí.

TEXT: PETR PETŘÍČEK
FOTO: MARIE RUBEŠOVÁ A ZARGES

Potřebujete lešení?

Potřebujete lešení?