Jak namontovat dveřní zárubně

Kromě nejčastěji používaných ocelových a obložkových zárubní můžete použít i klasické truhlářské, nebo původní ocelové zakrýt obložkami.

Dveře drží ve stavebním otvoru zárubeň (veřej, futra). Je to rám, zabudovaný ve zdi, který tvoří nosnou konstrukci dveří a ohraničuje jejich velikost. Na zárubeň je pomocí pantů (závěsů) zavěšeno křídlo dveří.

Svislé části zárubní se nazývají ostění, spodní vodorovná část se nazývá práh, horní pak nadpraží. To jsou důležité pojmy, s nimiž se můžete setkat také v návodech a technických popisech.

V minulosti se zárubeň dělala především ze dřeva nebo kamene, přičemž dřívější tesané dřevěné zárubně se od dnešních lišily především způsobem kotvení do zdi. K tomu u nich sloužily tzv. uši (zhlaví), tedy okraje prahu a nadpraží, které se zazdívaly do zdi. Tento typ zárubní navíc obykle sestával s tzv. hrubé zárubně, která se obkládala šambránou, tvořenou hoblovanými prkny. Vzhledem k tomu, že u starších domů tyto typy zárubní často dobře slouží i desítky let, je dobré znát jejich konstrukční princip kvůli případným opravám. Pokud není dřevo výrazně poškozené, není důvod je vybourávat a můžete se pokusit o jejich renovaci stejným způsobem, jako u zachovalých dveří z masivu.

Současné typy zárubní

V současné době se nejčastěji používají ocelové zárubně a obložkové zárubně, které mohou být vyrobeny z masivního dřeva nebo z dřevotřískových profilů s povrchovou úpravou.

Ocelové zárubně jsou levným a univerzálním řešením. Nedosahují estetických kvalit obložkových zárubní, ale lze je natírat a lakovat do nejrůznějších požadovaných odstínů a při správném osazení jsou prakticky nezničitelné. Snáze se zabudují do připraveného stavebního otvoru v novostavbách a ideálně sednou především na příčky z cihelného zdiva. Lze je použít i jako náhradu vybouraných dřevěných zárubní. Při jejich osazování je vhodné provázat je alespoň několika cihlami do stávající zdi.

Vezdění ocelové zárubně není tak složité, jak by se mohlo na první pohled zdát. Zdárný a rychlý postup však vyžaduje určitou praxi, kterou nejlépe získáte po boku zkušeného zedníka. V každém případě je nejdůležitější ocelové zárubně při zazdívání dokonale vyrovnat a správně rozepřít (viz postup), aby se nezdeformovaly.

Instalace obložkových zárubní je snazší, obejdete se při tom bez zdění a princip osazení je v řadě kroků srovnatelný s montáží okenních rámů. Počítejte s tím, že obložkové zárubně zpravidla koupíte ve formě stavebnice, kterou je třeba podle návodu zkompletovat.

Postup zabudování ocelových zárubní

 1. Nejprve zkontrolujte, zda jsou zárubně přesně pravoúhlé. Někdy můžete narazit na zdeformovaný (zkroucený) kus. Jakkoli poškozenou zárubeň není možné instalovat, nešly by zavřít dveře.
 2. Na stěnu vyměřte pomocné značky k osazení zárubní (metrová značka, značka výšky hotové podlahy).
 3. Zárubeň vsaďte do hotového stavebního otvoru na  požadovanou výšku. U některých ocelových zárubní se počítá se zapuštěním příčné prahové vzpěry 30 mm pod úroveň finální vrstvy podlahy, tedy zpravidla na podkladový beton. Existují však i zárubně s jinou výškou zapuštění. Chybné zapuštění by pak vyžadovalo například přiříznutí dveří. Postupujte tedy podle návodu, který by měl ke konkrétnímu typu ocelové zárubně dodat výrobce. Řada výrobců a prodejců nabízí tyto návody s popisem přesných postupů alespoň na svých internetových stránkách ve formátu pdf, takže si lze příslušné brožury i stáhnout a vytisknout.
 4. Na zárubni jsou bodovými sváry přivařené zdicí kotvy. To jsou ocelové pásky, které se vyhnou ze zárubně směrem ven do spáry ve zdi a při zazdívání se ukotví do malty nebo do spáry mezi cihly či tvárnice. Usazení a fixaci ve správné výšce umožní právě zmíněné značky metrové výšky a výšky hotové podlahy.
 5. Po vsazení zárubně do otvoru raději znovu překontrolujte šířku a výšku zárubně. Dodržení správné šířky zárubně zajistěte uprostřed vzpěrou.
 6. Zárubeň v horní části (nad nadpražím) i po stranách zaklínujte. Zkontrolujte rovnoběžné a kolmé usazení zárubně pomocí vodováhy. Pokud je zárubeň vodorovně i svisle v rovnováze, zajistěte ji proti pohnutí pomocí klínků i v dolní části.
 7. Otvory podél zárubně vyplňte cementovou maltou nebo jiným zdicím materiálem, případně utěsněte spáru nízkoexpanzní montážní pěnou. Po dostatečném vyzrání přizdívky výrobci doporučují odříznout úhlovou bruskou příčnou rozpěru nebo dvojici rozpěr, která bývá připevněna v prahové části zárubně bodovými sváry. Nesnažte se rozpěry vyrážet kladivem nebo vypáčit!
 8. Dřevěné rozpěry odstraňte až po vytvrdnutí malty a očistěte zárubeň od malty či montážní pěny.

Zabudování obložkových zárubní

 1. Obložkové zárubně můžete použít na stěny z klasického zdiva, pórobetonů, do sádrokartonových příček i ve dřevostavbách.
 2. Před smontováním obložkových zárubní si všechny díly stavebnice vyskládejte na rovnou plochu, chráněnou podložkou. Podle typu zárubně se jednotlivé díly nejčastěji sešroubovávají, svorkují či slepují v rozích. Vše srovnejte podle vodováhy a úhelníku. Veškeré lepené spoje nechte dostatečně vyschnout. Podle návodu nainstalujte veškeré doplňky včetně lamel a lišt, které patří na zárubeň ještě před osazením. U jednotlivých typů se tento rozsah prací liší.
 3. Zárubeň umístěte do stavebního otvoru, shora dolů ji postupně zafixujte klíny. U podlahy vložte mezi podlahu a zárubeň rozpěru, případně použijte i další rozpěry, to může správnému osazenín jen prospět.
 4. Zárubeň pomocí vodováhy vyrovnejte jak ve vodorovném, tak ve svislém směru. Dbejte na to, aby šířka průchodu byla dole i nahoře stejná. Pak ji zapěnujte nízkoexpanzní montážní pěnou.
 5. Po vytvrzení přebytečnou pěnu ořežte a podle návodu k příslušnému typu zárubně nainstalujte do drážky v ostění záklopové obložky (obložkové lišty). Upevňují se obvykle na silikon nebo na lepidlo.
 6. Do připravených otvorů vložte panty, zašroubujte je a utáhněte. K zakrytí montážních otvorů pro panty použijte přiložené záslepky.
 7. Zavěste dveře, vyzkoušejte otvírání, upevněte kování.

 

Jak namontovat dveřní zárubně

Jak namontovat dveřní zárubně