Jak se vyznat ve stříkacích pistolích

Stříkací pistole usnadní nanášení barev, laků, glazur nebo impregnací především na větší, souvislé plochy. K barvení předmětu přitom dochází rozprašováním nátěrové hmoty, při němž se drobné kapičky slévají v souvislý nátěrový film. Barvy můžete snadno aplikovat i zdivo.

Při použití stříkací pistole dosáhnete hladších povrchů beze stop po štětci a při správném postupu navíc není třeba se bát nevzhledného stékání nebo rozlití barvy. Jemné rozprášení a homogenita stříkacího paprsku garantuje vysokou kvalitu výsledku. Použití stříkacího nářadí znamená i výraznou časovou úsporu oproti běžnému natírání barvy štětcem či válečkem.

Pro malování interiérů jsou zvláště vhodné soupravy s odděleným pohonem

Vhodné i pro malování

Jestliže plánujete pistolí vymalovat interiér vašeho domova, zvolte výkonnější variantu pistole s odděleným pohonem. Už jen z toho důvodu, že v ruce budete držet pouze stříkací nástavec bez motoru. Ten je totiž výrazně lehčí, a proto vhodnější pro delší práci.
Obecně lze z nabídky stříkacích pistolí na trhu vybírat jednoduché modely, vhodné pro nátěrové hmoty o nízké konzistenci, ale i výkonné stříkací pistole, které lze použít i pro materiály s velkou viskozitou.

______________________________________________________________________

Další články Speciálu Malířské práce:

Jak se vyznat v barvách

Barvy, štětce, pásky, fólie

Sádrování a tmelení

Pro lepší přilnavost

Barvy ovlivní náladu i atmosféru

Vymalujte si sami!

Tapety oživí interiér

________________________________________________________________________

Elektrické stříkací pistole lze používat pro nanášení laků, lazurovacích laků, prostředků na ochranu dřeva, barev a emailů. Výkonnější modely jsou vhodné i pro neředěné husté materiály. Těmito pistolemi lze nanášet vodou ředitelné i rozpouštědlové nátěrové hmoty, tedy i malířské barvy. Stříkací pistole, které patří v nářadí do kategorie hobby, však pro malování interiérů primárně určeny nejsou. Specifickou kategorii představují už zmíněné přístroje s odděleným pohonem, které se prodávají jako stříkací systém či stříkací centrum k nanášení barev na stěny, nebo také pod názvem malířská stříkací pistole. Umožňují přesnou práci při nástřiku plochy a vyžadují jen minimální zakrytí prostoru.

Stříkacími pistolemi lze nanášet i malířské barvy, ale chce to zvolit vhodnou kombinaci pistole a nátěru

Přehled stříkacích pistolí

Pro hobby použití se prodávají zejména stříkací pistole s konstrukcí spodního plnění, tedy takové, které nasávají barvu z nádoby umístěné na spodu pistole. Jejich výhodou je možnost rychlé výměny barvy odšroubováním nádobky. Zejména profesionálové používají také pistole s horním a bočním plněním. Dle principu fungování rozdělujeme hobby stříkací pistole na vzduchové, HVLP a tlakové.

Pistole vzduchové/pneumatické využívají jako nanášecí médium stlačený vzduch z kompresoru. Nátěrová hmota je rozptýlena v proudu vzduchu do formy kapiček a jeho silou nanesena na povrch. Tlak vzduchu bývá podle typu kompresoru 2−7 barů. Pistolí při práci neustále prochází proud vzduchu, zmáčknutím spouště se pak přidává barva, která se díky velkému objemu vzduchu dobře rozpráší. Nevýhodou však je, že hodně barvy se rozpráší i okolo. Tento typ nástřiku se nedoporučuje pro lazury či lazurovací laky, u nichž je vzduch nežádoucím faktorem ovlivňujícím vzhled nastříkaného povrchu.

Běžné typy hobby stříkacích pistolí se pro větší objem malířských prací moc nehodí

Nízkotlaké pistole HVLP jsou vzduchové pistole, jež vlivem působení velkého objemu vzduchu o nízkém tlaku (do 0,7 bar) efektivněji využívají barvu. Větší množství vzduchu znamená vyšší kvalitu nástřiku a díky nižšímu tlaku i menší ztráty barvy zbytečným rozstřikem do okolí.

