Úprava studánky a pramene

Upravením zanedbané studánky či pramene vrátíte krajině jednu z mála lidských stop, které jí prospívají. Přirozený zdroj čisté vody je malý zázrak a studánky mohou pamatovat i stovky let.

Velkoryse upravená studánka v Konrádově na Kokořínsku

Péče o studánky a prameniště zejména na turistických trasách nebo poblíž poutních míst má v Česku letitou tradici a obvykle se jí ujmou turistické či okrašlovací spolky, skauti nebo ochránci přírody. Možná však víte o zapomenuté a zanedbané studánce v okolí vaší chalupy či v oblíbené houbařské lokalitě. Máte-li chuť probudit takovou studánku k životu, je dobré dodržet několik pravidel.

Především mějte na paměti, že studánka obvykle je na něčím pozemku a jeho majitel by mohl v případných terénních úpravách vidět problém. Existuje-li takové riziko, raději se majitele či správce pozemku zeptejte předem. Například v chráněném území nebo přírodní rezervaci byste mohli s vaším zdánlivě prospěšným plánem skutečně narazit na potíže. Chcete-li rekonstruovat studánku na vašem vlastním pozemku, je důležité prověřit kvalitu vody.

Pitná nebo nepitná

Než se pustíte do práce, je dobré studánku nějakou dobu sledovat. Pramen s kolísavou vydatností, který se občas dokonce ztrácí, se zpravidla tvoří z příliš mělké vrstvy pod povrchem, je závislý na deštích a neskýtá záruku kvalitní vody.

Součástí úpravy studánky by mělo být i prověření kvality vody

Můžete samozřejmě investovat do odborného rozboru vody, který je vhodné udělat v případě, že je pramen blízko obytné zástavby, pastvin, hnojené lesní školky nebo silnice. Ochránci přírody totiž upozorňují na to, že pěkně upravená studánka vybízí kolemjdoucí k napití, i když není přímo označena jako zdroj pitné vody.

Pozor na hloubku

Podaří-li se vám omezit všechna zmíněná rizika, můžete se pustit do práce na samotné úpravě. Nejdříve je nutné studánku vyčistit od nánosů organických zbytků a bahna, několikrát z ní vodu vybrat, a uvolnit tak průtočné trasy vody. S případným prohlubováním studánky je však třeba postupovat opatrně protože příliš radikální zásah by mohl způsobit stažení vody do hlubšího podloží.

Stavební úpravy pramene by měly v ideálním případě respektovat jeho původní podobu s využitím dostupných přírodních zdrojů v okolí. Jen tak bude studánka přirozeně souznít s okolní krajinou, i když na ní bude patrný zásah lidské ruky.

Lesní studánka s upraveným přístupem k vodě

Vodní jámu můžete po vybrání a vyčištění vyskládat kameny, někdy se pro vytvoření nádržky používá také betonová skruž. Hloubíte-li studánku v prameništi, je třeba zamezit odvodnění okolí pramene a nekopat jámu příliš hluboko.

Kameny i dřevo

Po rekonstrukci jámy je vhodné zamezit jejímu zanášení hlínou a případně ji opatřit stříškou, která bude vodu chránit před spadaným listím, šiškami a větvemi stromů. Stabilizovat okolí studánky můžete pomocí na sucho vystavěné zídky z kamenů či dřevěným pažením, na stříšku lze použít dřevěnou konstrukci se střešní krytinou.

Přístřešku budou slušet staré bobrovky, ale i jednoduchá stříška z plechu nebo prken. Z plochých kamenů můžete vyskládat přístup ke studánce i schůdek k vodě. A aby měla veškerá zmíněná práce smysl a dlouhodobý efekt, je třeba o studánku pravidelně pečovat.

TEXT: RICHARD GURYČA
FOTO: SHUTTERSTOCK, PŠOVKA

Úprava studánky a pramene

Úprava studánky a pramene