Tvárnice pro stavební věnce

Pro vybudování stavebního věnce existuje řada prefabrikovaných zdicích prvků. Nejčastěji se vyrábějí jako tvárnice pro ztracené bednění. V kombinaci s betonem s nimi věnec snadno postavíte i svépomocí.

Věnec je vodorovná stavební konstrukce v obvodových nosných stěnách stavby, která slouží ke zvýšení její prostorové tuhosti. Je velmi důležitý z hlediska statiky, protože zachycuje vodorovná namáhání stavby například větrem či otřesy. Nutný je zejména u staveb s horizontálně netuhými stropy, což jsou například stropy dřevěné nebo stropy s keramickými vložkami.
Pro prefabrikované konstrukce věnců seženete řadu prvků, jejichž použití stavbu výrazně usnadňuje. Zpravidla se označují jako věncovky, věncové tvárnice nebo věncové profily. Využít je lze i jako ztracené bednění pro překlady nade dveřmi, okny nebo vraty.

Cihlové i betonové

KM Beta vyrábí v cihelném systému Profiblok věncovky pro tloušťku zdi 175 až 365 mm. Tyto prvky ve tvaru U se používají jako ztracené bednění. Například tvarovka 365 umožňuje zhotovit překlad šířky 365 mm a výšky 238 mm.
Variantou je cihla věncovka Porotherm VT 8 určená v kombinaci s tepelným izolantem k podstatnému omezení tepelných mostů obvodových stěnových konstrukcí v místě styku se všemi typy stropních konstrukcí v tloušťkách od 190 do 290 mm.
Cihelné bloky pro obezdívku stropů s označením věncovka Heluz 8/15 vyrábí i Heluz v rozměrech 333 x 80 x 150 mm. Od stejného výrobce můžete také mít U profily pro ztracené bednění, například věncovku Heluz U-30 v rozměrech 240 x 300 x 238 mm.
Upřednostňujete-li beton, můžete pro stavbu věnce zvolit betonovou skořepinovou tvárnici BETONG® 25 věncovka. Je vhodná k vytváření věnců staveb a překladů nad okny, dveřmi. Má plné dno po celé ploše, horní část tvárnice je otevřená. Do průřezu ve tvaru U se vkládá armování, které se zalévá betonovou směsí.
V sortimentu firmy Xella najdete pórobetonové věncové tvárnice Ytong, které umožní snadné vyzdění věnců metodou ztraceného bednění. Věncová tvárnice je v tomto případě dvouvrstvá deska složená z pórobetonové tvárnice P4-500 tloušťky 50 mm a tepelné izolace EPS tloušťky 75 mm.

Jinou variantou použití pórobetonových prvků je Ytong YQ U Profil s integrovanou tepelnou izolací. Tyto U profily jsou bednicí prvky pro ztracené bednění určené ke zhotovení pozedních věnců, železobetonových překladů, průvlaků a sloupů. Jsou opatřeny tepelnou izolací EPS. U profily se zabudovávají stejně jako hladké tvárnice, tedy zděním na tenkovrstvé maltové lože a maltováním ložných i styčných spár. Výrobce radí nanášet při zdění tenkovrstvou maltu v doporučené konzistenci zubatou lžící Ytong a dbát na plnoplošné vymaltování celých spár.
Alternativou jsou věncovky Liapor U od Liasu. Vyrábějí se v tloušťkách 240, 300 a 365 mm a lze je použít v kombinaci s jakýmkoliv typem zdiva. Jsou lehké a jejich montáž podle výrobce snadno zvládne i laik.

www.liapor.cz, www.wienerberger.cz, www.ytong.cz, www.heluz.cz, www.be-tong.cz

Text: Richard Guryča
Foto: Archiv firem

Tvárnice pro stavební věnce

Tvárnice pro stavební věnce