Oprava šambrány

Šambrána je architektonický prvek, který rámuje okna či dveře na fasádě. Rámování má dekorativní účel. Zdobné prvky tohoto typu přispívají k originalitě domu a má smysl je zachovat a udržovat.

opravená historická fasáda

Opravená fasáda ukazuje, jak mohou zdobné architektonické prvky včetně šambrán přispět k originalitě a kráse domu. Foto: Shutterstock

Šambrány jsou obvykle plastické, vystupují z fasády a mohou být různě lemované a profilované. Tou „chudší“ verzí šambrán jsou rámy pouze namalované kolem oken. Má-li okno podokenní římsu, jsou šambrány pouze po stranách a v horní části, ale okna bez římsy mohou rámovat ze všech čtyř stran. Je to takový zdobný rám z kamene, případně ze dřeva, říká se mu ostění.

Šambrány jsou prvkem výrazným a pro vnější vzhled domu zásadním. Proto je dobré je udržovat, opravovat, nebo dokonce obnovit, pokud na domě v minulosti byly a existuje dokumentace, podle níž lze fasádě navrátit její původní podobu. Náročnost oprav se liší podle složitosti provedení a rozmanitosti dekoru, který mohl být i velmi propracovaný a bohatý a býval vizitkou zručnosti štukatéra. Řemeslníci, kteří by štukatérské postupy zvládali, jsou však dnes vzácní. Ani náročnost opravy by však neměla být důvodem k tomu, abyste šambrány nechali chátrat nebo se jich zbavili.

opravená historická fasáda

Pomineme-li další složitější dekory na fasádě, jsou šambrány na tomto domě ukázkou jednoduchého rámování oken, které je však viditelně zvýrazňuje. Foto: Shutterstock

Podle materiálu

Před opravou je nutné zjistit, z čeho je šambrána původně udělaná. Pokud je hmota výraznější, bývají i v případě použití finálních vrstev omítky základem kámen nebo cihly. To je nutné při rekonstrukci respektovat. Nejjednodušší je opravovat prosté rámy a pasparty bez složitých zdobných prvků. Tady si lze vystačit s běžnými zednickými postupy a omítáním podle latí s tím, že silnější rámy vyžadují nanášení omítky ve vrstvách. Při finální úpravě se snažte dodržovat jednoduché tradiční postupy, používejte raději dřevěná a filcová hladítka, vyhněte se stavebnímu lepidlu a rohovým lištám a nedělejte hrany ostré jako břitva. S ocelovými hladítky, použitím rohových lišt, perlinky a dalších pomůcek toho sice lze docílit, ale výsledek nevypadá přirozeně.

Použijte tradiční zednické postupy úpravy povrchu, příliš strojově přesné šambrány vypadají nepřirozeně

Lišty z polystyrenu

Někteří zedníci nahrazují složitější tvary šambrán lištami z polystyrenu, které mohou mít i vyřezané profily různých tvarů. Může to být funkční řešení za předpokladu, že už nelze obnovit původní šambrány, ale je potřeba takové lišty velmi dobře nalepit na fasádu a při následné povrchové úpravě docílit právě zmíněné nedokonalosti, která zamezí rušivému efektu strojového vzhledu. Výhodou těchto materiálů je, že se dají poměrně snadno udržovat a opravovat pomocí stavebních tmelů, přebroušení a přetření. Příznivci přece jen tradičnějších „náhražek“ dají přednost spíše sádrovým odlitkům.

Víte, že…

Tvarově náročnější šambrány, ale i podokenní římsy se dělají podle šablon vyřezaných z plechu nebo ze dřeva. Ty se postupně „táhnou“ po vrstvách čerstvé omítky a modeluje se tak požadovaný tvar.

Text: Richard Guryča
Foto: Shutterstock

Oprava šambrány