Pistole bezvzduchové/tlakové využívají tlak čerpadla, které pomocí sacího koše ponořeného do nádoby s barvou žene barvu či lazuru hadicí do pistole. Výkonná čerpadla dosahují tlaku až 230 barů. Odpadá zde nutnost seřizování poměrů vzduch/barva, seřizuje se pouze tlak. Tento způsob je nejen ekonomický, jelikož při správném používání jsou ztráty minimální, ale rovněž zaručuje vysokou kvalitu nástřiku. Nevýhodou je zdlouhavější čištění pistole.

U všech typů pistolí lze pomocí různých poloh trysky nastavit zejména kulatý či plochý střik

Trysky jsou důležité

Trysky jsou důležitou součástí všech typů stříkacích pistolí. Jsou vyměnitelné a většina z nich umožňuje nastavení hned několika různých tvarů. Nejčastěji je to kulatý střik, vhodný na drobné a členité předměty, a horizontální a vertikální ploché střiky, určené pro větší hladké povrchy.

Průměr trysky do 1,5 mm se používá na menší plochy, větší průměry jsou pak určeny pro nástřik větších ploch a nanášení hustších směsí a materiálů. Pro trysky s menším průměrem je nutná řidší nátěrová hmota a nižší tlak.

Používáte-li kompresor a nářadí na stlačený vzduch, vyzkoušejte i pneumatickou stříkací pistoli

Výhody nízkého tlaku

V kategorii hobby nářadí pro občasné použití se dlouho používaly různé typy elektrických stříkacích pistolí nebo pistolí s připojením na kompresor. Tato zařízení pro klasické vysokotlaké vzduchové stříkání používají velký objem vzduchu při tlaku ve výši kolem 5 bar. Výsledkem je velmi dobré rozprášení barvy a kvalitní jakost stříkaného povrchu, ale také vysoký tzv. prostřik, tedy ztrátovost barvy.

U levnějších pistolí se navíc často objevují potíže se zanášením trysky, které zpravidla způsobuje kombinace nízkého výkonu čerpadla a obsah abraziv a různých příměsí v některých typech barev. Profesionální stříkací pistole včetně zařízení na externí kompresor bývají zase drahé a pro občasné domácí použití se jejich nákup příliš nevyplatí.

I systém nízkotlakého stříkání vznikl původně pro použití v průmyslových podmínkách. Jeho výhoda spočívá ve snížení ztrát při prostřiku a také snížení náročnosti práce nutné k dosažení přesného a efektivního stříkání povrchů. Systém používá pro rozprašování barvy velký objem vzduchu o nízkém tlaku do 0,7 bar, tedy zhruba pětkrát méně než je tlak u klasické stříkací pistole. Úspora na prostřiku dosahuje až 30 procent. Tvar paprsku stříkané barvy je kruhový a šířku paprsku lze regulovat v několika stupních přímo na stříkací pistoli.

Stříkací soupravy využijete třeba i pro vlhčení starých tapet před jejich odstraněním

Vysoký objem vzduchu

Různé typy nízkotlakých stříkacích zařízení využívají technologii označovanou jako HVLP. Zkratka HVLP (High Volume Low Pressure) znamená vysoký objem a nízký tlak. Aby bylo možné také s HVLP pistolemi docílit vynikajícího výsledku lakování, je k rozprášení zapotřebí vyššího objemu vzduchu. Různí výrobci vyvinuli nářadí, které kombinuje nádržku na barvu se stříkací tryskou (pistoli) a zařízení, jež do trysky vhání pod nízkým tlakem vzduch. Zařízení tak mohou na první pohled připomínat něco jako vysavač, který je hadicí spojený se stříkací pistolí.

Existují různé varianty těchto zařízení, jejichž ceny začínají na tisícikoruně a ve vyšší kvalitě pro podmínky domácí dílny je pořídíte od renomovaných výrobců zhruba za tři až pět tisíc. Kromě jiného najdete v sortimentu těchto výrobků i soupravy pro malování interiérů.
Některá stříkací centra umožňují připojení na nízkotlaké kompresory, ale lepší je kompletní souprava, v níž je výkon zařízení na produkci vzduchu přesně sladěn s parametry stříkací trysky.

