Výplně spár

Výplň spár v roubených stavbách, srubech i jiných typech dřevěných staveb je velmi důležitá především kvůli tepelné izolaci. Můžete při tom využít tradiční postupy i moderní materiály.

Při vyplňování spár ve dřevěných konstrukcích zvolte materiál i způsob provedení podle toho, o jakou spáru jde. Pouhé utěsnění různých konstrukčních spár či spojů, přes které budou například latě nebo palubkový obklad, klade jiné nároky, než izolace podélných spár mezi trámy či kulatinou v roubených stavbách.
Utěsnění spár bez nároku na dodržení tepelně izolačních a absorpčních parametrů lze udělat pomocí pásků či odřezků tepelné izolace, speciálních izolačních pásek, ale i různých tmelů či PU pěny. Kvalitní a tepelně izolující utěsnění konstrukčních spár včetně těch, které jsou zvenčí chráněny vymazávkou nebo srubařským tmelem je však nutné udělat z materiálů, které nepodporují tvorbu tepelných mostů a vyhoví i dalším požadavkům.
Výplňový materiál musí být prodyšný a nebránit průchodu vodních par. Důležitá je pro něj i pružnost, díky které se může přizpůsobovat dilataci dřeva a vždy tak vyplňovat spáru dokonale. Nesmí také ztrácet izolační schopnost v souvislosti s vznikající vzdušnou vlhkostí.
U tradičních i moderních dřevostaveb je k výplním i jejich opravám vhodné volit přírodní izolační materiály, tedy například dřevovláknité izolace, ovčí vlnu, nebo konopné či lněné izolace.
Všechny lze snadno nařezat na potřebné rozměry či vytvarovat a vždy mají vyšší tepelný odpor než dřevo, takže můžete maximálně omezit vznik nežádoucích tepelných mostů.

Výhody přírodnin

Při výběru můžete upřednostnit například dobré absorpční vlastnosti ovčí vlny, které zaručí její odolnost vůči vlhkosti i při poškození hliněné vymazávky spáry. Vlna se rovněž obejde bez parozábrany z interiérové strany a difuzní vrstvy z exteriéru a je odolná i vůči hlodavcům. Dobře izoluje i tesařské spoje v rozích či štěrbiny kolem průchodů stropních trámů stěnami. Vlhkost, absorbovaná vlnou a vymazávkou, se následně uvolní ven a tím reguluje vlhkost v interiéru. Ovčí vlnou navíc snadno zaizolujete i menší spáry a netěsnosti, které se objeví s postupným sesycháním dřeva. Do spár se vlna vtlačuje nožem nebo jinou tenkou ocelovou čepelí (pravítko, špachtle). Podobným způsobem můžete pracovat i s dalšími typy izolačních výplní. Použijte upravenou vlnu pro účely izolace. Surová nepraná vlna je náchylná na zničení škůdci.
U izolačních výplní z konopí a lnu stojí za pozornost jejich vyšší tepelná setrvačnost při ohřívání a vychládání. Schopnost akumulace tepla se hodí pro regulaci náhlých výkyvů teplot a může být jedním z důvodů, proč po tomto materiálu sáhnout. Smysl to však má především tehdy, když kromě výplně spár použijete konopí či len také k tepelné izolaci stěn či stropů. Pouhá výplň spár tepelné výkyvy v domě nijak zásadně neovlivní.
Konopí i len mají rovněž velmi dobré hygroskopické parametry a snadno se s nimi pracuje. Jsou srovnatelné s vlastnostmi dřevovláknitých izolací. Len, konopí i dřevovlákno nařežete na výplňové pásy nožem nebo ruční pilkou a do spár je vtlačíte pomocí nože nebo jiného vhodného ručního nástroje.

www.isolena.cz, www.insowool.cz, www.naturwool.cz, www.woodchink.eu

Text: Richard Guryča
Foto: archiv firem

Výplně spár