Zdění na pěnu

Spojování broušených cihelných tvarovek speciální jednosložkovou pěnou má řadu výhod. Stavíte dvakrát rychleji než s maltou, velmi přesně, bez tepelných mostů a bez zbytečného odpadu.

V nabídce zdicích materiálů pro takzvanou suchou stavbu se stále častěji objevují cihly, které je možné spojovat speciální polyuretanovou pěnou.
Ke zdění přesně tvarovaných broušených cihelných bloků s izolační výplní či bez ní můžete v takovém případě místo malty (lepidla) použít tenké pásy zdicí pěny, která se na povrch styčných ploch nanáší pomocí aplikační pistole.

Ucelené systémy

Wienerberger pro zdění „na pěnu“ nabízí licencovaný systém Profi Dryfix. Broušené cihly jsou dostupné ve všech tloušťkách zdiva a součástí sortimentu jsou i cihly doplňkové, které umožňují jednoduché řešení ostění, parapetů, koutů i rohů.

Pěnu Keratherm Dryfix pro svoji řadu broušených cihel Keratherm prodává i Tondach, pěnu ke spojování broušených cihel (např. řada Heluz Family) nabízí také Heluz. Je bezpodmínečně nutné použít certifikovanou pěnu pro zdění. Jiným typem polyuretanové pěny ji nelze nahradit, pokud chcete docílit výhod a parametrů zdění na pěnu, které výrobci garantují.

Díky rychlému a suchému zpracování cihel je možné zdít i v zimním období až do -5 °C. Za vyšších teplot, například při zdění v letních měsících, doporučují výrobci cihly při zdění vlhčit.

K dalším výhodám zdění na pěnu patří i tepelná ochrana díky odstranění tepelných mostů v ložných spárách mezi cihelnými bloky. Doba výstavby může být až o padesát procent rychlejší než při klasickém zdění. Mezi další argumenty pro zdění na pěnu patří i to, že lze touto metodou docílit přesného, vizuálně pěkného zdiva bez maltových spár, které vytváří optimální podklad pro omítku.

Je třeba vzít v úvahu, že např. pěna Dryfix je licencovaná od roku 2007, není tedy možné spolehlivě doložit dlouhodobou (např. 20 a více let) trvanlivost zdiva spojovaného pěnou. Například Wienerberger se opírá o řadu testů včetně prověření statiky, požární odolnosti, dlouhodobých vlivů na tvrdnutí pěny a dalších zkoušek a udává životnost domů stejnou jako u zdění na maltu, tedy sto i více let. Příslušná osvědčení o vhodnosti výrobku pro stavby jsou k dispozici i od českých zkušeben, které prověřují řadu faktorů podle poměrně přísných tuzemských norem. Je tedy na spotřebiteli, zda bude výsledkům těchto testů důvěřovat i v případě, že nejde o tradiční a desítkami let prověřený stavební postup.

Jak zdít na pěnu

Jelikož broušené zdicí prvky jsou rozměrově přesné, je velmi důležité založení první řady cihel. Tondach doporučuje pro zdění broušených cihel Keratherm na pěnu Keratherm Dryfix zakládat první řadu cihel na základovou vápenocementovou maltu.

Po položení celé souvislé řady tvarovek si připravíme pěnu. Na ložnou spáru naneseme vždy dva pásy pěny o průměru zhruba 3 cm ve vzdálenosti 5 cm od krajů tvarovek.

Čerstvé stříkance a znečištění pěnou lze odstranit pomocí čističe zdicí pěny nebo acetonu, ale je nutné to udělat okamžitě.

www.wienerberger.cz, www.tondach.cz, www.heluz.cz

text: Richard Guryča
foto: archiv firem

Zdění na pěnu

Zdění na pěnu