 

Dobré rady:

-Pro udržení stejného odstínu a rovnoměrné vrstvy stříkejte po celou dobu stejným tlakem, stejným množstvím barvy a ve stejné vzdálenosti od stříkané plochy.

-Vždy začínejte i končete stříkání mimo barvený objekt.

-Po každém druhém, ideálně však po každém, použití nádobku vypláchněte. Zamezíte usazení barvy, která může ucpat sací hadičku.

-Barvu před nástřikem vždy důkladně promíchejte. Pokud máte větší prodlevy při stříkání, míchejte ji i průběžně v nádobce pistole.

-Občas otřete hadříkem trysku a její okolí, hlavně u hustých laků a lazur se někdy vytvoří malé usazeniny, jež mohou trysku ucpat.

-Běžící vzduchovou pistoli lze použít (bez zmáčknutí spouště) i k ofukování znečištěných nebo zaprášených předmětů.

-Používejte ochranné pomůcky na ruce a obličej.

 


Elektrické válečky

Mezi malířské náčiní, které malování urychlí a usnadní, patří i elektrické válečky. Nářadí, určené původně pro profesionály, není zrovna levné. Ale pokud se chystáte dům či chalupu opakovaně vymalovávat svépomocí, stojí jeho pořízení za úvahu.

Váleček si sám „dávkuje“ množství barvy, takže odkapává a odstřikuje jen minimálně

Přístroj má spoustu výhod, například elektrické plnění válečku a systém nasávání barvy přímo z nádoby. Váleček je navíc vybaven automatickou a jemnou regulací dávkování barvy, ovládanou jedním prstem na rukojeti. Odpadá také nutnost pracného čištění. Váleček na elektrický a bateriový pohon je vhodný pro nanášení vodou ředitelných disperzních nátěrových hmot a malířských barev.

Jak to celé funguje? Nádobka s barvou je připojena k čerpadlu, které po zapnutí spínače v rukojeti válečku vytlačuje barvu plastovou hadičkou rovnoměrně do jeho pórů. Čerpadlo může být poháněno bateriemi nebo síťovým adaptérem. Spolu s nádobkou na nátěrovou hmotu se může zavěsit na rameno, nebo postavit na zem. Přítok barvy je možné regulovat. Pokud potřebujete vymalovat rohy, lze dokoupit dutý štětec či polštářový váleček, nebo samozřejmě použít obyčejný štětec. Výrobci uvádějí, že k vymalování patnácti metrů čtverečních plochy je potřeba zhruba deseti minut času.

 

Z čeho a na co

Ať už jde o elektrické nebo ruční, samotné válečky k nanášení nátěrových hmot se vyrábějí z nejrůznějších materiálů a každý z nich je vhodný pro určitý typ barev či laků. Pro malířské barvy se používají válečky s plyšovým potahem ze syntetických vláken a přírodní jehněčiny nebo polyuretanové pěny. Pro nanášení vodou ředitelných nátěrových hmot a malířských barev lze použít většinou všechny druhy plyšových potahů, přírodní kožešiny i pěnových válečků.

K nanášení nátěrových hmot s obsahem organických rozpouštědel lze použít pouze některé druhy válečků. Důležitým hlediskem pro použití válečků je délka vláken plyšového potahu. U fasádních a univerzálních válečků pro nátěry interiérů je vhodná délka vláken 18–22 milimetrů. Je-li natíraný povrch hladký, používají se válečky nepolstrované. Na nerovné, hrubé plochy jsou vhodné válečky polstrované, které mají měkký potah na jádru válečku o tloušťce 6 až 9 milimetrů.

Válečky s délkou vláken plyšového potahu 12–13 milimetrů se zpravidla používají pro nanášení rozpouštědlových barev. Jsou však vhodné i pro nanášení disperzních vodou ředitelných barev, například Balakrylu.

Válečky pěnové se používají především pro lakování, ale i pro nanášení disperzních barev na nejrůznější povrchy.

V obchodech jsou zpravidla k dostání malířské soupravy s válečkem a vaničkou, odpovídající jeho rozměru. Někdy je třeba dokoupit síto, a to lze použít i při máčení válečku přímo do originální nádoby s barvou. Nevyhneme se však obvykle odkapávání barvy mimo nádobu, takže vanička má své výhody.

 

Jak se vyznat ve stříkacích pistolích