Pomalá rekuperace

Zařízení pro pomalou rekuperaci je vhodné pro vytápěné místnosti, kde je třeba větráním udržet vlhkost v přípustných mezích.

Mezi kameny podezdívky se armatura rekuperace téměř ztrácí

Rekuperace J726 je vhodná nejen pro prostory, osazené běžnými okny, ale i okny s vysokou těsností, která vylučují přirozenou infiltraci vzduchu. Problémy s vlhkostí totiž nemusí nutně souviset s vadnou horizontální izolací, ale např. i s provozem domácnosti (vaření, praní, sprchování a nakonec i dýchání). Pokud jsou okna těsná a dostatečně se nevětrá, je problém na světě. Pomalá rekuperace najde své uplatnění nejen při výstavbě nízkoenergetických a pasivních domů, ale samozřejmě i při modernizaci starší zástavby.

Vnější armatura, umístěná na balkóně bytového domu

Na rozdíl od centrálních, většinou značně předimenzovaných rekuperačních jednotek s nákladnými tepelně izolovanými rozvody, je malá autonomní jednotka J726 určena pro jednotlivé místnosti o objemu zhruba 80 m3. Odběr této jednotky v režimu rekuperace, kdy odcházející vzduch předává v rekuperační vložce teplo čerstvému, přicházejícímu vzduchu, nepřesáhne 1,1 W. To představuje při nepřetržitém provozu spotřebu 0,8 kWh za 1 měsíc.

Jednoduchá instalace

Ze stavebního hlediska je instalace J726 jednoduchá. Je třeba vytvořit jediný prostup venkovní zdí domu. S výhodou se otvor udělá jádrovým vrtem s diamantovou korunkou, což je při pečlivé práci metoda velmi šetrná k okolí. V prostupu je montážní pěnou fixována trubka DN125, která obsahuje vlastní rekuperační vložku, tvořenou tenkostěnným hliníkovým profilem. Na venkovní straně je armatura oddělující vstupující čerstvý vzduch od vystupujícího. Vnitřní ventilační jednotka obsahuje navíc uzavírací ventilátory, zpětnou klapku a elektrické obvody, které umožňují i provoz v režimu „TURBO“ s vyšším vysoušecím účinkem.

Účinnost zařízení

Z uvedeného uspořádání je patrné, že účinnost je tím větší, čím pomalejší je průtok vzduchu a čím je delší rekuperační vložka, tedy i silnější zeď. Vzhledem k tomu, že vzduch v zimním období má celodenně nízký obsah vody (asi 2 – 5 g/m3), je zařízení v trvalém provozu a průtok vzduchu může být snížen na zhruba 7 m3/hod. Tak se dosáhne v místnosti o velikosti 80 m3 dvojnásobné obměny vzduchu a vysoké účinnosti předávání tepla. Účinnosti přes 76 % bylo dosaženo už při síle zdi 45 cm. Pro silnější zdi není problém zvýšit účinnost přes 85 %, nebo využívat jednotku pro větší objem místnosti při větším průtoku.

Pomalá rekuperace by byla dobrým řešením pro tuto šumavskou chalupu s téměř metrovými zdmi

Účinnost zařízení J726 vzrostla při délce rekuperační vložky 600 mm nad 75 %, což umožnilo získat certifikát ve strojírenském zkušebním ústavu v Brně a na jeho základě zažádat o zařazení mezi dotované výrobky v programu „Zelená úsporám“.

Každá kWh investovaná do rekuperační ventilace přinese úsporu až 40 kWh energie (při teplotním rozdílu 30 C), která by byla nutná pro ohřev stejného množství vzduchu přivedeného z venku – bez rekuperace. *

www.pavan.cz

TEXT: ING. PAVEL VANČATA
FOTO: PAVEL MATURA A AUTOR

Pomalá rekuperace