Tvarovky pro ztracené bednění

Konstrukční prvky z betonových směsí mají při stavbách a rekonstrukcích rozmanité využití. Velmi zajímavým stavebním materiálem jsou například tvárnice pro ztracené bednění.

Většina typů je na suché zdění s převazbou, ale tvarovky můžete i spojovat maltou, případně spárovat

I když je v odborné stavební terminologii označováno jako ztracené bednění v podstatě každé bednění pro beton, které se po dokončení stavby neodstraňuje a zůstává součástí stavební konstrukce, v praxi představuje nejčastěji zdění do betonových tvárnic z vibrolisovaného betonu. Tvárnice se spojují na sucho a vylévají betonovou směsí.

Na trhu je široký sortiment tvárnic od různých výrobců, stavbu usnadní i systémy zámků či spojování na pero a drážku, které jednotlivé řady těchto výrobků často umožňují.

Tvárnice seženete nejčastěji v šířce 500 mm, výšce 200 nebo 250 mm a tloušťkách od 150 do 500 mm. Tloušťka stěn bývá od 35 do 40 mm. Jedna tvárnice váží 20 až 35 kilogramů, množství betonu, potřebného k vylití jedné tvárnice je podle jejího rozměru od 7,5 do 25 litrů.

Ztracené bednění se používá především jako základové i nadzákladové zdivo, na podezdívky, opěrné zdi, oplocení či protihlukové bariéry. Hlavními výhodami ztraceného bednění je vysoká pevnost, jednoduché, rychlé a přesné zdění, úspora malty a betonové směsi. Tvárnice umožňují i snadné natahování omítek či hydroizolací bez nutnosti penetrace.

Tvárnice pro ztracené bednění se řežou vidiovým kotoučem

K velmi dobrým vlastnostem tvárnic pro ztracené bednění patří jejich trvanlivost, rozměrová přesnost, minimální nasákavost a ekologická nezávadnost. Kromě celých tvárnic jsou součástí systémů i půlky, celé tvárnice lze dělit naříznutím a odklepnutím či řezáním pomocí vidiového kotouče.

Jak stavět z tvárnic

Tvárnice pro ztracené bednění se kladou na sebe na sucho s využitím systému pero – drážka (případně zámků), tedy výstupků po stranách tvárnice, které do sebe při sestavování zapadají. Mezi tvárnicemi díky tomuto systému nezůstávají svislé spáry, což ušetří značné množství malty. První řadu ovšem vyzděte na betonový základ do maltového lože, aby se vyrovnaly případné nerovnosti základové konstrukce.

Vibrolisovaný beton zaručuje vysokou kvalitu a trvanlivost tvárnic

Tvárnice se skládají na sebe a vážou se tak, aby se překrývaly o polovinu délky. Profil tvárnic je uzpůsoben pro vkládání vodorovné i svislé ocelové výztuže. Po jejím vložení lze tvárnice vylévat betonem, ale najednou pouze do výše čtyř řad nebo jednoho metru.

Pokud si stavebníci připravují beton v míchačce, obvykle vyplňují tvárnice betonem po řadách. Před zděním další vrstvy je třeba nechat beton zatvrdnout alespoň do druhého dne a rozestavěné zdivo chránit před deštěm.

Na 1 m2 zdiva budete potřebovat osm tvárnic ztraceného bednění, pro vyzdívání rohů nebo zakončení stěn se používají dělitelné tvárnice.

Příčkovky

Při stavbě můžete využít i příčkovky, které jsou určeny pro zdění vnitřních dělicích nenosných příček. Práce s nimi je podobná jako s tvárnicemi, zdí se však do malty ve vodorovném směru, díky zámkům odpadá svislé spárování.

Zdění do ztraceného bednění znamená poměrně snadnou a rychlou stavbu

Stěny vybudované z betonových tvárnic je možné omítat, barvit, případně vzhledem k jejich mrazuvzdornosti nechat neomítnuté. V tomto případě se mezery mezi cihlami mohou vyspárovat spárovací hmotou.

Z vnější strany je zdivo z tvárnic pro ztracené bednění možné tepelně izolovat systémem z desek z polystyrenu či minerální vlny.

V případě, že budou betonové tvárnice z jedné strany zasypány zeminou, je nutné tuto stranu konstrukce izolovat proti vlhkosti a udělat odvodňovací drenáž v úrovni základové spáry. Ztracené bednění v podobě tvárnic můžete využíti k vyzdění základů pro dřevostavby včetně garáží nebo zahradních domků.

www.best.info, www.presbeton.cz, www.tvarnice.cz

TEXT: RICHARD GURYČA
FOTO: SHUTTERSTOCK

Tvarovky pro ztracené bednění