Zárubeň a ostění dveří

Dveře se zárubněmi, původní dveřní závěsy a kování vytvářejí spolu s dalšími řemeslnými detaily jedinečného „ducha“ lidové stavby.

Půlkruhové nadpraží v kamenném ostění bylo u nás ve starších stavbách dost časté

Starší dveře měly podobu jednoduché desky, z rubu zajištěné svlaky s vnějšími páskovými závěsy. Takové dveře bývaly vsazeny do tesařsky zpracovaného trámkového portálku, často s nadpražní římsičkou, nebo do jednoduchého kamenného ostění. Na rustikálním vzhledu dveří se podílely také další kovářské doplňky – zejména ozdobné štítky klíčových dírek, petlice, madla a úchopy.

Když je výměna nutná

Pokud to stav zárubně v chalupě dovolí, je tedy nejvhodnější ponechat tu původní i při výměně již nefunkčních dveří za nové. Dveře bude nejlepší nechat udělat zkušeným truhlářem, který je zhotoví s ohledem na charakter stavení a z materiálu druhově i barevně stejného jako je zárubeň. Objednaný řemeslník se zpravidla dostaví k prohlídce stávajících dveří i ostění. Zároveň zjistí i případné nutné opravy nebo zásahy do zárubně a rozměry pro výrobu nových dveří.

Jednoduché dřevěné ostění s nadpražím z trámu roubenky

Když se rozhodnete koupit již hotové nové dveře, je dobré při jejich výběru dodržet pravidlo, že mají být ze stejného druhu a barvy dřeva jako zárubeň i v souladu s charakterem stavby či interiéru.

Oprava dřevěného ostění

Problém však může nastat i při pouhé výměně starého zámku a kování, když v dřevěné zárubni zůstanou velké otvory, které se tmelem nedají dobře opravit. Tmel by mohl vypadávat, což je zvlášť u vchodových dveří z bezpečnostního hlediska značné riziko. V takovém případě se většinou vyřízne větší kus zárubně do určité hloubky a místo děravého dřeva se vloží, přiklíží a přišroubuje nový pevný kus dřeva pro kování a protikus zámku. Jinou možností je oplechování postiženého místa, což by však mohlo narušit nevhodně vzhled dřevěné zárubně v tradiční chalupě.

Oprava kamenného ostění

Kamenná ostění (zvláště pískovcová) bývají nejčastěji poškozena různými nárazy, při nichž vznikly nerovnosti nebo se odštíply hrany kamene. Kámen může také u venkovních dveří rozrušovat trvalá vlhkost a vliv mrazu. Před opravou musíme ostění a nadpraží důkladně očistit od všech nánosů a nátěrů, buď ocelovým kartáčem v elektrické vrtačce, nebo oklepáváním hrotem ručního kladívka (nesmíme přitom narušit původní strukturu kamene).

Malované dveře v rámu ze stejného druhu i barvy dřeva, jako je ostění, jsou s interiérem chalupy v dokonalém souladu

Po odsekání narušeného materiálu až na zdravý pevný kámen můžeme udělat vysprávku speciální maltou. Smícháme v poměru 1 díl vápna nebo cementu na 2 až 3 díly pískové drti, nejlépe ze stejného druhu pískovce, z něhož je ostění. Nanesenou maltu zahladíme dřevěným hladítkem, případně vymodelujeme původní tvar profilace ostění. Vysprávku necháme při stálém vlhčení 3 až 4 týdny tvrdnout.
Pak oťukáváním ostrým kladívkem přizpůsobíme povrch vysprávky vzhledu okolního původního kamene. Případný barevný rozdíl můžeme zmírnit vhodným pigmentem, kterým přibarvíme již cementovou maltu.

U mělčích prohlubenin můžeme použít i směs epoxidové pryskyřice s jemným, čistým rozdrceným pískovcem.

Osazení dveří do ostění

V minulosti bylo nutné otvory pro uchycení závěsů dveří v kamenném ostění pracně vysekávat ručně. Dnes můžeme použít příklepové vrtačky, pneumatická kladiva, speciální tvrzené vrtáky a sekáče. Tam, kde není nutné trvat na dokonalém utěsnění, například u hospodářských objektů, sklepů a podobně, postačí usazení dveřních křídel pomocí kovových vratových závěsů na skoby, upevněné přímo do kamene.

Od dveří v obytných částech domu požadujeme těsnost. Jak ji u staršího nerovného kamenného ostění zajistit? Řešením je vsazení dalšího dřevěného rámu, který do kamene upevníme pomocí hmoždinek a vrutů do předvrtaných otvorů a po obvodu utěsníme pružným silikonovým tmelem. Do rámu vsadíme dveře běžným způsobem.

TEXT: PETR PETŘÍČEK
FOTO: ZDENĚK ROLLER, MARTIN MAŠÍN

Zárubeň a ostění dveří