Výměna pantů u dveří

Rubrika: Dílna

Výměna dveřních pantů není složitá. A rozhodně stojí za to, pokud chcete zachránit staré poctivé masivní dveře. Vhodných dveřních závěsů včetně tradičních zadlabacích je na trhu velký výběr.

Staré panty můžete nahradit novými nebo vyčistit a znovu použít ty původní

Měníte-li závěsy dveří, je nejjednodušší cestou nahradit původní typ novým pantem, který je rozměrově i tvarově stejný. Většina starých masivních dveří u venkovských domů bývá tradičně zavěšena v zadlabacích pantech. A protože je zadlabacích pantů stále k dostání velký výběr, byla by škoda měnit takové závěsy za jiný typ.

Už z názvu pantu vyplývá, že jde o závěs upevněný v zádlabu (falcu), tedy drážce, vyřezané do masivu dveří. V zádlabu je pant do dveří zpravidla přišroubovaný třemi nebo čtyřmi vruty.

Pokud takový pant měníte, musíte ho nejdříve opatrně uvolnit, aniž byste poškodili zádlab. Nedaří-li se vám vruty vyšroubovat, očistěte hlavičky kartáčem a odstraňovačem starých nátěrů. Pak vložte šroubovák do drážky v hlavě vrutu a klepněte do něj kladivem. To většinou šroub ve dřevě uvolní. Nepomůže-li ani klepnutí, nezbude než šrouby vyvrtat.

Po odstranění původních pantů zádlab vyčistěte a odstraňte případné zbytky starého nátěru. Vrtákem na dřevo opatrně rozšiřte díry po původních vrutech a vlepte do nich dřevěné kolíčky. Po zaschnutí lepidla do nich můžete znovu vyvrtat otvory, odpovídající rozměrům vrutů. Vyplnění otvorů kolíčky má smysl i v případě, že je rozložení otvorů v novém zadlabacím pantu odlišné od původního. Zamezíte tím možnému vyštípnutí dřeva, pokud by byl nový otvor pro vrut příliš blízko původního.

Při rozšiřování či vytváření falcu postupujte opatrně, abyste ho neudělali příliš hluboko

Jestliže je nutné pro nový rozměr pantu rozšířit zádlab, můžete použít například horní frézku. Snadný je však i postup s použitím dláta. Nožem nebo pilkou nařízněte dřevo na místě, kde má být okraj zádlabu. Dlátem pak opatrně odsekávejte tenké proužky dřeva, abyste nevydlabali falc příliš hluboko.

Pro šroubování pantů do zádlabu ve dveřích i zárubních použijte vruty se zápustnou hlavou, pokud možno ze stejného materiálu, z něhož jsou vyrobeny panty.

Pozor na průměr čepu

Měníte-li zadlabací panty u starých dveří za nové, můžete se setkat s odlišnými průměry čepů. V takovém případě nezbude než vyměnit závěsy i ve “futrech”. Chcete-li zavěsit staré masivní dveře do ocelových zárubní, bude nutné buď přizpůsobit panty dveří navařeným závěsům na zárubni, nebo na ni navařit závěsy nové. K tomu účelu se prodávají speciální navařovací panty.

Pro uchycení dveřních pantů používejte vruty se zápustnými hlavami

K usazení starých dveří do nových (např. obložkových) zárubní můžete použít i některé z mnoha typů šroubovacích závěsů. V takovém případě lze původní zadlabací panty odstranit, falcy vyplnit dřevěnou destičkou nebo zatmelit a povrch dřeva zabrousit do roviny.

text: Richard Guryča
foto: Shutterstock

Výměna pantů u dveří

Výměna pantů u dveří