Samočisticí fasáda

Hodláte-li opravit a obnovit fasádu, můžete vybírat ze stále širšího sortimentu fasádních barev s různými vlastnostmi. Za pozornost stojí i nátěrové hmoty vyrobené s využitím nanotechnologie.

Před výběrem vhodné barvy je však nutné posoudit, jak důkladnou rekonstrukci bude fasáda domu či chalupy vyžadovat. Vše bude poměrně jednoduché, pokud nejsou na fasádě žádné trhliny ani jiná poškození. Jestliže je fasáda pevná, soudržná, bez řas, hub a mechů, ale pouze znečištěná, zaprášená či vybledlá, vystačíte při rekonstrukci pouze s fasádní barvou.

Stačí vyčistit

Při obnově zašlé a povrchově znečištěné fasády bez vážnějších poškození je důležité zejména důkladné očištění povrchu ještě před použitím jakýchkoli nátěrových hmot. Povrch omítky má být před nátěrem pevný, suchý, bez prachu a nečistot, bez trhlin.
Zaprášenou a znečištěnou fasádu tedy nejprve omeťte a pak omyjte vodou pomocí tlakového čističe. Při mokrém čištění lze využít i některý z chemických prostředků na čištění fasády, což pomůže odstranit třeba případné mastné skvrny.
Důležité je zbavit povrch fasády také řas či mechů, k čemuž se používají speciální sanační nátěry. Pokud povrch vnější stěny „pískuje“ a práší, můžete použít zpevňující základní nátěr či penetraci, ale vždy v souladu s doporučením výrobce pro zamýšlenou fasádní barvu.
Na takto připravený povrch se obvykle nanášejí dvě vrstvy nátěru fasádní barvou. První nátěr zřeďte vodou (zhruba 10 až 15 procent vody přidat k příslušnému množství barvy a důkladně rozmíchat) a naneste na stěnu válečkem nebo štětkou. Před aplikací druhé (neředěné) vrstvy je nutné počkat alespoň dvanáct hodin.
Neředěný nátěr je možné nanést i ve dvou vrstvách, v takovém případě přikročte k druhému natírání po čtyřhodinové pauze.
Specifický postup je nutné volit i u domů a chalup s hliněnými či vápennými omítkami, které nelze uzavřít penetrací, aby se zachovala jejich prodyšnost.

Fotokatalytický efekt

Vedle standardního sortimentu fasádních barev můžete stále častěji narazit na nabídku „nanotechnologických“ nátěrových hmot, u nichž výrobci často zdůrazňují jejich samočisticí schopnost a takzvaný fotokatalytický efekt. Co to je?
Výrobce ochranných nátěrů Protectam FN® například slibuje, že takto natřený povrch získává silnou samočisticí schopnost a špína se na něm neusazuje. „Jestliže je na povrch opatřený FN® nátěrem přinesena vzdušným prouděním saze nebo jiná mikroskopická částice nečistoty, dojde k okamžité reakci lepivých organických látek se vzdušným kyslíkem. Jsou v relativně krátké době rozloženy až na molekuly vody, oxidu uhličitého a dalších zdraví neohrožujících látek. Neoxidovatelné prachové částice se pak bez lepivého obalu nedokážou na povrchu zdi pevně uchytit a jsou z něho odstraněny v důsledku působení deště a větru,“ vysvětluje výrobce podstatu samočisticího efektu.
Nanonátěry tak povrch staveb chrání nejenom proti špíně, ale také proti porůstání plísněmi a řasami. Fotokatalytický efekt ničí jejich spory a znemožňuje růst. Tím je zabráněno i následnému usazování mechů a lišejníků. Popsaný efekt fotokatalýzy zabraňuje i špinění povrchu staveb pavučinami cedivečky zápřední, která se usídluje na omítkách budov.

Impregnace zeď nedusí

Podobnými vlastnostmi se vyznačují i barvy značky NanoConcept, u nichž výrobce poukazuje na tzv. efekt lotosového květu. I v tomto případě jde o nanotechnologickou změnu povrchového napětí materiálu aplikací ochranné vrstvy. Takto vytvořená nanoimpregnace zajistí odolnost fasády proti znečištění všeho druhu. Nečistoty, které se na fasádě usadí, jednoduše smyje déšť, případně je lze bez obav opláchnout proudem vody.
Díky impregnaci se na fasádě voda nedrží, zdi tak zůstanou suché i za silného deště. Kromě trvale kvalitních izolačních parametrů povrchu fasády zabraňuje impregnace rovněž rozrůstání plísní a hub.
I přes veškerou odolnost vůči vlhku není podle výrobce nutné obávat se snížené paropropustnosti. „Ve zdivu se vždy sráží vlhkost, to je běžný jev. Tato fasádní barva však dokáže škodlivou vlhkost odvádět ven v podobě vodní páry. Díky tomu může zdivo dýchat a snižuje se i jeho eroze,“ uvádí NanoConcept.
Je důležité připomenout, že barvy s vlastnostmi ovlivněnými nanotechnologií, můžete natírat na minerální omítky (vápenné, vápenocementové, cementové), akrylátové, sanační, silikátové omítky, režné zdivo z vápenopískových tvárnic nebo cihel, kabřinec, přírodní kámen i starý disperzní nátěr. Spotřeba barvy závisí na konkrétním typu podkladu, jeho drsnosti a savosti i způsobu nanášení. Spotřeba se podle typu povrchu pohybuje kolem 0,1–0,3 l/m2. Výrobci nabízejí možnost tónování, NanoConcept má v sortimentu rovněž padesát hotových odstínů,
Vysoce paropropustný minerální nátěr s fotokatalytickým efektem NanoporColor má ve svém portfoliu stavebních hmot i Baumit. Nátěr je odolný proti znečištění a použitelný v exteriéru. Unikátní receptura s fotokatalytickým efektem podle výrobce zvyšuje ochranu fasády před biologickým znečištěním.

Text: Richard Guryča
Foto: Archiv firem a Shutterstock

Samočisticí fasáda

Samočisticí fasáda