Na demolici se dá ušetřit, ale pozor na pokuty

Demolice nemusí být jen zdrojem odpadu a stavební suti. Při bourání můžete získat cenné materiály k opětovnému využití. Staré domy lze často doslova rozebrat na jednotlivé malé poklady.

Demolice zahrnuje některé nutné kroky, jejichž podcenění by se nemuselo vyplatit. Ať už bouráte jakoukoli stavbu, informujte se raději předem na vašem místně příslušném stavebním úřadu o rozsahu potřebných povolení či ohlášení, která by po vás mohli úředníci vyžadovat. U demolicí totiž zákon pečlivě hlídá zejména odstranění škodlivých či nebezpečných součástí stavby, zejména azbestu. Nemusí přitom jít jen o střešní krytiny, ale také o některé izolační prvky.
Azbest musí vždy likvidovat certifikovaná firma, za případnou svépomocnou likvidaci hrozí vysoká pokuta. A nemusí se to týkat jen domu, ale třeba i garáže nebo zahradního domku v případě, že azbest obsahuje. Rozsah povinné administrativy při demolici však s úřady projednejte i v případě, že jste si nepřítomností azbestu jistí. Roli může hrát možné ohrožení sousedních staveb nebo nutnost získání povolení k využití části sousedního pozemku jako staveniště a manipulačního prostoru pro bourání.

Demolice za pomoci specializované firmy
a těžké techniky je rychlá, ale drahá

Když dům bourá firma

Před bouráním je nutné odpojit stavbu od vody, elektřiny, plynu a kanalizace, zajistit odevzdání elektroměru či plynoměru, odpojit kanalizaci a zároveň ochránit před poškozením existující přípojky. Kompletní zbourání domu je tedy nejjednodušší zadat odborné firmě, nebo ho případně zahrnout do seznamu prací stavební firmy, která bude na pozemku stavět. Firma by měla zajistit nutná ohlášení a povolení a v případě potřeby i specialisty na likvidaci nebezpečných odpadů. Obvykle se postará o odvoz a likvidaci veškerých materiálů z demolice a je na ní, jak s odpady hospodaří.
Levnější je vždy strojní bourání za pomoci těžké techniky, zhruba o polovinu se rozpočet na demolici navýší v případě ručního rozebírání stavby. Nutnost likvidace nebezpečných odpadů navýší rozpočet na demolici zhruba o dvě nebo tři desítky tisíc. Celkový rozpočet se u demolice prováděné firmou může pohybovat v řádu stovek tisíc korun. Protože jde obvykle o jeden z prvních kroků ke stavbě nového domu, není od věci už před demolicí angažovat nezávislý stavební dozor. Ten vám může například poradit, že některé části stávající stavby lze zachovat, tedy i ušetřit.
I při rychlé strojní demolici se samozřejmě můžete s provádějící firmou domluvit na dalším využití některých součástí bourané stavby. Zpravidla jde o dřevo z krovů či střešní krytinu, někdy se může hodit i stavební suť.

Stará stodola slibuje v případě demolice
spoustu cenného materiálu, ale zároveň
nutnost odborné likvidace azbestové krytiny

Ručně a pomalu

Různé přístavky, hospodářské stavby včetně stodol, či jiné stavby za určitých okolností můžete bourat svépomocí, ručně a pomalu. V takovém případě lze maximálně využít všech materiálů, které může stavba poskytnout k recyklaci, případně snížit náklady na likvidaci nabídkou některých součástí bourané stavby za odvoz zdarma.
Suť včetně zdravotně nezávadné pálené či betonové střešní krytiny lze likvidovat různým způsobem. Řada obcí má sběrné dvory či skládky, kam lze suť zdarma nebo za poplatek odvézt. Pro odvoz lze využít buď vlastní dopravu, nebo si nechat přistavit kontejner. Firmy na likvidaci odpadu poskytují služby typu přistavení a odvozu zaplněného kontejneru za částky v řádech tisíců korun. Výhodou je, že kontejner zaplníte dohodnutým obsahem, objednáte odvoz a dál se nemusíte o nic starat. Někdy je nutné zajistit na obecním úřadu povolení k záboru pozemku a také zabezpečit kontejner, aby do něj v noci nenarazil třeba cyklista nebo projíždějící auto.
Pokud postupujete pomalejším tempem, můžete střešní krytinu sundat neporušenou, očistit ji, uložit na palety a později využít například k pokrytí různých přístavků nebo přístřešků na dřevo. Nebo ji zkusit nabídnout za odvoz či za reálnou cenu k prodeji.
Totéž lze udělat s cihlami či kameny. Čištění cihel je sice pracné, ale pokud stavbu citlivě rozeberete a cihly nebyly spojované příliš cementovou maltou, můžete získat za několik hodin práce spoustu materiálu pro různé opravy či dostavby nebo i pro dekorační účely. Cenný může být i kámen ze zdí a podezdívek.
Nadrcená smíšená stavební suť se dá použít také jako podklad pro zhutnění před položením různých typů dlažeb. Nebo jako navážka pod vrstvu zeminy při vyrovnávání terénu.

Likvidaci azbestových střešních krytin
musí provádět certifikovaná firma

Cena starého dřeva

Stavba se ovšem při ručním bourání zpravidla rozebírá od střechy, takže po odstranění střešní krytiny následuje často nejcennější část bourané stavby, tedy dřevěná konstrukce krovu. Staré trámy a fošny v dobrém stavu mohou mít velkou cenu. Pokud je sami nevyužijete, rozhodně je zkuste prodat. Firem, které se zabývají výkupem dřeva pro recyklaci, je celá řada. Můžete si tak snadno porovnat i nabízené výkupní ceny. Dobře si však rozmyslete, zda se takového materiálu skutečně zbavovat.
Na půdách starých chalup často najdete ručně tesané trámy v dnes už nevídaných průměrech a v mnoha případech lze dřevo recyklovat, i když je částečně poškozené. Dřevo trámů i fošen lze dále zpracovat při výrobě nábytku či podlah nebo obkladů a odpad včetně latí využít na palivo. Pozor ovšem na dřevo zasažené škůdci. Vždy má smysl pečlivě prozkoumat, zda je materiál čistý, abyste si případně nezavlekli do domu tesaříka či červotoče.
Rok od roku cennější komoditou jsou rovněž takzvané půdovky či topinky, tedy pálená půdní dlažba ve formátech čtverců nebo obdélníků. Ta se dá v interiérech velmi zajímavě opětovně použít, nebudete-li ji potřebovat, určitě ji prodáte.
Kvalitní desky můžete najít i ve stropech a mezi dřevěné materiály lze zahrnout i okna a okenní rámy, dveře a zárubně a někdy i materiál nášlapných vrstev podlah včetně parket. U oken a dveří lze rámy a zárubně mnohem snadněji vybourat v případě, že je naříznete řetězovou pilou. Pokud chcete tyto konstrukční prvky zachovat, nezbývá než bourat s citem.
Velmi cenné může být i kování oken a dveří, ale rovněž různá stará madla a táhla, která bývají součástí koupelen, rolet či větracích mřížek. Takové drobnosti a doplňky lze buď vyčistit a nějak kreativně využít, nebo pro ně obvykle najdete kupce.

Text: Richard Guryča
Foto: Shutterstock, archiv firem a wikipedie

Na demolici se dá ušetřit, ale pozor na pokuty

Na demolici se dá ušetřit, ale pozor na pokuty