Příčky, které nepropouští hluk

V obytných prostorách je vždy žádoucí docílit toho, aby stěny mezi jednotlivými místnostmi propouštěly co nejméně hluku. Takzvanou neprůzvučnost přitom ovlivňuje řada faktorů.

Interiéry chat a chalup člení jejich majitelé dodatečně stavěnými příčkami poměrně často. Přidávají se tak třeba další ložnice a pokojíky pro děti nebo pro návštěvy. Dostatečné soukromí a klidný spánek je však důležité zajistit nejen vizuálním členěním, ale také dostatečnou bariérou proti pronikání hluku.
Míra neprůzvučnosti stěn je dána kombinací materiálů s rozdílnou objemovou hmotností, konstrukčním řešením napojení na obvodové stěny, těsností opláštění, vzdáleností desek či vlastnostmi výplně mezi deskami. A nejjednodušší cestou k dosažení uspokojivých výsledků je obvykle volba některého z lehkých konstrukčních systémů, které kombinují nosné kovové profily se sádrokartonovým opláštěním a výplňovou izolací. Stavět můžete i z jiných materiálů, ale při požadavku na vytvoření dostatečně silné hlukové bariéry se vyplatí předem zjistit, které se budou hodit nejlépe do vašeho domu. Důležitým kritériem je rovněž požární odolnost.

Zděné nebo lehké

Příčky je možné postavit ze všech obvyklých stavebních materiálů. Některé jsou k tomu přímo určeny (cihly příčkovky, některé typy tvárnic, lehké konstrukční stavební systémy), u jiných lze docílit požadovaných vlastností správnou kombinací. Odolnou a neprůzvučnou příčku tedy můžete klidně postavit i z trámků a palubek či OSB desek, jen je nutné udělat vše správně.
Z akustického hlediska mají řadu výhod zděné příčky, které příznivě ovlivňují zejména šíření zvuku konstrukcí. Vyznačují se nižší rychlostí šíření zvukových ohybových vln zdivem i schopností útlumu při šíření podélných zvukových vln na rozhraní střídajících se hmot, tedy například v místech spojení cihel a malty.
Neprůzvučnost kladně ovlivní objemová hmotnost tvárnice a také vyšší poměr hmoty a nižší poměr dutin. Tím se můžete řídit při výběru vhodný cihel či tvárnic „příčkovek“.
Z akustického hlediska je obecně výhodné, když dutiny nejsou stejně velké, mají nepravidelný tvar, a když jsou co nejmenší. Příčný rozměr dutiny by neměl být větší než jedna čtvrtina tloušťky příčky. Neprůzvučnost ovlivní i tloušťka a hmotnost omítkové vrstvy a také přesnost rozměrů zdicích prvků, která umožňuje zdění s pravidelnými spárami. Přesnost spojení ve spárách má na akustické parametry velký vliv i v případě, že se zdí z tvárnic spojených na pero a drážku a vertikální spoje tak nejsou vyplněny maltou.
Dobrých neprůzvučných vlastností však lze u jednovrstvých materiálů (cihel) docílit pouze za cenu vysoké plošné hmotnosti. To může být omezující faktor třeba při stavbě v patře.
Řešením jsou dvouvrstvé konstrukce z lehkých plošných materiálů doplněné izolantem. Obě vrstvy jsou spojeny pouze po obvodě, tedy v místě styku s navazující boční konstrukcí. Další konstrukční spoje by měly být pružné a měly by přenášet co možná nejméně zvukové energie. Vzduchové mezery však musí být vyplněny izolačním materiálem pohlcujícím zvuk. Zabrání se tak snížení neprůzvučnosti, jež způsobují tzv. stojaté podélné vlny, které vznikají v dutých vrstvách konstrukcí například mezi sádrokartonovou předstěnou a cihelnou příčkou.

Výplň je důležitá

S izolační výplní počítají všechny konstrukční systémy pro stavbu akusticky odolných příček (Rigips, Knauf atd.) a zabudovat byste ji měli i při stavbě svépomocí s použitím jakýchkoli dalších materiálů. Obvykle se doporučuje vkládat do dutiny izolant o tloušťce alespoň 40 mm, ale nejlepších zvukově izolačních hodnot docílíte úplným vyplněním dutiny. Při úplném zaplnění se neprůzvučnost příčky zlepší o 18 dB a při částečně zaplněné mezeře mezi vrstvami až o 12 dB v porovnání s příčkou bez izolace. Je velmi důležité vyplnit duté prostory skutečně důkladně nebo izolační panely či pásy alespoň dokonale zafixovat, aby se nehroutily a nesesouvaly. To by neprůzvučnost příčky negativně ovlivnilo.
Je dobré použít izolaci o tloušťce přesně odpovídajícím šířce dutiny. Při úplném zaplnění se poloha minerálních desek nebo pásů lépe stabilizuje díky přilnavosti k nosným profilům i opláštění, zatímco při vkládání izolace tlustší, než je dutina, dochází jen ke stlačení hmoty, aniž by se hodnoty neprůzvučnosti nějak výrazně zlepšily. Ideální je tedy vyplnit dutiny v příčkách na těsno, ale na míru, a pokud možno izolací, kterou výrobci pro tyto účely přímo dodávají. Výplní dvojitých stěn a příček by tedy měl být měkký nebo vláknitý izolant, nejlépe z minerálních vláken, které mají kromě tepelných a akustických také velmi dobré hodnoty odolnosti vůči ohni.
Techničtěji založeným stavebníkům pomůže při výběru optimálních izolačních materiálů i hodnota odporu proti proudění vzduchu, která je pro účinnost jednotlivých izolačních výplní rozhodující. Označuje se jako AF, resp. AFr (Air Flow Resistance) a souvisí s útlumem zvuku ve vláknitém materiálu. Chcete-li alespoň minimálně akusticky účinnou izolaci, hledejte takovou, která má hodnotu alespoň AF 5 (AFr 5).

Tip

Vapis Quadro je vápenopískový velkoformátový zdicí systém, který sestává z několika rozměrově na sebe navazujících formátů bloků. systém je zvlášť vhodný pro stavbu příček.

Text: Richard Guryča
Foto: Archiv firem

Příčky, které nepropouští hluk