Z čeho můžeme stavět

Zdicí materiál pro stavbu zdí, příček a stropů volíme podle požadovaných parametrů a podle ceny. Na výběr máme přírodní i průmyslově vyrobené stavebniny nejrůznějších vlastností.

Mezi kritéria, která hrají při výběru vhodných zdicích materiálů nejdůležitější roli, patří především jejich pevnost, snadnost zpracování, schopnost tepelné a zvukové izolace. Důležitá je rovněž jejich objemová hmotnost. Spolu s nasákavostí a smrštitelností, difuzním odporem a strukturou povrchu to jsou parametry, z jejichž hlediska je pro naše potřeby některý ze zdících materiálu vhodný a jiný ne.

V současnosti máme možnost vybrat si z nabídky trhu bohatý soriment cihel nejrůznějších vlastností a velikostí od mnoha výrobců. Nosné, obvodové, příčkovky, plné, děrované, s perem a drážkou. Výběr bude záviset na tom, jakou funkci bude stavěná zeď mít a jaké vlastnosti u ní  potřebujeme docílit.

Pokud ale budeme provádět opravy  již existující stavby, například staré chalupy, budeme muset příhlédnout i k tomu, jaký materiál byl v minulosti na jejich stavbu použit. Kombinace i třeba samostaně kvalitních  materiálů v jedné stavbě by nemusela v důsledku rozdílných reakcí na vlivy prostředí přinést dobré výsledky.

Pevnost zdicích prvků musí být přímo úměrná výši a tlaku zdí, stropů a střešních konstrukcí. Při větším rozsahu prací by měla být volba materiálu z hlediska pevnosti založena na odborném statickém výpočtu. Lze říci, že plné a pálené nebo vápenopískové cihly jsou pevnější a únosnější, pórobetonové i jiné materiály se zvýšenou tepelně izolační schopností  bývají méně pevné a únosné. A samozřejmě, větší tloušťka zdi také zvýší únosnost stavby.

Tepelná izolace zdicích materiálů je obvykle jedním z nejdůležitějších kritérií. Platí pravidlo, podle něhož nejhůře tepelně izolují cihly s vyšší objemovou hmotností (plné cihly a tvárnice bez pórů, dutin či integrované izolace) a naopak dobře tepelně izolují cihly a tvarovky s nižší objemovou hmotností.

Musíme ale vzít na vědomí, že další vlastnost ovlivňující tepelnou pohodu a spotřebu energií, tedy schopnost tepelné akumulace, mají přesně opačnou závislost. Materiály s vyšší hmotností se déle zahřívají, ale jsou schopny přijaté teplo lépe akumulovat.

Pří volbě materiálů tedy lépe izolující tvárnice použijeme na obvod, aby bránily úniku tepla a materiály lépe tepelně akumulující uvnitř stavby.

Difúzní odpor zdicích materiálů je velmi důležitý faktor při výběru vhodné izolační hmoty. Je to fyzikální veličina, vyjádřující odpor konstrukce či materiálu proti průniku vodních par, neboli schopnost jednotlivých materiálů  odpařovat vodní páru, která vzniká v interiéru.

Závažných chyb, dlouhodobě ovlivňujících kvalitu stavby, se stavebníci často dopouštějí volbou nevhodné kombinace zdicích materiálů a izolantů. Správné typy i parametry použitých materiálů řeší v případě stavby obvykle projekt, u dostaveb či rekonstrukcí využijte doporučení výrobců, případně konfigurátorů, které najdete na jejich webových stránkách (např. Isover).

Zvukově izolační schopnost naopak se vzrůstající objemovou hmotností vzrůstá. Při stejné šíři zdi jsou tedy interiéry lépe odhlučněny při použití plných cihel či tvárnic, zatímco u materiálu s nižší objemovou hmotností je třeba použít doplňující zvukový izolant. Případně volit větší tloušťku zdiva. Je-li pro vás při stavbě nebo rekonstrukci dostatečné odhlučnění z jakéhokoli důvodu důležité, nechte si optimální kombinaci tloušťky a materiálového složení zdiva spočítat od odborníků.

Výběr zdicích materiálů

Pálené cihly patří k nejstarším stavebním materiálům. Základní surovinou pro jejich výrobu je cihlářská hlína a výrobním postupem vypálení na vysokou teplotu. Používají se pro stavbu vnější i vnitřní, nosné i nenosné konstrukce. Vyznačují se pevností, vysokou trvanlivostí, dobrými akustickými vlastnostmi a o něco menším tepelným odporem. Ten se ale u moderních materiálů zvyšuje použitím izolačních dutin nebo izolačních vložek.

V současnosti se vyráběji i opatřené perem a drážkou, jako cihly zbroušené na přesnou výšku, umožňující vyzdívání na velmi tenkou tloušťku ložné spáry. Tím se snižuje spotřeba malty i množství vlhkosti vnesené do zdiva.

Pálené cihly se vyrábějí i jako lícové (obkladové). Jsou na rozdíl od vyzdívacích více odolné vůči působení klimatických podmínek a nevyžadují omítání. Používají se pro řádkové a lícové zdivo.

Mezi pálené cihly zahrnují výrobci rovněž stropní tvárnice a duté keramické panely, určené pro vybudování stropních konstrukcí.

Hlavními výrobci těchto materiálů u nás jsou Wienerberger, Heluz či Tondach.

Vápenopískové (silikátové) tvárnice se vyrábějí z vápna, písku a vody. Dají se použít pro obvodové i vnitřní zdivo, nosné i výplňové. Existují ve verzi plné, dutinové a příčně děrované. Vyznačují se mrazuvzdorností a vysokou pevností. Mají vynikající zvukově izolační a horší tepelně izolační vlastnosti, ale dobrou schopnost akumulace tepla. Příkladem těchto materiálů může být cihla Silka od Ytongu či Kalksandstein.

Pórobetonové (plynobetonové) tvárnice se vyrábí z křemenného písku, cementu, vápna, vody a přísad. Při výrobě vzniká ve směsi reakcí hliníku v alkalickém prostředí vodík, který směs nakypří a vytvoří v ní velké množství malých pórů. Během dalších výrobních pochodů zůstává v pórech pouze vzduch.

Póry snižují váhu tvárnic a dávají jim velmi dobré tepelně izolační vlastnosti. Již tloušťka zdiva 36,5 cm zajišťuje nadstandardní tepelný odpor. Horší jsou naopak vlastnosti tepelně akumulační a zvukově izolační.

Pórobeton se snadno opracovává a umožňuje rychlou výstavbu, vysokou přesnost a nízkou objemovou hmotnost. Uplatňuje se zde tenkovrstvé zdění, tedy je zde také nízká spotřeba spojovacího materiálu (lepidla), omítací malty a tím i nízké množství vnášené vody.

Na trh dodávají stavební materiály z porobetonu výrobci Xella (Ytong), Qpor, Porobeton Ostrava.

Tvárnice z lehkého betonu zařazují někteří výrobci rovněž do kategorie zdiva z lehčeného betonu. Na rozdíl od pórobetonu (plynobetonu) však jde o tzv. nepřímo lehčené betony, jejichž výsledná snížená hmotnost je dosažena přidáním lehkého plniva (keramzit, pemza, extrudovaný polystyren, elektrárenský popílek). Hrubý povrch těchto tvárnic zajišťuje dobré přilnutí omítky, materiál má i dobré tepelně izolační vlastnosti.

Některé betonové tvárnice se používají i pro systémy suchého zdění a tzv. ztraceného bednění.

Z čeho můžeme stavět

Z čeho můžeme stavět