Prkenné obložky oken

Prkenné obložky oken jsou jedním z nejzdobnějších prvků roubených staveb. Ještě dnes můžeme na mnohých vidět krásné vyřezávané detaily.

Původní pěkně vyřezávané rámečky kolem oken roubených chalup se dodnes dochovaly na mnoha místech Krkonoš

Termín „okno“ je vlastně kratším názvem pro výplň okenního otvoru. Ta sestává z pevného obvodového rámu a pohyblivých křídel vyplněných sklem. U roubených a hrázděných lidových staveb nechybí trámkové zárubně, což jsou masivní svislé trámky, do jejichž drážek jsou zasunuty čepy trámů stěny. ZáokENNí rubně tak plní funkci ostění. Překlad nad okenním otvorem tvoří trám roubené stěny, který tudy právě probíhá.

______________________________________________________________________

Další články Speciálu Roubenky:

Rekonstrukce roubenky s úsporou

Roubení z fošen

Dřevěné nosné konstrukce

Jak stavět roubenku bez chyb

Dřevěné nosné konstrukce 2

________________________________________________________________________

Truhlářské prvky

I na těch nejmenších chalupách bývala vidět krásná ruční práce (Františkov)

Okno má i další součásti. Tou, kterou okno především poutá pozornost, je truhlářské obložení – prkenné obložky okenních otvorů, fošnové parapety a vyřezávaná podparapetní prkna. Kromě toho, že tyto prvky bývaly jednodušeji či bohatěji vyřezávané, vždy byly zároveň profilované. Často napodobovaly štukové či nábytkové vzory a přizpůsobovaly se aktuální slohové módě.

Nebyly jen bílé

S bohatou výzdobou okenních „obálek“ se setkáváme zejména v Krkonoších, méně již v Podkrkonoší. V těchto oblastech se dochovaly roubené chalupy s okny s dekorativními obložkami ve stylu baroka, rokoka, secese či klasicismu.

Okna na krkonošských chalupách často zdobí pěkně tvarované obložky (Paseky nad Jizerou)

Na rozdíl ode dneška okenní obložky vytvářely s barvou trámů i spár zajímavý barevný kontrast. Dnes většinou vidíme tmavé až černé roubení, bílé spáry a bílé obložky. Dříve byly trámy červenohnědé, okrové či šedomodré a na rámečcích a oknech svítila bílá, žlutá, červená, zelená olejová barva, někdy i ručně malovaný dekor.

Jakých chyb se dopouštíme

U nových roubených chalup se obložky bohužel maximálně zjednodušují a kolem oken se objevují jen hladká prkénka. To se dá tolerovat. Za špatné řešení lze ale označit, když se na obložku použijí po obvodu různě vyřezávaná prkénka, kterým však chybí profilace na průřezu. Lepší je opačný přístup – profilovaná lišta s hladkým okrajem. A doslova hrubou chybou je orámování okna jen ze tří stran, kdy chybí obložení pod oknem! Občas se vyskytujícím nešvarem je i dřevěná okenní obložka na zděné stavbě. Tady má mít okno omítkovou šambránu.

text: MARTINA LŽIČAŘOVÁ
foto: MARTINA LŽIČAŘOVÁ, PAVEL VESELÝ A PETR žIVNÝ

Prkenné obložky oken

Prkenné obložky oken