Tepelná izolace domu

Izolací domu se zpravidla snažíme zabránit únikům tepla a snížit tak náklady na vytápění. Investice do zateplení, přesněji řečeno kompletní izolace domu je však nezanedbatelná. Zda se vám náklady na zateplení skutečně vrátí v poklesu plateb za topení, je třeba vždy zvážit a propočítat. Z dlouhodobého hlediska obvykle jde o smysluplnou investici. Aby se však skutečně vyplatila, je nutné vyhnout se chybám.

Použití co nejkvalitnějších materiálů pro zateplení v dostatečných vrstvách a v souladu s přesnými výpočty v projektové dokumentaci je vcelku nezpochybnitelné při stavbě nového domu. U dodatečného zateplování domů, chat a chalup už to tak jednoduché není. Aby měla investice do zateplení smysl, je obvykle nutné počítat i s výměnou oken a dveří, někdy i střešní krytiny. To může znamenat i náklady na opravu či výměnu konstrukce krovů. Zároveň nespoléhejte na výrazné snížení tepelných ztrát při provedení dílčích kroků, například při pouhé výměně oken nebo zateplení střechy bez návaznosti na fasádu. Je lepší počítat s nutností kompletního zateplení od základů až po střechu včetně doprovodných prací a podle možností vašeho rozpočtu práce případně rozvrhnout na etapy.

PRAVIDLA SPRÁVNÉHO ZATEPLOVÁNÍ

– Začít je třeba u vlhkosti. Pokud by část vnějších stěn domu zůstala vlhká, nastanou po zateplení fasády problémy. Proto se musí udělat všechna možná opatření včetně drenáže základů, izolace soklů, případně podřezání vlhkých stěn a zamezení prostupu vzlínající zemní vlhkosti.

– Poté obvykle následuje výměna oken. Zůstanete li pouze u těchto opatření, leccos se jistě zlepší, ale ještě nemůžete považovat dům za dostatečně izolovaný a zateplený. Vznikne li tedy mezi odvlhčením, výměnou oken a zateplováním delší časový úsek, nezapomeňte na změnu režimu větrání a umožněte domu i v této nové situaci přirozeně dýchat.

– Okna se při přípravě na zateplení fasády osazují na její lícovou stranu, ne do osy zdiva. Nebudete pak muset izolovat ostění oken. Jsou li však okna na dosud nezateplené fasádě vystavena působení povětrnostních podmínek, je třeba chránit spáry mezi rámy a stěnou před působením vlhkosti, například okenními páskami, které zabrání narušení fixační polyuretanové pěny.

– V další etapě můžete začít se zateplením fasády. Obvykle se k němu používají takzvané kontaktní izolanty, ať už polystyren, minerální vlna, konopné desky i další méně obvyklé materiály. Zateplování domu je vhodné svěřit odborné firmě, která by měla být schopná podle příslušných norem navrhnout vhodnou izolaci odpovídajících parametrů a správně ji udělat.

– Při svépomocném zateplování je třeba vyhnout se především tepelným mostům, možným místům průniku vlhkosti pod izolaci a nedostatečně účinným izolantům. Ať už jde o použitý materiál, způsob jeho instalace, odpovídající tloušťku a další důležité faktory, jejichž zanedbáním nebo opomenutím se účinnost zateplení snižuje. Polovičatě, neodborně a nedostatečně udělané zateplení znamená v konečném důsledku finanční ztrátu a další náklady.

– Efektivní zateplení bude v mnoha případech vyžadovat izolaci střechy a nejvyšších stropů v domě, kterými uniká nejvíce tepla. Izolace střechy je nákladná, někdy vyžaduje výměnu střešní krytiny, zásah do konstrukce krovů a řadu dalších opatření. Pokud se tomu chcete vyhnout a nevyužíváte podkroví, je možné zůstat u zateplení nejvyšších stropů.

– Kromě tradičních izolantů lze použít i foukané izolace nebo izolační pěny. Zvýšené náklady na materiál a práci (musí ji udělat specializovaná firma s příslušným vybavením) mohou kompenzovat pouze minimální požadavky na zásah do konstrukcí. Princip foukané izolace spočívá v tom, že se buď připravenými otvory „nafouká“ do dutin v záklopech stropů či podkroví, nebo se pro ni připraví jednoduchá konstrukce z roštů, které se dělají zpravidla z nařezaných OSB desek.

– Pokud jde o podlahy, u podsklepeného domu postačí zateplit zespodu strop sklepních postor. Využít k tomu lze buď kontaktní izolanty (polystyren či desky z minerální vlny), nebo vybudovat stropní podhledy, a ty vyplnit například foukanou nebo jinou měkkou izolací. Tato izolace se vkládá do připravených roštů z latí, finální pohledovou vrstvu pak mohou v případě stěn i stropů tvořit například sádrokartonové desky nebo palubky.

Tepelná izolace domu