Vrata do stodoly

Stodole nejvíce sluší tradiční vrata, která k těmto typům hospodářských staveb vždy patřila. Nenahrazujte je vraty plechovými ani plastovými, i když by možná byly praktičtější.

Máte-li stodolu, můžete mluvit o štěstí. A rozhodně stojí za to zachovat a udržovat její autentickou podobu, i když je to někdy pracné a může to vypadat jako zbytečně vynaložená energie. Stodola totiž může v dnešní době působit poněkud neúčelně a neprakticky.
Pro úvahy o tom, jak stodolu rekonstruovat a využít v současné době a zda to vůbec má smysl, je dobré připomenout si její někdejší funkci v provozu venkovského hospodářství a z ní vyplývající zvláštnosti v její podobě a konstrukci. Dnes může taková stavba fungovat jako velkorysé skladovací prostory na dřevo, garáž či netradiční prostor k posezení.

Pořádný průvan

Původně tato zemědělská stavba sloužila k uskladňování objemných zemědělských produktů, zejména obilí, sláma a seno. Nevyužívala se běžně k ustájení zvířat, ani se v ní neskladovaly povozy či zemědělská technika, k tomu sloužila kolna.
Stodola bývala jednoduchá, často poměrně vysoká stavba, obvykle nejrozlehlejší na statku. Vnitřní prostor sloužil kromě jiného jako mlat na obilí, a i proto se rozměrná vrata většinou osazovala z obou stran stodoly, aby mohl snadno vzniknout průvan potřebný k oddělení zrn od plev.
A je dobré vědět i to, že se ve stodole, a možná, že i v té vaší, často pořádaly i svatby, křtiny, dožínkové tancovačky či posvícení. Byl to přece jen velký zastřešený prostor, který pojme hodně lidí.

Pustit dovnitř objektu denní světlo skrze prosklení vrat je lákavé a rámová konstrukce to umožní, ale není to tradiční řešení a nebude slušet každé stodole

Proč zrovna vrata?

Pokud má stodola nějaké „zranitelné“ místo podléhající opotřebení a vyžadující opravy či rovnou výměnu, jsou to často právě vrata. Za léta provozu zpravidla utrpěla nejeden náraz a šrám, působení povětrnostních podmínek bývají kvůli otevírání vystavena více než stěny stodoly a vzhledem k rozměrům dává těžká konstrukce zabrat i pantům a veřejím, takže je někdy potřeba řešit i prověšení či kompletní opravu včetně výměny nosných trámů, do nichž jsou zatlučeny či zašroubovány skoby vratových závěsů.
Oprava či výměna vrat vyžaduje podobný přístup jako rekonstrukce vrat u bran či domovních vjezdů: i případný nový výrobek by měl co nejlépe ladit s původní podobou domu, proto je ve hře nejčastěji replika nebo alespoň materiálově i stylově shodná napodobenina původních vrat. Modernizace starého domu ve stylu venkovské chalupy, například plastovými napodobeninami vrat z palubek nebo plechovými výrobky s sebou nese riziko vzhledového nesouladu.
I případná nová vrata do stodoly by se měla materiálu a konstrukci původního vjezdu co nejvíce přibližovat. Nejlepším, i když ne vždy jednoduchým a levným řešením, proto bývá buď přesná kopie, anebo alespoň zjednodušená napodobenina, která se konstrukčně i vzhledově co nejvíce přiblíží nahrazovaným vratům.

Svlaková a rámová

Portál Lidová architektura uvádí, že k výrobě dřevěných vrat k českým venkovským stodolám se zpravidla používaly více či méně opracované trámky a prkna. V dřívějších dobách převažovala svlaková konstrukce, což jsou prkna kladená na sraz a zajištěná z lícové nebo častěji z rubové strany trámky, zvanými svlaky.
Historicky mladší a na většině zachovalých stodol dodnes užívaná je rámová konstrukce vrat. Jejím základem je nosný rám, do nějž se vkládá výplň z prken.
Toto technické řešení je rozšířeno zhruba od druhé poloviny 19. století. Na rozdíl od svlakové konstrukce je pro rámovou charakteristické, že je přiznaná (viditelná) a výška jednotlivých výplňových prken nemusí oproti svlakové konstrukci odpovídat celé výšce vrat, ale pouze výšce jednotlivých rámových polí.

Někde byla i vrata zdobná

Velmi cenné a určitě stojící za zachování či obnovu v podobě repliky bývají na rámových stodolových vratech i dekorace. Relativně snadné vyplnění rámových polí prkny totiž umožňovalo skládat tyto výplně do jednoduchých vzorů, střídat svislé a vodorovné složení desek, případně je klást diagonálně.
V některých regionech se prkénka v rámech natírala vícebarevnými nátěry a skládala například do vějířů a vrata bývala doplněna i dalšími zdobnými prvky. Všechny tyto dekorace je možné i u nových vrat poměrně snadno obnovit, jen je nutné mít k dispozici dokumentaci původního stavu a včas se dohodnout s výrobci, kteří v současné době opatřují vrata lazurami či jinými rozšířenými nátěry na dřevo.

Kresba ukazuje princip rámové konstrukce vrat včetně možného zesílení diagonálními výztužemi. Konstrukce byla z rubové strany, tedy dovnitř objektu, lícovou stranu tvořila souvislá stěna z prken

Dobré rady

  • Chcete-li zadat výrobu či sami vyrobit kompletní repliku či alespoň přibližnou kopii vrat do stodoly, pořiďte si co nejpodrobnější dokumentaci.
  • I když už stará vrata nelze opravit, pokuste se zachránit a repasovat alespoň veškerá kování, panty, závory či zástrče, případně i včetně kovaných hřebíků.
  • Chcete-li vyrobit repliku původních vrat do stodoly opatřené nějakou nevyhovující moderní variantou, je pravděpodobné, že v sousedství či v blízkém okolí najdete identickou stodolu se zachovalými vraty, které bude po dohodě s majitelem možné zdokumentovat.

Text: Richard Guryča
Foto: Vladimír Hájek, Martina Lžičařová
Kresba: Petr Živný

Vrata do stodoly