Izolace potrubí

Dobře zvolená izolace zabraňuje ochlazování, respektive oteplování rozváděné vody a také srážení vody na potrubí. Navíc také zmírňuje hlučnost potrubí.

Potrubní pouzdro z minerální vlny pro izolaci rozvodů tepelných médií

Požadavky na účinnost izolace potrubí se dnes stále zvyšují. Důraz je kladen na maximální ohled k životnímu prostředí a nalezení optimální ekonomické rentability. Izolace jsou dodávané na jakýkoli rozměr potrubí a v různých tloušťkách. Vyráběné jsou z různých izolačních materiálů, z nichž jsou však nejdůležitějšími a nejužívanějšími polyuretanová pěna a minerální vlna. Pro speciální použití je pak určené například skelné vlákno.

Tloušťka izolace

Vinuté pouzdro PAROC Section AluCoat T je vyrobeno z minerální vlny, vyztužené hliníkovou fólií a určenou k izolaci průmyslových instalací a ústředního topení

Tloušťky izolací se navrhují většinou v závislosti na dosažení největších ekonomických úspor nebo s ohledem na ochranu osob vyskytujících se v blízkosti izolovaného zařízení. Čím větší tloušťka izolace, tím vyšší pořizovací náklady, které však nemusí mít vždy požadovanou návratnost. V praxi to znamená, že zbytečné předimenzování není žádoucí. Výpočet správné tloušťky izolace nám usnadní počítačový program, vhodný však spíš pro odborníka.

Mýty o plastovém potrubí

S nástupem nových materiálů v podobě plastu do vnitřních instalací vyvstalo období dohadů a polemiky o tom, zda izolovat plasty či nikoli. Plasty se začaly více používat díky snadné a rychlé montáži a zejména poměrně vysoké životnosti. Svého času se plastové vodovodní potrubí neizolovalo. Důsledkem byla oteplená studená voda a vychladlá teplá voda. Nesplňovalo to ani komfort uživatelů, ba ani spokojenost hygieniků. Na konci 90. let se však již považovalo za správné izolace provádět i na plastech a nešetřit tak na nesprávném místě. I plastové potrubí se totiž vyplatí izolovat.

V místech, kde nelze bez obtíží navléci pěnovou izolaci, například kolem uzavíracího šoupátka, obalte trubku a fitink jutovou plstí

Dnes se k izolování používají nejčastěji návlekové pružné hadice, které se nasunou na trubku ještě před její instalací. Druhou možností je, že jsou hadice podélně naříznuté a nasunují se až na namontované potrubí. Řez se spojuje lepicí páskou či speciální sponkou. Plstěné pásy nesplňují izolační podmínky, slouží pouze k absorbování vody vznikající orosením potrubí. K tomuto účelu pak trh nabízí speciální izolace s parotěsnou zábranou.

Jaké materiály trh nabízí

Jedním z nabízených materiálů je lehčený pěnový polyetylen. Je charakteristický svou jemnou strukturou, významně snižuje tepelné ztráty, zabraňuje kondenzaci vody na rozvodech a tlumí zvuky. Vyniká chemickou a tvarovou stálostí. Dalším izolačním materiálem je syntetický kaučuk s uzavřenou buněčnou strukturou. Ten omezuje ztráty tepla u teplovodních potrubí vnitřních i venkovních instalací. Jeho vlastnosti ho předurčují také k použití u solárních rozvodů, zejména pro UV stabilizaci (ustálení ochrany proti slunečnímu záření) a teplotní odolnost do 160 °C.

Izolace potrubí u kotle v rodinném domě trubicemi Mirelon PRO

Kruhově extrudovaný polyetylen může posloužit na tepelnou izolaci rozvodů vytápění i sanitárních zařízení všech vnitřních instalací. Jeho teplotní rozsah použití je od -45 °C do 105 °C.

Izolační trubice ze skelné vaty omezují ztráty tepla u vnitřních i venkovních solárních rozvodů a použit je můžeme až do teplot 350 °C. Speciální izolace

Mezi speciální izolace patří například materiál z hlinito-křemičitých vláken, který má odolnost až do 1260 °C. Kamennou vlnu se doporučuje použít tam, kde nebude teplota přesahovat 750 °C. Pro náročné aplikace se používá tepelná izolace z pěnového skla s odolností od -260 °C do 430 °C.

Tepelná a zvuková izolace Tubex AL je z pěnového polyetylenu a potažená vyztuženou hliníkovou fólií

Provedení izolace i její vhodný výběr raději nechte na profesionálech. Ti odborně udělají tepelnou izolaci na topení i vodovodního potrubí, dále tepelné a protipožární izolace vzduchotechniky či klimatizace. V případě nutnosti dodají izolace s povrchovou úpravou (polepení hliníkem nebo oplechování). Nárůst cen energií je nezanedbatelný a s největší pravděpodobností nebude v nejbližší době stagnovat, ba naopak. Hledání úsporných opatření je na místě. Proč tedy nezačít třeba u ideálně zvolené izolace potrubí?

TEXT: PETR PETŘÍČEK
FOTO: AZ FLEX, IZOLTECH A ARCHIV

Izolace potrubí

Uložit

Izolace potrubí