Jak na výměnu oken

Výměnu nových oken za stará či montáž oken do přístavby nebo rekonstruované části chalupy zvládnete svépomocí. Využijte při tom kotevních a těsnicích prvků, které vám montáž usnadní.

Na chatě či chalupě obvykle měníte jen několik oken, a pokud je už máte připravená na míru otvorům, není nutné volat k montáži zedníky. Při svépomocném osazení oken je však důležité nepodcenit několik základních kroků, které předejdou případným pozdějším problémům. Mohou to být třeba úniky tepla či pronikání vlhkosti a někdy také postupná deformace oken, která zkomplikuje jejich dovírání. V extrémních případech, například při ukotvení rámů pouze na pěnu, mohou okna ze stavebního otvoru dokonce vypadnout.
Před montáží je tedy kromě samotných oken nutné mít k dispozici příslušné kotvicí a těsnicí prvky podle toho, zda budete osazovat okna dřevěná, či plastová. Kromě toho si připravte montážní pěnu, která je pro montáž oken přímo určena. Na pěně nešetřete a zároveň mějte na paměti, že sice jde o skvělou pomůcku, ale zároveň rozhodně nejde o náhradu kotev a šroubů ani o materiál, který by mohl být dlouhodobě vystavený působení UV záření a dalším povětrnostním vlivům.
Po ruce mějte rovněž základní zednické náčiní, klínky, vrtačku k vrtání a šroubování, pomůcky k přesnému měření a také dostatečně ostrý nůž, který usnadní práci s těsnicími prvky.

Pokud to jde, vyměňujte stará okna za nová
raději zevnitř domu

Kotvení a těsnění

Jestliže okna měníte za původní, je lepší pracovat zevnitř, což vám umožní minimalizovat poškození venkovní fasády. Demontáž starých oken je o něco složitější za předpokladu, že chcete původní rámy zachovat vcelku. Pokud ne, nařízněte dřevěný rám pilou a použijte páčidlo, pomocí kterého rámy uvolníte bez zbytečného poškození materiálu stěny. Uvolnění rámů z dřevěné konstrukce zpravidla vyžaduje alespoň částečnou demontáž obložení, ale v dřevostavbě bývá snazší vyndat rámy vcelku.
U novostavby i při výměně musí být stavební otvor pro nový rám očištěný od suti, prachu či pilin, bez výrazných nerovností, které je po bourání někdy nutné vyspravit či dozdít. Otvory pro okna musí mít samozřejmě odpovídající rozměry k rámům.
Pokud osazujete plastová okna, kotví se rámy pomocí plechových pásků. Rozměry otvorů tedy musí počítat s velikostí rámů včetně těsnění a kotev. U rámů dřevěných jsou pak důležité přesně vyvrtané otvory pro uchycení pomocí okenních šroubů a rámových hmoždinek. To jsou prvky, které zajistí potřebnou dilataci rámů.

Výměnu oken zvládnete se základním zednickým vybavením, vodováhou a vrtačkou

Různé typy těsnicích prvků použijte v kombinaci s pěnou a fóliemi

Postup montáže

Okna je každopádně snazší montovat alespoň ve dvou, protože při vyrovnávání a kotvení je potřeba rámy občas pevně podržet.
Začněte tím, že na rám okna nalepíte na interiérové straně pásy parotěsné fólie. Poté se rám usadí a vyrovná ve vodorovném a svislém směru. V této poloze použijte k zafixování rámu vymezovací klínky a dostatečně upevněnou konstrukci pak ukotvíte příslušnými kotevními prvky po celém obvodu okna. Správné osazení je důležité, aby nevznikly pozdější deformace. Nosné podložky a vymezovací klínky se umísťují v parapetní části otvoru pro okna pod svislé prvky rámů.
Zásadou správného kotvení okenního rámu do stavebního otvoru je umožnění dilatace, která zamezí postupné deformaci okna. Právě proto se používají speciální okenní šrouby a rámové hmoždinky, které tuto dilataci umožňují. Jsou rovněž dostatečně dimenzované na namáhání ve smyku i tahu, což jim umožňuje zvládnout zátěž při otevírání oken či nárazech větru.
Okenní rám je nutné do stavebního otvoru ukotvit ve svislých i vodorovných stranách. Doporučená maximální rozteč mezi kotevními prvky je 800 mm u dřevěných a kovových rámů a 700 mm u plastových. Do dřevěných okenních rámů raději nevrtejte otvory na spodní straně nebo vrtejte mimo spáru, která slouží k odvodu zatečené dešťové vody. Pokud je jeden ze šroubů nutné umístit do spodní části, utěsněte ho i s hlavou proti zatékání vody velmi důkladně.

Komprimační těsnění se ve spáře roztáhne
a dokonale ji vyplní

Dalším krokem je vyplnění připojovací spáry montážní polyuretanovou pěnou. Ještě před zaplněním spáry pěnou se do vnějšího líce spáry vloží komprimační páska, která brání pronikání atmosférické vlhkosti, ale umožňuje odvětrání vodních par do exteriéru.
Utěsnění stavební spáry je důležité především kvůli vodotěsnosti a zajištění tepelné i akustické izolace. S PU pěnou je vhodná kombinace různých samolepicích pásek a fólií určených pro montáž oken. Pro utěsnění z interiérové strany můžete použít i silikon nebo různé polyuretanové těsnicí tmely. Velmi dobře se pracuje i s komprimačními páskami, které mají schopnost rozpínat se ve spáře a dokonale ji vyplnit. Pro utěsnění se používají i těsnicí lišty. Kvůli tepelným mostům je u dřevostaveb nutné propojit rámy s izolací stěn pomocí pruhů kamenné nebo skelné izolační vlny.

PU pěnu použijte jen k výplni spár a nevystavujte ji slunci déle než několik dnů

Pečlivé centrování a vyrovnání rámů je nutné ještě před ukotvením oken

Dokončovací práce

K usazenému a ukotvenému oknu je pak třeba namontovat kování a další příslušenství včetně vnitřního a venkovního parapetu. Jakmile je dostatečně vytvrzená PU pěna ve stavební spáře, dolepuje se parotěsná fólie na ostění okenního otvoru. Pak lze zarovnat omítku a namontovat krycí lišty k rámům. Nakonec je dobré seřídit panty a otvírání, promazat veškeré mechanismy a u dřevěných oken také opravit případná poškození či znečištění laku.

www.illbruck.com, www.denbraven.cz, www.vekra.cz

Text: Richard Guryča
Foto: Shutterstock, archiv firem

Jak na výměnu oken

Jak na výměnu oken