Nafoukaná novinka

Foukaná izolace má řadu výhod, které oceníte zejména při rekonstrukcích starých chalup. Její použití totiž vyžaduje jen minimální stavební zásahy do konstrukcí krovů.

Izolační materiál, vyfukovaný pod tlakem, dokáže i v těch nejmenším dutinách vytvořit jednolitou vrstvu

Foukaná izolace zas až takovou novinkou není, ale mnozí stavebníci, zvyklí na „klasiku“ se na tento způsob zateplení dosud dívají s jistou obezřetností. Foukaná izolace však stojí za pozornost z mnoha důvodů. Zvláště při dodatečném zateplování starších objektů může výrazně ušetřit peníze i rozsah prací.

O co jde? Foukaná izolace je materiál, který se aplikuje foukáním hadicí do konstrukce stavby. Nejčastěji tvoří izolační materiál izolační hmota zminerálního magmatu (čediče). Díky vytahování jemných vláken z této horniny vzniká minerální vata, která nesléhá, nenavlhá, nehoří a má velmi dlouhou životnost. Kromě minerální vaty se někdy používá foukaná izolace na bázi celulózového vlákna. Mezi její nevýhody patří větší nasákavost, není tedy vhodná do prostředí se zvýšenou vlhkostí. Udává se rovněž, že časem „sedá.“

Odklopit pár prken

Foukaná izolace se velmi dobře hodí pro izolování vodorovných konstrukcí, zejména stropů. Stropy se přitom nemusí rozebírat. Stačí odkrýt několik prken v záklopu a izolační hmota se do dutin jednoduše pod tlakem nafouká hadicí. Před dům přijede automobil, na kterém je naložen aplikační stroj a materiál. Od stroje vedou hadice na místo izolace. Izolační materiál se z pytlů dávkuje do stroje. Hadicí se přes připravené otvory dostane až na místo určení. Koncem hadice vyletuje izolace a postupným navátím dokonale vyplní všechny dutiny. Takto se vytvoří prodyšná, dokonale izolující vrstva, která je naprosto souvislá a jednolitá. Tlakem, pod kterým se izolace fouká do dutiny, lze dosáhnout dokonalého vyplnění prostoru a nehrozí tak nebezpečí vzniku tepelných mostů. V podstatě lze říci, že bez složitého vyklízení půdních prostor a náročného odkrývání konstrukcí můžete za několik hodin docílit vyplnění všech prostorů, které je potřeba izolovat. A to jen s naprostým minimem nepořádku a stavebního odpadu.

Během jednoho dne

Oproti pásům, které je třeba přizpůsobit na míru, nevznikají u foukané izolace odřezky a odpad

Pokud je dutina v konstrukci stropu zaplněna původním zásypem, což bývá často nevhodná kombinace sutě a hlíny, je nutné záklop demontovat, původní izolační materiál odstranit a nahradit ho foukanou izolací. Případně využít systém, který nabízí pod názvem Magmarelax firma Izolace Polná. Tento systém sestává z roštu z OSB desek, z nějž se vytvoří komory, které se poté vyplní foukanou izolací. Na rošt je pak možné umístit hranoly a na ně položit podlahu z palubek či jiného materiálu. Vyplnění všech dutin je i v tomto případě velmi efektivní.

Tento systém je podle dodavatele ideální v případech, kdy se počítá s vytvořením nových podkrovních místností, nejen se samotnou izolací. Nová podlaha bývá hotová během jediného dne. Kromě toho, že se nemusí v případě izolování trámových stropů vyklízet půdní prostory, patří k výhodám foukané izolace i bezodpadovost. Zákazník firmě zaplatí pouze za to, co se skutečně „vyfouká“ do izolovaných prostor, zatímco při práci s klasickými izolačními deskami vznikají při jejich úpravě na patřičný rozměr odřezky.

Ceny foukané izolace se obvykle počítají za kubický metr izolovaného prostoru a liší se podle toho, zda jde o prostor vodorovný či šikmý, protože v šikmých prostorách spotřeba materiálu vzrůstá. Zateplení stropu domu o rozměrech 10 krát 10 metrů při patnácticentimetrové tloušťce izolace vyjde zhruba na patnáct tisíc korun. Dodávatelské firmy obvykle uvádějí, že správnou izolací stropu lze ročně ušetřit zhruba třicet procent nákladů na vytápění domu.

www.ippolna.cz, www.climatizer.info, www.izolace-artex.cz

TEXT: RICHARD GURYČA
FOTO: IZOLACE POLNÁ, ARTEX

Nafoukaná novinka