Foukaná izolace

Minerální izolaci Magmarelax využijeme zejména při zateplování podlahy na půdě. Lze ji nafoukat do dutin i na volné plochy.

Ve stavbách značná část tepla uniká stropem. Tomu lze efektivně zabránit zateplením podlahy na půdě – zamezíme tak až 30 procentům úniku tepla. Ve srovnání s výměnou oken, dveří či izolací fasády vyjde zateplení podlahy na půdě poměrně levně. Při investici od 30 do 60 tisíc korun je možné dosáhnout značných úspor a můžeme počítat s návratnosti od 4 do 6 let.

Výroba kamenné vlny

Foukaná izolace Magmarelax se vyrábí z kamenné vlny respektive z lávy roztaveného čediče a skla. Láva vytékající z pece je odstřeďována kotouči rozvlákňovacího stroje podobně jako u výroby cukrové vaty. Vzniká vlákno, které se dále zušlechťuje lubrikačním a silikonovým olejem – takto upravené je trvanlivé, odolné proti vodě a ohni. Vyrobený polotovar putuje do usazovací komory a dále do pece, kde se hmota vlivem tepla vytvrdí. Vzniká koberec, který je připraven k použití.

Způsob aplikace vlny

Zateplování vlnou Magmarelax je hotové během 3 – 5 hodin, aniž byste museli vystěhovat prostor nebo nějak výrazně narušovat chod domácnosti. Technologie foukání zaručuje, že se izolační materiál dostane opravdu všude a že se jím vyplní všechny dutiny, mezery a skulinky.

Foukaná vlna se může použít jako samostatně ležící horizontální izolační vrstva nebo jako izolační vrstva v uzavřených dutinách, například v konstrukci stropu z dřevěných trámů s horním záklopem. Stejně tak se může použít i k izolaci podkroví šikmých střech a jiných těžce přístupných míst.

Izolace střechy jednoho domu trvá zhruba 4 až 5 hodin. Vlna se fouká přímo do dutiny stropu, nebo na volnou plochu. Jestliže se vlna při izolaci střechy aplikuje do dutiny, není nutné vyklízet půdu, samotná realizace trvá jen několik hodin. Při tom nevzniká odpad ani nezůstávají nikde zbytky izolace. Otvory pro izolování dutin jsou relativně malé o šířce 30 až 40 cm.

Vlna se fouká z rozvolňovacích strojů, které jsou umístěny na speciálním voze a k prostoru, kde se realizuje zateplení, je pouze tažena hadice dlouhá až 100 metrů. Tím se zabraňuje znečištění okolí a omezuje hluk. Pro manipulaci s foukanou izolací jsou výrobcem vyškoleni pracovníci, kteří zajišťují bezchybné zpracování (i ve větších výškách).

Minerální izolaci Magmarelax vyrábí společnost IP Izolace Polná. Pokud se rozhodnete pro zateplení tímto materiálem, nabízí výrobce možnost zaslání cenové kalkulace objednávky. Jestliže si nejste jisti, zda je váš objekt vhodný pro aplikaci foukané minerální vlny, další informace a rady dostanete na bezplatné lince 800 100 533.

www.ippolna.cz

TEXT: PETR PETŘÍČEK
FOTO: IP IZOLACE POLNÁ

Foukaná izolace