Pórobetonové tvárnice

Pórobeton je lehčený beton s dobrými akustickými i tepelně izolačními parametry. Materiály z pórobetonu jsou lehké a pevné, snadná manipulace s nimi urychluje stavbu a snižuje náklady.

Pro upřesnění dodejme, že pórobeton se podle složení a způsobu vylehčení dělí na plynobeton, plynosilikát a pěnobeton. Výrobci obvykle nabízejí stavební materiály z lehčeného betonu pod vlastními obchodními značkami, přesné složení tvárnic lze zjistit v technických listech.
Například Ytong uvádí postup, kdy se písek namele na jemno a smíchá se s vápnem, cementem, vodou a kypřící látkou, která naplní pórobetonovou hmotu malými, rovnoměrně rozdělenými bublinkami. Po ztuhnutí se polopevné surové bloky přesně přiříznou a vytvrdí se vodní párou při teplotě 200 ˚C. Po vysušení zůstane v pórech pouze tepelně izolující vzduch.

Řešení pro různé situace

Na trhu existuje široká nabídka tvárnic a dalších konstrukčních prvků z pórobetonů. Kromě toho přicházejí výrobci s novinkami, které se vyplatí sledovat, pokud se chystáte dostavovat nebo rekonstruovat dům. Pórobeton vám umožní řešit nejen nosné zdi či příčky, ale i rekonstrukce koupelen a kuchyní, stavbu krbů, stropů či podkrovních prostor.
Ytong například nabízí mezi novinkami tepelně izolační minerální desky Multipor WI pro vnitřní zateplení budov. Ty umožní při zachování vnějšího vzhledu stavby vyřešit vnitřní zateplení bez dalších problémů s vlhkostí a nebezpečí narušení původních konstrukcí. To může být zajímavé pro majitele historických chalup, kteří hledají zateplovací systém bez narušení vnějšího vzhledu fasády. Tvárnice jsou nehořlavé, paropropustné a lze je upravit pilou na pórobeton.
Rychlého a přesného tenkovrstvého zdění s minimálním odpadem lze docílit i s pórobetonovými prvky Hebel. Firma nabízí tvárnice, příčkovky a překlady z bílého pórobetonu. Tvárnice se prodávají ve třech rozměrových variantách se shodnou délkou 500 mm, výškou 200 mm a šířkou od 250 do 375 mm a právě uvedená výška umožňuje podle výrobce označovat tvárnice Hebel za nejlehčí na trhu. K dalším výhodám výrobků Hebel patří možnost povrchové úpravy bez předchozího broušení a také snadný výpočet spotřeby, protože tvárnic je deset na metr čtvereční stěny.
Tvárnice můžete vybírat i v sortimentu značky Porfix. Podle firmy je výhodou systému Porfix rychlé zdění, při kterém není potřeba specifických tvarovek na rohy a k otvorům. Jednotlivé tvárnice se na lepidlo lepí pomocí speciální zubové zednické lžíce, která je součástí dodávané sady nářadí zdarma. Tvárnice lze řezat ve všech směrech a pro větší rozsah prací firma zapůjčí speciální pásovou pilu.
V nabídce Porfixu najdete tvárnice, příčkovky, překlady či u-profily. Právě u-profily představují zajímavý stavební prvek, který plní funkci ztraceného bednění a je vhodný pro zhotovení nosných překladů nebo zpevňujícího věnce stavby. S použitím tohoto konstrukčního prvku lze podle výrobce docílit uceleného tepelně izolačního systému a s tepelnou izolací redukovat tepelné mosty v kritických místech.

www.hebel.cz, www.ytong.cz, www.porfix.cz

Text: Richard Guryča
Foto: Archiv firem

Pórobetonové tvárnice

Pórobetonové tvárnice