Výplně spár

Výplň spár v roubených stavbách, srubech i jiných typech dřevěných staveb je velmi důležitá především kvůli tepelné izolaci. Můžete při tom využít tradiční postupy i moderní materiály.

Při vyplňování spár ve dřevěných konstrukcích zvolte materiál i způsob provedení podle toho, o jakou spáru jde. Pouhé utěsnění různých konstrukčních spár či spojů, přes které budou například latě nebo palubkový obklad, klade jiné nároky, než izolace podélných spár mezi trámy či kulatinou v roubených stavbách.
Utěsnění spár bez nároku na dodržení tepelně izolačních a absorpčních parametrů lze udělat pomocí pásků či odřezků tepelné izolace, speciálních izolačních pásek, ale i různých tmelů či PU pěny. Kvalitní a tepelně izolující utěsnění konstrukčních spár včetně těch, které jsou zvenčí chráněny vymazávkou nebo srubařským tmelem je však nutné udělat z materiálů, které nepodporují tvorbu tepelných mostů a vyhoví i dalším požadavkům.
Výplňový materiál musí být prodyšný a nebránit průchodu vodních par. Důležitá je pro něj i pružnost, díky které se může přizpůsobovat dilataci dřeva a vždy tak vyplňovat spáru dokonale. Nesmí také ztrácet izolační schopnost v souvislosti s vznikající vzdušnou vlhkostí.
U tradičních i moderních dřevostaveb je k výplním i jejich opravám vhodné volit přírodní izolační materiály, tedy například dřevovláknité izolace, ovčí vlnu, nebo konopné či lněné izolace.
Všechny lze snadno nařezat na potřebné rozměry či vytvarovat a vždy mají vyšší tepelný odpor než dřevo, takže můžete maximálně omezit vznik nežádoucích tepelných mostů.

______________________________________________________________________

Další články speciálu Dřevostavby a dřevěné konstrukce:

Impregnace a nátěry dřevostaveb

Stromové domy

Ošetření dřevěných konstrukcí

Dřevostavby pro milovníky tradice i moderny

Trochu jiné chaty

Citlivá místa dřevostaveb

Čištění a nátěry dřevěných konstrukcí

Tmelení prasklin ve dřevě

Dřevěné obklady

________________________________________________________________________

Výhody přírodnin

Při výběru můžete upřednostnit například dobré absorpční vlastnosti ovčí vlny, které zaručí její odolnost vůči vlhkosti i při poškození hliněné vymazávky spáry. Vlna se rovněž obejde bez parozábrany z interiérové strany a difuzní vrstvy z exteriéru a je odolná i vůči hlodavcům. Dobře izoluje i tesařské spoje v rozích či štěrbiny kolem průchodů stropních trámů stěnami. Vlhkost, absorbovaná vlnou a vymazávkou, se následně uvolní ven a tím reguluje vlhkost v interiéru. Ovčí vlnou navíc snadno zaizolujete i menší spáry a netěsnosti, které se objeví s postupným sesycháním dřeva. Do spár se vlna vtlačuje nožem nebo jinou tenkou ocelovou čepelí (pravítko, špachtle). Podobným způsobem můžete pracovat i s dalšími typy izolačních výplní. Použijte upravenou vlnu pro účely izolace. Surová nepraná vlna je náchylná na zničení škůdci.
U izolačních výplní z konopí a lnu stojí za pozornost jejich vyšší tepelná setrvačnost při ohřívání a vychládání. Schopnost akumulace tepla se hodí pro regulaci náhlých výkyvů teplot a může být jedním z důvodů, proč po tomto materiálu sáhnout. Smysl to však má především tehdy, když kromě výplně spár použijete konopí či len také k tepelné izolaci stěn či stropů. Pouhá výplň spár tepelné výkyvy v domě nijak zásadně neovlivní.
Konopí i len mají rovněž velmi dobré hygroskopické parametry a snadno se s nimi pracuje. Jsou srovnatelné s vlastnostmi dřevovláknitých izolací. Len, konopí i dřevovlákno nařežete na výplňové pásy nožem nebo ruční pilkou a do spár je vtlačíte pomocí nože nebo jiného vhodného ručního nástroje.

Text: Richard Guryča
Foto: archiv firem

Výplně spár