Opravy stropních trámů

Letitý dřevěný strop je ozdobou každé chalupy. I když je poškozený nebo opotřebovaný, je lepší investovat do jeho opravy, než ho zakrýt třeba palubkami nebo sádrokartonem.

Dřevěné stropy najdete nejen v roubenkách, ale i v řadě zděných chalup. Čas od času vyžadují údržbu, někdy i rozsáhlejší opravu. Rekonstrukci a náročnou obnovu zpravidla vyžaduje i dřevěný strop, který se rozhodnete zbavit původního zakrytí (podbednění) omítnutými či neomítnutými prkny nebo například podhledy z heraklitu. Větší poškození může znamenat i zásah do konstrukce s využitím tradičních sanačních tesařských postupů. Ale zachovat původní dřevěný pohledový strop stojí za to, protože jeho podíl na specifické atmosféře obytného interiéru je nenahraditelný.
V nejstarších chalupách lze ještě stále najít tradiční povalové stropy, jejichž konstrukci tvoří loupaná (v hospodářských prostorách i neloupaná) kulatina, položená přes nosné stropní trámy. Kuláče, zvané povaly, někdy nahrazovaly i štípané nebo řezané půlkuláče. Na tyto nejpůvodnější konstrukce stropů je někdy možné narazit právě pod později instalovaným bedněním.
Problémem povalových stropů je propadávající hliněná mazanina, kterou se původně vyplňovaly spáry mezi kulatinou. Právě z tohoto důvodu se kuláče i v dřívějších dobách podbedňovaly záklopem a v případě potřeby je to dobré řešení i dnes. Vždy však raději použijte širší prkna a vyhněte se úzkým palubkám.
Mnohem rozšířenější jsou různé typy prkenných záklopových stropů. Jejich konstrukci tvoří stropní trámy, kladené ve vzdálenosti jednoho až jednoho a půl metru, přes které jsou položena prkna (záklopy). Prkna se u těchto typů stropů kladla buď na přesah, nebo na sraz. U pokládky na sraz bývají spáry někdy překryty lištami, v novějších stavbách se u záklopů často používal i spoj na pero a drážku.

Pozor na statiku

Z popisu skladby nejčastěji užívaných konstrukcí tedy vyplývá, že renovace stropu může zahrnovat ochranné i krycí nátěry dřeva včetně odstraňování nátěrů původních, opravy či nahrazení části trámů, poškozených vlhkostí, hnilobou či působením škůdců a také výměnu některých záklopových prken včetně výměny a doplnění krycích lišt.
Začněme od nejsložitější varianty, kdy je nutné opravit vážnější poškození trámů způsobené například dlouhodobým zatékáním. V řadě případů je nezbytné strop alespoň z části rozebrat a silně poškozené trámy vyměnit. Při kompletní výměně trámu tedy opatrně rozeberte záklop a k náhradě použijte pokud možno stejně široký, ručně tesaný nebo alespoň ručně hoblovaný trám. Může to však být poměrně náročné, zvláště když jsou stropní trámy provázány s trámy stěnovými či věncovými pomocí dlabů nebo když zároveň tvoří vazné trámy krovu nebo jsou součástí opěrné konstrukce venkovní pavlače. V těchto případech dejte raději přednost odbornému zásahu. Výše popsané případy totiž mohou znamenat nutnost částečného přizvednutí stěnové konstrukce nebo rozebrání příslušné části krovu.

Technologie plátování

Je-li trám (například kvůli zatékání) narušen pouze na konci, lze ho opravit metodou plátování (protézování). Jde o doplnění nebo nahrazení části nosného prvku novou částí (protézou), která má stejný tvar jako odstraněná poškozená část trámu. Při protézování se tedy nemění průřez původního trámu, a je-li to možné, ani typ původních spojů. Je vhodné, ale ne bezpodmínečně nutné použít stejné dřevo. Restaurátoři někdy pracují i s méně tradičními materiály, například se sklolaminátovými pruty nebo polymerbetonem.
Nejde-li však o opravu spojenou s dalšími náročnými zásahy do konstrukce, neobávejte se vyzkoušet podle schematických nákresů například rovné nebo šikmé plátování. A snažte se i na nových vložených dílech zachovat opracování povrchu a patinu ve shodě s původním dřevem. Pro spojování plátů lze použít dřevěné kolíky, vruty či ocelové svorníky. Soudržnost spoje můžete posílit i vhodným lepidlem.

Dřevěné plomby

Jiným typem opravy může být nutnost nahradit dřevo v pohledové části trámu poškozeného například dřevokazným hmyzem. Nejde tedy o poškození, které by zásadně narušovalo nosnost trámu, zároveň je však nutný důkladnější zásah než jen povrchové přebroušení či přehoblování.
V takovém případě můžete použít metodu plombování. Narušená část dřeva se odseká až na zdravé jádro. To je pak vhodné ošetřit ochranným fungicidním nebo insekticidním nátěrem. Do takto připraveného místa se pak vloží plomba v podobě na míru přitesaného trámku. Ke spojení plomby s původním dřevem lze opět použít kolíky nebo vruty, které se zapustí pod povrch dřeva a zazátkují. Plombování je možné doporučit při menším rozsahu škod, jinak použijte protézu.

Oprava záklopu

Především vlhkost, ale i dřevokazné houby nebo hmyz bývají nejčastější příčinou poškození záklopových prken. Ta mohou rovněž praskat při neúměrném zatížení stropu shora nebo také působením výraznější změny klimatu v interiéru. Taková situace nastává třeba při změně způsobu vytápění, výměně oken či změně sporadicky obývané rekreační chalupy na dům k trvalému bydlení.
Menší povrchová poškození lze opravit broušením a tmelením, při větším rozsahu škod je pak nejjednodušší záklopová prkna vyměnit. Ta původní odstraňujte opatrně, aby se nepoškodily trámy a prkna, která měnit nebudete. Nová prkna je nutné co nejvíce přizpůsobit vzhledu těch původních, ať už jde o rozměry, povrchovou úpravu či případné dekorativní prvky.
Ruční hoblování zkuste zvládnout svépomocí, stejně jako jednoduché řezbářské prvky. Nenahrazujte původní bytelná prkna tenkými a úzkými palubkami, strop pak ztratí věrohodné proporce a vypadá nesouměrně. Vyhněte se rovněž kombinování původních ručně hoblovaných prken s novými, upravenými strojní hoblovkou. Vznikl by rušivý nesoulad.

Úpravy povrchu

Vyžaduje-li strop jen povrchové opravy, využijte známé postupy obnovení nátěrů na dřevěných plochách. Dřevo pečlivě očistěte, mechanicky či chemicky odstraňte starý nátěr a naneste ochranné přípravky proti hmyzu a dřevokazným houbám. Menší praskliny v záklopu lze vytmelit, praskliny ve starých trámech mohou být součástí zajímavé letité patiny.
Důkladné obroušení a sjednocení povrchu se vyplatí zvláště při použití protéz či plomb a při nahrazení některých záklopových prken novými. V takovém případě může být řešením i použití krycí barvy na dřevo, ale ve většině případů je lepší ponechat viditelnou přírodní kresbu dřeva. To můžete doladit a zvýraznit pomocí olejů či tenkovrstvých lazur, které mají jemný pigment.

Text: Richard Guryča

Foto: Jaroslav Hejzlar, Tomáš Krásenský
Kresby: Petr Živný

Opravy stropních trámů

Opravy stropních trámů